Zachorowałeś będąc w Polsce?

Wnioskuj o chorobowe

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Sprowadzenie samochodu z Norwegii do Polski – Instrukcja krok po kroku

15.11.2023

Coraz częściej dostajemy od Was zapytania o eksport samochodu z Norwegii do Polski. Niektóre pytania dotyczą tak zwanego mienia przesiedleńczego, czyli po prostu sprowadzenia swojego samochodu z Norwegii do Polski w przypadku powrotu do kraju na stałe, a pozostałe pytania dotyczą sprowadzenia do Polski samochodu, który chce się kupić w Norwegii. Często nie jesteście pewni jak to dokładnie zorganizować oraz z jakimi kosztami się to wiąże. Postaramy się Wam pomóc.

Coraz częściej dostajemy od Was zapytania o eksport samochodu z Norwegii do Polski. Niektóre pytania dotyczą tak zwanego mienia przesiedleńczego, czyli po prostu sprowadzenia swojego samochodu z Norwegii do Polski w przypadku powrotu do kraju na stałe, a pozostałe pytania dotyczą sprowadzenia do Polski samochodu, który chce się kupić w Norwegii. Często nie jesteście pewni jak to dokładnie zorganizować oraz z jakimi kosztami się to wiąże. Postaramy się Wam pomóc.

Krok 1: Wykonanie kalkulacji przewidywanego zwrotu

Jeżeli planujesz sprowadzić do Polski swój samochód lub kupić samochód w Norwegii i sprowadzić go do Polski, to musisz wiedzieć, że istnieje szansa na odzyskanie części jednorazowej opłaty na poczet podatku i złomowania (norw. engangsavgiften), którą ty lub właściciel, od którego kupujesz pojazd, musiał opłacić przed rejestracją samochodu w Norwegii. Warto przeliczyć zwrot, nawet jeżeli dopiero zastanawiasz się, czy kupno upatrzonego przez Ciebie samochodu w Norwegii i sprowadzenie go do Polski będzie opłacalne. Być może wysokość przewidywanego zwrotu przekona Cię do podjęcia decyzji?

 

Samochód, który ma szansę na otrzymanie zwrotu części poniesionej opłaty, musi spełniać poniższe wymogi:

 • być Twoją własnością w momencie eksportu z Norwegii do Polski, a po eksporcie zarejestrowany musi zostać w Polsce,
 • mieć mniej niż 10 lat,
 • być zarejestrowany w Norwegii po raz pierwszy nie wcześniej niż 26.06.2014.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany przeliczeniem przez nas jaką kwotę mógłbyś odzyskać, zapraszamy do kontaktu.

 

WAŻNE!
Zwrot poniżej 7500 kr nie zostanie wypłacony.

 

 

Krok 2: Uzyskanie deklaracji wywozowej z Tolletaten

Deklaracja wywozowa, nazywana również zgłoszeniem lub dokumentem wywozowym (norw. utførselsdeklarasjon), to dokument, który należy uzyskać przed importem samochodu z Norwegii do Polski. Konieczność posiadania deklaracji wywozowej dotyczy:

 • pojazdów o wartości przekraczającej 5 000 kr,
 • pojazdów militarnych,
 • pojazdów wyprodukowanych przed 1950 rokiem,
 • wraków.

 

Zgłoszenie wywozowe musi zawierać między innymi informację o wartości pojazdu, podaną w koronach norweskich. Norweski urząd celny może poprosić o przedstawienie dokumentów, które potwierdziłyby wartość samochodu. Eksportujący ma obowiązek podania prawdziwej i pełnej informacji na ten temat. Aby otrzymać dokument wywozowy należy udać się do urzędu Tolletaten, a dokładniej do tzw. Ekspedicjonsstedene na wizytę, na którą należy zabrać:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego, na którym widnieje się jako właściciel pojazdu,
 • numer personalny,
 • dokument przedstawiający wartość pojazdu: w przypadku kupna pojazdu należy przedstawić fakturę lub umowę kupna/sprzedaży, na której widnieje faktyczna zapłacona kwota; w przypadku wywozu własnego samochodu należy przedstawić przykładową wycenę lub wycenę od rzeczoznawcy faktycznej wartości pojazdu,
 • ewentualne pozwolenia, jeżeli są wymagane.

