Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Rozliczenie podatku W Norwegii za 2023

Rozliczając się z norweskim urzędem skarbowym za rok 2023 warto sprawdzić jakie ulgi i odliczenia podatkowe Ci przysługują. Najczęściej występujące to ulgi z tytułu podróży do Polski (pendler) lub w pierwszych dwóch latach pobytu w Norwegii. Odliczyć możesz także odsetki od polskiego kredytu czy przedszkole, do którego uczęszcza Twoje dziecko.Osoby, które przez cały rok 2023 korzystały z karty podatkowej 25% (norw. kildeskatt) nie będą miały możliwości rozliczenia się z podatku tj. nie otrzymają skattemeldingu, a także nie będą miały zwrotu ani dopłaty. Natomiast osoby, które w trakcie trwania roku 2023 zmieniły kartę podatkową 25% na kartę odpowiadającą dochodom, przez cały rok korzystały z karty odpowiadającej dochodom lub pobierały opodatkowane świadczenia z NAV, będą mogły złożyć rozliczenie podatkowe na tej samej zasadzie jak w latach poprzednich.

Co możesz uwzględnić w rozliczeniu podatkowym

 • Koszty poniesione za podróże między Polską a Norwegią

  jeżeli samodzielnie opłacałeś podróże do rodziny lub mieszkania w Polsce. Niezbędne jest przedstawienie potwierdzeń, które zawierają dane takie jak: imię i nazwisko, data podróży, miejsce podróży. W przypadku biletów promowych ważne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego poniesiony koszt na jego zakup.

 • Koszty poniesione za zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie pobytu w Norwegii

  jeżeli samodzielnie ponosiłeś koszty związane z pobytem w Norwegii. Przekraczając koszt 10 000 NOK w skali roku, konieczne jest zebranie imiennych potwierdzeń przelewów za opłaty na konto właściciela wynajmowanego lokalu. Jeżeli opłaty były potrącane z wynagrodzenia niezbędne jest przedstawienie odcinków z pensji. Koszt do 10 000 NOK można potwierdzić wyłącznie okazując umowę najmu.

 • Koszty dojazdów do pracy

  jeżeli samodzielnie opłacałeś dojazdy do pracy. Warto wiedzieć, że uwzględnienie tego odpisu w rozliczeniu wymaga przekroczenia wkładu własnego, który corocznie określa urząd. Na rok 2023 wynosi on 14 400 NOK.

 • Odsetki od kredytu hipotecznego

  jeżeli w 2023 zapłaciłeś odsetki z tytułu kredytu hipotecznego w Polsce, Norwegii lub innym kraju. Do rozliczenia należy uzyskać zaświadczenia z banku, który udzielił kredyt, zawierającego informacje o danych kredytobiorcy oraz wysokości opłaconych odsetek. Odsetki od kredytu w Norwegii są automatycznie uwzględnione w rozliczeniu.

 • Koszty poniesione za zajęcia pozalekcyjne dzieci lub przedszkole

  jeżeli opłacałeś przedszkole lub zajęcia pozalekcyjne dziecka do 12. roku życia. Musisz przedstawić zaświadczenie, które zawiera informacje na temat płatnika, danych dziecka, którego dotyczył koszt oraz jego wysokości za cały rok podatkowy.

 • Darowizna na cele charytatywne

  jeżeli w danym roku podatkowym wpłaciłeś darowiznę na cel charytatywny, to możesz uwzględnić to w rozliczeniu podatkowym i otrzymać dodatkowy odpis z tego tytułu.

ZLEĆ NAM SWOJE ROZLICZENIE W NORWEGII, A my za Ciebie:

Sprawdzimy poprawność wstępnego rozliczenia z urzędu

Policzymy wszystkie kwoty odpisów

Uwzględnimy wszystkie możliwe ulgi

Przetłumaczymy wymagane dokumenty na język norweski

Dopasujemy najlepsze rozwiązanie

Poinformujemy Cię o każdej zmianie statusu sprawy

Złożymy Twoje zeznanie w systemie

Obejmiemy Cię wsparciem po otrzymaniu wyniku rozliczenia

Klienci oceniają nas doskonale!

