NAV odrzucił twój wniosek, ponieważ polski urząd nie odpowiedział w terminie. Podpowiadamy, co zrobić

20.10.2019

Osoby wnioskujące o zasiłek na dziecko, które przebywa w innym kraju EOG niż Norwegia, muszą wiedzieć, że NAV będzie chciał skontaktować się z urzędem wojewódzkim w Polsce w celu uzgodnienia pierwszeństwa kraju do wypłacania świadczenia. To samo dotyczy dodatku na dziecko przy pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych. Może zdarzyć się, że urząd w Polsce nie odpowie w terminie na pytania zadane przez NAV. Podpowiadamy, co zrobić w takiej sytuacji.

Osoby wnioskujące o zasiłek na dziecko, które przebywa w innym kraju EOG niż Norwegia, muszą wiedzieć, że NAV będzie chciał skontaktować się z urzędem wojewódzkim w Polsce w celu uzgodnienia pierwszeństwa kraju do wypłacania świadczenia. To samo dotyczy dodatku na dziecko przy pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych. Może zdarzyć się, że urząd w Polsce nie odpowie w terminie na pytania zadane przez NAV. Podpowiadamy, co zrobić w takiej sytuacji.

Ile czasu ma urząd w Polsce na odesłanie odpowiedzi do NAV?

NAV zazwyczaj daje dość długi termin oczekiwania na odpowiedź. Zwykle jest to od 3 do 6 miesięcy, a czasami nawet dłużej. Jednak rzadko kiedy urząd wojewódzki odsyła odpowiedź do NAV w terminie. Wnioskodawca po dłuższym czasie otrzymuje od NAV prośbę o skontaktowanie się z urzędem w celu przyspieszenia procesu. Norweski urząd podaje też ostateczny termin, do którego będzie oczekiwał na odpowiedź z Polski lub informację zwrotną od wnioskodawcy.

 

Skontaktowałem się z urzędem – nie pomogło

Urząd wojewódzki w Polsce, mimo próśb podatnika, zazwyczaj i tak nie odsyła odpowiedzi do NAV w terminie z powodu dużego natłoku pracy. Zadaniem osoby wnioskującej jest wówczas wysłanie odpowiedzi zwrotnej do NAV z informacją, że skontaktowano się z urzędem wojewódzkim, ale odpowiedzieli, że nie udzielą odpowiedzi w terminie. Najlepiej jest też podać datę, do której urząd zadeklarował, że postara się odesłać informacje.

 

Podanie zostało odrzucone

Często zdarza się, że mimo ingerencji wnioskodawcy, podanie o zasiłek zostaje odrzucone z powodu nieterminowości pracy urzędu w Polsce, a oficjalnie z powodu niedosłania wymaganych dokumentów w terminie. Z założenia obowiązek zadbania o to, aby NAV otrzymał wszystkie wymagane dokumenty, leży po stronie wnioskodawcy. Dlatego, niestety, za nieodesłanie odpowiedzi z urzędu w Polsce odpowiedzialny jest wnioskodawca.

 

Jakie mam możliwości?

Są właściwie dwie możliwości. Jedną z nich jest oczekiwanie, aż urząd z Polski odeśle informacje i być może wtedy NAV zajmie się rozpatrywaniem wniosku na nowo. Zdarza się tak najczęściej, gdy wymagane dokumenty zdążą trafić do NAV w terminie 6 tygodni od daty odrzucenia podania. Drugą możliwością jest ponowne wnioskowanie. Po ponownym wnioskowaniu o świadczenie proces rozpocznie się na nowo, co w konsekwencji wydłuży czas oczekiwania na odpowiedź z Polski.