 

Czy mogę wyjechać z Norwegii „na kołach” czy muszę wyrejestrować samochód? Jakie mam opcje?

Jeżeli samochód, który eksportujesz do Polski, jest zarejestrowany w Norwegii, to możesz wyjechać nim „na kołach”, a wyrejestrowania dokonać dopiero z Polski, np. elektronicznie, jeżeli logujesz się do systemu za pomocą BankID lub Buypass. Jeżeli jednak nie korzystasz z takiej formy logowania, auto będzie musiało zostać wyrejestrowane przez Ciebie osobiście w oddziale Trafikkstasjon w Norwegii.

 

Jeżeli samochód nie jest zarejestrowany w Norwegii, czyli nie posiada tablic rejestracyjnych, to właściwie masz tylko jedną możliwość, tj. wywieźć samochód na lawecie. Samochód wyrejestrowany, nieposiadający tablic rejestracyjnych, nie może poruszać się drogami, gdyż nie ma ważnego ubezpieczenia OC. W przypadku importu samochodu do Polski nie można również zamówić tymczasowych tablic rejestracyjnych, ponieważ według informacji od Statens Vegvesen są one ważne wyłącznie na terenie Norwegii, Szwecji, Danii oraz Finlandii.

 

 

Krok 3: Rozpoczęcie procedury tranzytowej i uzyskanie dokumentu tranzytowego T1

Procedurę tranzytową należy rozpocząć po opuszczeniu granicy Norwegii i wjazdu na teren Unii Europejskiej, w pierwszym urzędzie celnym na granicy UE – czyli na granicy ze Szwecją. Samochód należy objąć procedurą celną tranzytu – procedura rozpoczyna się w momencie wkroczenia na teren Unii Europejskiej, a kończy się przy odprawie celnej w Polsce i dopuszczeniu samochodu do obrotu na terenie Polski.

 

Dokument tranzytowy T1 sporządza norweska agencja celna (polska agencja celna Szoter znajdzie dla Ciebie norweską agencję celną, która pomoże w uzyskaniu tego dokumentu). Głównym zadaniem dokumentu T1 jest danie możliwości przemieszczenia się samochodem z punktu A (granica ze Szwecją) do punktu B (Polska) bez odprawy celnej w momencie przekroczenia granicy Unii Europejskiej. Dokument T1 jest potwierdzeniem, że samochód nie porusza się bez nadzoru celnego.

 

 

Krok 4: Procedury celne w Polsce – Skorzystaj z pomocy agencji celnej!

O pomoc w wyjaśnieniu kwestii procedur celnych w Polsce poprosiliśmy agencję celną Szoter. Pracownik agencji na wstępie zaznacza, że mogą włączyć się w proces pomocy już na samym początku – najpierw w formie doradzania w kwestii dokumentów sporządzanych w Norwegii, a po przekroczeniu granicy dokonując odprawy celnej w Polsce. Pracownik agencji dodaje, że im wcześniej klient się do nich zgłosi, tym mniej niespodzianek czeka go potem na etapie odprawy celnej. Agencja celna Szoter jest w stanie dodatkowo sprawdzić średnią cenę rynkową pojazdu w Polsce, jego pochodzenie oraz wyszukać agencję celną w Norwegii, która pomoże na etapie odprawy celnej do granicy Unii Europejskiej, czyli agencji (norw. spedisjonsfirma), która pomoże w uzyskaniu dokumentów z kroku 2 i 3.

 

Odprawa celna importowa w Polsce

Do przeprowadzenia odprawy celnej, agencja celna Szoter potrzebowała będzie od Ciebie następujących dokumentów:

 • podpisanego pełnomocnictwa dla agencji celnej reprezentującej klienta,
 • dokumentów rejestracyjnych pojazdu (karta pojazdu, dowód rejestracyjny),
 • fakturę lub umowę kupna/sprzedaży pojazdu,
 • deklaracji wywozowej,
 • dokumentu tranzytowego T1.