Kalendarz podatkowy na 2024 rok

07.03.2024 Skatteetaten rozpoczyna wysyłkę papierowych i elektronicznych wstępnych rozliczeń podatkowych, czyli Skattemelding
07.03.2024-21.03.2024 Do 21.03.2024 wszyscy podatnicy powinni otrzymać z urzędu wstępne rozliczenia podatkowe
20.03.2024 Skatteetaten rozpoczyna wysyłkę wyników rozliczeń podatkowych, czyli Skatteoppgjør
30.04.2024 Termin, do którego możesz wydłużyć termin składania rozliczenia podatku do końca maja 2024
30.04.2024 Termin złożenia papierowego zeznania podatkowego oraz elektronicznego, jeżeli nie przedłużyłeś terminu rozliczenia do końca maja 2024
31.05.2024 Termin na zapłatę niedopłaty do podatku bez doliczenia dodatkowych odsetek
26.06.2024 Termin wysyłki ostatniej tury wyników rozliczeń podatkowych przed okresem letnim
21.08.2024 Termin wysyłki pierwszej, jesiennej tury wyników rozliczeń podatkowych

Obejrzyj i sprawdź Jakie korzyści płyną z rozliczenia podatkowego

Porównanie ulg podatkowych
w Norwegii za poprzednie lata

Porównanie zeznań podatkowych rok 2020-2023 - wszystkie możliwe odpisy

2023 2022 2021 2020
Odpis za zakwaterowanie z tytułu status pendler TAK Pod warunkiem, że zmieniłeś zarówno miejsce zamieszkania jak i miejsce wykonywania pracy na inną kommunę w ciągu ostatnich 2 lat. TAK Pod warunkiem, że zmieniłeś zarówno miejsce zamieszkania jak i miejsce wykonywania pracy na inną kommunę w ciągu ostatnich 2 lat. TAK Pod warunkiem, że zmieniłeś zarówno miejsce zamieszkania jak i miejsce wykonywania pracy na inną kommunę w ciągu ostatnich 2 lat. TAK Pod warunkiem, że zmieniłeś zarówno miejsce zamieszkania jak i miejsce wykonywania pracy na inną kommunę w ciągu ostatnich 2 lat.
Odpis za podróże TAK Można uwzględnić ten odpis po przekroczeniu wkładu własnego w wysokości 14 400 kr TAK Można uwzględnić ten odpis po przekroczeniu wkładu własnego w wysokości 14 000 kr TAK Można uwzględnić ten odpis po przekroczeniu wkładu własnego w wysokości 23 900 kr TAK Można uwzględnić ten odpis po przekroczeniu wkładu własnego w wysokości 23 100 kr
Odpis za wyżywienie (diety) TAK Można było uwzględnić ten odpis, pod warunkiem, że nie miało się dostępu do kuchni/możliwości gotowania oraz zmieniło się zarówno miejsce zamieszkania jak i miejsce pracy na inną kommunę w ciągu ostatnich 2 lat TAK Można było uwzględnić ten odpis, pod warunkiem, że nie miało się dostępu do kuchni/możliwości gotowania oraz zmieniło się zarówno miejsce zamieszkania jak i miejsce pracy na inną kommunę w ciągu ostatnich 2 lat TAK Można było uwzględnić ten odpis, pod warunkiem, że nie miało się dostępu do kuchni/możliwości gotowania oraz zmieniło się zarówno miejsce zamieszkania jak i miejsce pracy na inną kommunę w ciągu ostatnich 2 lat TAK Można było uwzględnić ten odpis, pod warunkiem, że nie miało się dostępu do kuchni/możliwości gotowania oraz zmieniło się zarówno miejsce zamieszkania jak i miejsce pracy na inną kommunę
Odpis rodzicielski TAK Można uwzględnić ten odpis TAK Można uwzględnić ten odpis TAK Można uwzględnić ten odpis TAK Można uwzględnić ten odpis
Odsetki od kredytu TAK Można uwzględnić ten odpis TAK Można uwzględnić ten odpis TAK Można uwzględnić ten odpis TAK Można uwzględnić ten odpis

Porównanie stawek podatkowych w Norwegii za rok 2018-2023

Wysokość 2023 2022 2021 2020 2019 2018
odpisu kosztów uzyskania przychodu (minstefradrag) 104 450 kr 109 950 kr 106 750 kr 104 450 kr 100 800 kr 97 610 kr
wkładu własnego do podróży 14 400 kr 14 000 kr 23 900 kr 23 100 kr 22 700 kr 22 350 kr
diety dla osoby mieszkającej w lokalu z dostępem do kuchni - - - - - -
diety dla osoby mieszkającej w lokalu bez dostępu do kuchni 177 kr / dzień 172 kr / dzień 170 kr / dzień 164 kr / dzień 161 kr / dzień 159 kr / dzień
diety dla osoby mieszkającej w hotelu z wyżywieniem 507 kr / dzień 309 kr / dzień 487 kr / dzień 471 kr / dzień 462 kr / dzień 455 kr / dzień
diety dla osoby mieszkającej w hotelu bez wyżywienia 634 kr / dzień 617 kr / dzień 609 kr / dzień 589 kr / dzień 578 kr / dzień 569 kr / dzień
diety dla osoby pracującej jako kierowca TIR-a 300 kr / dzień 300 kr / dzień 300 kr / dzień 300 kr / dzień 300 kr / dzień 300 kr / dzień