 

W agencji celnej będziesz mógł podpisać pełnomocnictwo, a agent zweryfikuje przedstawione przez Ciebie dokumenty, zeskanuje te, które będą potrzebne do odprawy, a oryginały odda Tobie. Kolejnym krokiem jest przygotowanie przez agenta zgłoszenia celnego, po którym otrzymasz informację o wysokości opłat celno-skarbowych. Wtedy będziesz mógł umówić się z agentem celnym na sposób płatności – czy chcesz samodzielnie zapłacić opłaty celne, czy zlecić to agencji celnej.

 

WAŻNE!
Z urzędu celnego, po odprawie, wyjechać można dopiero po zaksięgowaniu środków na ich koncie, dlatego warto przed wizytą sprawdzić, czy Twój bank daje możliwość dokonywania przelewów natychmiastowych na konta celno-skarbowe (nie prywatne!). W Polsce taką możliwość daje niewiele banków, dlatego, jeżeli w swoim banku nie masz takiej możliwości, to lepiej umówić się z agencją celną, żeby to oni, w Twoim imieniu, zrobili przelew natychmiastowy na konto urzędu celno-skarbowego. Agecja celna Szoter ma taką możliwość.

 

W dogodnym dla Ciebie terminie, agent celny wysyła przygotowane przez siebie zgłoszenie celne do urzędu oraz umawia Cię na kontrolę do właściwego urzędu celnego celem przedstawienia pojazdu do kontroli. Odprawa odbywa się za pośrednictwem komunikatu elektronicznego do systemu AIS/IMPORT, ale samochód musi być przedstawiony w urzędzie celnym celem jego rewizji. Trwa to zazwyczaj 2-3 godziny – w tym czasie celnicy dokonują oględzin samochodu i dokumentów. Jeżeli wszystko jest prawidłowo przygotowane, to w systemie generują się należności celno-skarbowe do zapłacenia (patrz krok 5) i Ty lub agencja celna będziecie mogli zlecić przelew. Po zakończeniu współpracy otrzymasz dokument niezbędny do rejestracji pojazdu w Polsce (czyli tzw. dowód odprawy celnej przywozowej) i będziesz mógł udać się do właściwego Wydziału Komunikacji, aby zarejestrować swój samochód.

 

Pracownik agencji celnej Szoter dodaje, że w praktyce odprawa celna importowa jest dosyć prosta i nie wymaga dużego zaangażowania ze strony klienta. Jeżeli zatem postąpisz zgodnie z przedstawionymi przez nas krokami oraz będziesz w posiadaniu wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, to do agencji celnej będziesz mógł się zgłosić w ciągu 30 dni od daty przyjazdu do Polski, ponieważ w tym czasie należy przerejestrować samochód sprowadzony z zagranicy.

 

WAŻNE!
Jeżeli posiadasz dokument tranzytowy T1, to odprawy musisz dokonać w terminie podanym na tymże dokumencie.

 

Jeżeli miałbyś dodatkowe pytania o procedury celne, skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie agencji celnej Szoter.

 

 

Krok 5: Opłacenie cła, akcyzy oraz podatku VAT

Po przeprowadzeniu procedury celnej należy uiścić opłaty celno-skarbowe za sprowadzenie samochodu do Polski z tak zwanego „kraju trzeciego”, czyli kraju, który nie należy do Unii Europejskiej i dopuszczenie samochodu do obrotu. Twoim obowiązkiem jest zapłacenie:

 • Cła - koszt cła to 10% od wartości celnej. Wartością celną jest koszt zakupu pojazdu oraz wszystkie dodatkowe koszty poniesione na granicy celnej Unii, czyli np. koszt ubezpieczenia i koszt transportu,
 • Podatku akcyzowego – koszt akcyzy uzależniony jest od rodzaju samochodu (patrz niżej) i wyliczany jest z podstawy opodatkowania, czyli wartości celnej powiększonej o kwotę należnego cła oraz dodatkowe koszty, o których wspominamy wyżej, czyli w skrócie podstawa opodatkowania = wartość celna + cło,
 • Podatku VAT – koszt podatku VAT wynosi w naszym kraju 23%, a podstawą do jego wyliczenia jest: wartość celna + cło + podatek akcyzowy.