FAQ o rozliczeniu podatku
z Norwegii

Pytania ogólne – zwrot podatku z Norwegii

Status pendler

Druga klasa podatkowa

Rok 2017 był ostatnim rokiem podatkowym, za który można było się rozliczyć z uwzględnieniem drugiej klasy podatkowej z tytułu niskich zarobków małżonka.

Zniżka 10%

Rok 2018 był ostatnim rokiem podatkowym, za który można było się rozliczyć z uwzględnieniem ulgi 10%.

Odwołanie od podatku w Norwegii

Karta podatkowa w Norwegii

Rozliczenie podatku w Norwegii
Terminy, które warto znać

A-melding oppsummering

Patrz: Zestawienie dochodów od pracodawcy.

Akt urodzenia/małżeństwa

Norweski portal internetowy, za pośrednictwem którego można m.in. złożyć zeznanie podatkowe drogą elektroniczną po wcześniejszym zamówieniu kodów Altinn lub MinID, umożliwiających dostęp do systemu. Rozliczanie podatku elektronicznie daje możliwość przedłużenia terminu złożenia zeznania podatkowego do końca maja, co nie dotyczy zeznań papierowych, gdzie termin upływa z końcem kwietnia.

Arbeidsavtale

Umowa o pracę.

Årsoppgave fra banken

Rozliczenie roczne z norweskiego banku, które dokumentuje stan konta z dnia 31 grudnia poprzedniego roku.

Årsoppgave fra NAV

Rozliczenie roczne wydawane przez NAV, dokumentujące zasiłki pobrane w ubiegłym roku (np. zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek chorobowy).

Bekreftelse på sluttårsak

Dokument wypełniany przez pracodawcę, potwierdza zwolnienie z pracy. Zawiera m. in. wykaz przepracowanych przez pracownika godzin. Pracodawca powinien dostarczyć wypełniony dokument bezpośrednio do NAV (może też do byłego pracownika, który to powinien ołączyć dokument do wniosku o zasiłek dla bezrobotnych). Dokument ten jest niezbędny do złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla osób bezrobotnych (dagpenger).

Dokumenty potwierdzające koszty związane z opieką nad dziećmi:

-SFO – płatna świetlica, przedszkole lub płatna opiekunka - zaświadczenie potwierdzające, iż podatnik uiszcza opłaty za dziecko, zaświadczenie musi być imienne.
-Foreldrefradrag – nazwa odpisu rodzicielskiego.

Druk PD U1/SED U0002 (dawniej E-301)

Druk niezbędny w przypadku udokumentowania dochodu z innego kraju EOG (np. Polski). Często potrzebny przy wnioskowaniu o zasiłek dla osób bezrobotnych (dagpenger).

Enslig forsørge

Osoba samotnie wychowująca dziecko. Ma ona prawo do specjalnego odpisu podatkowego dla samotnych rodziców, o ile pobiera rozszerzony zasiłek rodzinny (utvidet barnetrygd) z NAV.

Enslig pendler

Osoba samotna, która podróżuje cyklicznie do mieszkania/domu w Polsce (tzw. samotny pendler).

E-skattekort

Elektroniczna karta podatkowa.

Familiependler

Osoba posiadająca rodzinę w Polsce (współmałżonek, dzieci), cyklicznie do niej podróżująca. Familiependler to najpopularniejsza wśród Polaków forma rozliczenia podatkowego w Norwegii.

Fødselsnummer /D-nummer

11-cyfrowy norweski numer personalny (odpowiednik polskiego PESEL-u). Pamiętajmy, że D-nummer to tymczasowy numer personalny przyznawany obcokrajowcom, którzy zamierzają przebywać na terenie Norwegii krócej niż 6 miesięcy. Fødselsnummer jest numerem stałym, który otrzymujemy raz na całe życie. Powinniśmy ubiegać się o niego w Skatteetaten lub w Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych, jeśli z góry wiemy, że zamierzamy przebywać w Norwegii dłużej niż pół roku.