 

Podstawa do wyliczenia cła (wartość celna) = koszt zakupu + dodatkowe koszty (ubezpieczenie, transport)

 

Podstawa do wyliczenia akcyzy (podstawa opodatkowania) = wartość celna + cło

 

Podstawa do wyliczenia podatku VAT (podstawa opodatkowania) = wartość celna + cło + akcyza

 

 

Ile podatku akcyzowego zapłacę?

Tak jak wspominamy wyżej, wysokość podatku akcyzowego uzależniona jest od rodzaju samochodu oraz rozmiaru silnika. Obecnie obowiązują następujące stawki:

 • 0% z podstawy opodatkowania w przypadku samochodów osobowych o napędzie elektrycznym (w rozumieniu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania) oraz samochodów osobowych o napędzie wodorowym.
 • 0% (obowiązuje do 31.12.2029) z podstawy opodatkowania w przypadku samochodów o napędzie hybrydowym (w rozumieniu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną, w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania) o pojemności silnika spalinowego równej 2000 cm3 lub niższej.
 • 1,55% z podstawy opodatkowania w przypadku samochodów osobowych o napędzie hybrydowym (spalinowo-elektrycznym), w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 cm3 lub niższej.
 • 3,1% z postawy opodatkowania w przypadku samochodów osobowych z silnikiem spalinowym, nieprzekraczającym pojemności silnika 2000 cm3.
 • 9,3% z podstawy opodatkowania w przypadku samochodów osobowych o napędzie hybrydowym (spalinowo-elektrycznym), w którym energia elektryczna jest lub nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego większego niż 2000 cm3, ale mniejszego niż 3500 cm3.
 • 18,6% z podstawy opodatkowania w przypadku samochodów osobowych o napędzie spalinowym, w których pojemność silnika przekracza 2000 cm3.

 

Dokładne koszty przedstawi Ci agencja celna , która zajmie się procedurą celną w Polsce.

 

 

Czy mogę zostać zwolniony z opłat skarbowo-celnych?

Z opłat celno-skarbowych zwolniona może być osoba, która sprowadza samochód do Polski jako mienie przesiedleńcze, czyli w przypadku powrotu do Polski na stałe. Fakt ten należy udowodnić odpowiednią dokumentacją i spełniając odpowiednie wymogi:

 • mieszkałeś w Norwegii co najmniej 12 miesięcy,
 • samochód był w Twoim posiadaniu i był przez Ciebie użytkowany przez co najmniej 6 miesięcy przed opuszczeniem Norwegii,
 • samochód, który sprowadzasz, nie może zostać sprzedany, wynajęty lub oddany do użytkowania osobie trzeciej przez co najmniej 12 miesięcy od daty sprowadzenia go do kraju.

 

Powyższe informacje należy udokumentować odpowiednią dokumentacją, np.:

 • dowodem rejestracyjnym, który udowodni fakt posiadania samochodu na własność,
 • umową najmu, umową o pracę, rachunkami za prąd/internet, odcinkami z pensji, rozliczeniem podatkowym – dokumentami, które udowodnią mieszkanie na terenie Norwegii przez minione 12 miesięcy,
 • wypowiedzeniem umowy najmu, wypowiedzeniem umowy o pracę, biletem powrotnym do Polski, które udowodnią, że wyprowadzka z Norwegii ma charakter stały,
 • biletami parkingowymi, rachunkami za naprawę samochodu itd. - które udowodnią, że samochód przez co najmniej 6 miesięcy był użytkowany.

 

Pracownik agencji celnej Szoter dodaje, że do odprawy należy również przedstawić dokumenty, które potwierdzą stały charakter pobytu w Polsce, czyli np.:

 • zaświadczenie z urzędu miasta/gminy o zameldowaniu w Polsce lub umowę najmu mieszkania w Polsce,
 • umowę o pracę w Polsce/zarejestrowanie w PUP/otwarcie działalności gospodarczej,
 • ewentualnie inne umowy długoterminowe, np. na prąd, telefon komórkowy, telewizję kablową itd.

 

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione i samochód zostanie wywieziony z Norwegii jako mienie przesiedleńcze, to jest się zwolnionym z opłat celno-skarbowych, czyli nie trzeba płacić cła, podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

 

WAŻNE!
Do powyższej dokumentacji należy załączyć listę mienia przesiedlenia, oświadczenie oraz wniosek o zwolnienie z cła, akcyzy oraz podatku VAT. W wypełnieniu dokumentów pomoże Ci agencja celna, która będzie obsługiwać zgłoszenie celne.

 

W innej sytuacji zwolnionym można zostać wyłącznie z opłaty cła, jeżeli wraz ze zgłoszeniem celnym przedstawi się właściwy dowód o pochodzeniu samochodu na:

 • świadectwie przewozowym EUR1 – potwierdzonym przez organy celne w Norwegii,
 • deklaracji o preferencyjnym pochodzeniu - sporządzonej na fakturze lub innym dokumencie handlowym przez upoważnionego eksportera*.

 

*Pracownik agencji celnej Szoter sugeruje, aby w przypadku samochodu wyprodukowanego na terenie Unii Europejskiej, którego wartość nie przekracza 6000 EUR, poprosić sprzedającego o zapis na umowie formułki o pochodzeniu auta, poświadczonej jego podpisem: „The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EU preferential origin.”. Jeżeli natomiast wartość auta przekracza 6000 EUR, konieczne jest uzyskanie dokumentu EUR 1.

 

 

Krok 6: Zarejestrowanie samochodu w Polsce

Aby zarejestrować samochód w Polsce, należy udać się do urzędu miasta w miejscu zamieszkania i przedstawić następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek (wzór znajdziesz TU),
 • dowód własności pojazdu, czyli np. umowa kupna/sprzedaży, lub w przypadku sprowadzenia do Polski własnego samochodu, własnoręcznie napisane oświadczenie, że jesteś właścicielem pojazdu, wcześniej mieszkałeś w Norwegii i użytkowałeś pojazd na terenie Norwegii, a teraz wróciłeś nim do Polski.
 • dowód osobisty (wyłącznie do wglądu),
 • dowód rejestracyjny pojazdu (tłumaczony przez tłumacza przysięgłego),
 • poprzednie tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku*,
 • dowód odprawy celnej przywozowej – taki dokument wydaje urząd celny po odprawie celnej,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy,
 • własnoręcznie napisane oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu – np. pojazd o numerze VIN ... został wprowadzony do Polski w dniu …
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu – badanie techniczne musi zostać wykonane w polskiej stacji kontroli pojazdów.

* W Norwegii od 12.09.2022 nie ma obowiązku oddawania tablic rejestracyjnych do urzędu, więc w przypadku sprowadzenia samochodu do Polski i wyrejestrowania go w Norwegii, powinieneś mieć poprzednie tablice rejestracyjne.

 

 

Krok 7: Uzyskanie zwrotu części poniesionej opłaty jednorazowej w Norwegii

Jeżeli wykonałeś kalkulację z pierwszego kroku, a następnie wyeksportowałeś samochód z Norwegii i zarejestrowałeś w Polsce zgodnie z kolejnymi krokami, to znaczy, że możesz już wnioskować o odzyskanie części poniesionej opłaty jednorazowej. Pamiętaj, żeby zrobić to maksymalnie w ciągu roku od daty wyjazdu z Norwegii. Wniosek możesz wysłać zarówno elektronicznie, jak i papierowo. Pamiętaj, aby do wniosku załączyć:

 • poświadczoną deklarację wywozową (z pieczątką),
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu samochodu w Polsce.

 

Jeżeli potrzebujesz naszej pomocy z wnioskiem o zwrot, zapraszamy do kontaktu.