Folkeregisteret

Urząd ewidencji ludności w Norwegii, który przechowuje np. dane adresowe podatników. Na adresy podane w Folkeregisteret wysyłane są wszelkie dokumenty w formie papierowej (np. Skattemelding, kody MinID).

Forskuddstrekk

Zaliczka na podatek dochodowy w Norwegii, odprowadzana przez pracodawcę z wynagrodzenia brutto pracownika do urzędu poborcy podatkowego.

Fradrag

Ogólny termin, oznaczający odpis podatkowy.

Husleie

Opłata za czynsz, jeden z najczęściej odliczanych wydatków w Norwegii w statusie pendler, można ją znaleźć np. na odcinkach z pensji, jeśli pracodawca potrącał z wynagrodzenia pracownika kwoty na rzecz zakwaterowania w Norwegii.

Inntekt

Dochód brutto podatnika norweskiego.

Inntektskatt

Podatek dochodowy w Norwegii, składa się na niego podatek dla państwa norweskiego (fellesskatt) oraz podatek dla konkretnej gminy (kommune), w której pracował podatnik. Stawka podatku dochodowego w Norwegii wynosi obecnie 22% od podstawy opodatkowania (dochód brutto minus odpisy).

Karta ciąży

Dokument wystawiany przed porodem, potwierdzający termin porodu. Powinien być przetłumaczony na język norweski lub angielski.

Karta pokładowa/Potwierdzenie rezerwacji

Na dokumencie muszą znajdować się daty podróży, trasa oraz dane podróżującego. Podróżowałeś promem? Przygotuj również imienne potwierdzenia opłat za przejazd płatnymi drogami – możliwe, że będziesz mógł odpisać także te koszty.

Kildeskatt

Podatek u źródła (25%). Podatnik posiadający tą kartę podatkową nie otrzyma ai wstępnego rozliczenia (Skattemelding), ani wyniku rozliczenia (Skatteoppgjør), ponieważ zamawiając kartę decyduje się na to, że nie będzie mógł się rozliczać.

Kody MinID

Kody PIN niezbędne do złożenia norweskiego zeznania podatkowego drogą elektroniczną.

Książeczka marynarska

Dokumentacja potwierdzająca daty zamustrowania oraz wymustrowania marynarza w ciągu roku podatkowego.

Lønnsoppgave

Roczny dokument od pracodawcy/pracodawców, czyli odpowiednik polskiego PIT-u, który określa wysokość zarobków i innych świadczeń uzyskanych od pracodawcy/pracodawców za dany rok podatkowy oraz wysokości pobranej zaliczki na podatek dochodowy w Norwegii.

Lønns - og trekkoppgave

Patrz: Zestawienie dochodów od pracodawcy.

Lønnslipp

Odcinek miesięczny z pensji, popularnie zwany również payslipem. Dokument wystawiany co miesiąc przez pracodawcę, stwierdzający dochód za miesiąc, którego dotyczy oraz ewentualne potrącenia (np. za mieszkanie, prąd czy bilety lotnicze). Lønnslipp może być wykorzystany do udokumentowania np. wydatków na mieszkanie czy prąd w Norwegii w statusie pendler. Odcinki można również wykorzystywać do sprawdzenia poprawności dochodów wyszczególnionych na skattemeldingu, w przypadku braku lub zagubienia Lønns- og trekkoppgave.

Minstefradrag

Podstawowy odpis każdego podatnika norweskiego, odpowiednik polskiego kosztu uzyskania przychodu. Jego wysokość (stanowi 43% przychodu) jest uzależniona od liczby miesięcy pobytu w Norwegii w danym roku podatkowym, wysokości dochodów oraz przedziałów określonych przez norweski Urząd Podatkowy.

Pendler

Tzw. osoba dojeżdżająca, która z powodu pracy w Norwegii mieszka poza Polską, ale regularnie odwiedza kraj pochodzenia, gdzie jest zameldowana na stałe. Dzięki rozliczeniu w statusie pendler można zyskać wiele odliczeń od dochodu z tytułu dodatkowych wydatków, np. kosztów wyżywienia, zakwaterowania czy podróży z Norwegii do Polski.

Rozróżniamy dwa rodzaje statusu pendler:
-pendler samotny (enslig pendler),
-pendler do rodziny (familiependler).

Pendler do rodziny wybiera się do kraju np. w celu odwiedzenia dzieci i małżonka. Pendler samotny wybierze się w podróż do Polski np. po to, by wrócić do swojego mieszkania, czy odwiedzić rodziców.

Pendlerutgifte

Wydatki, które można odliczyć od podatku, jeśli rozlicza się w statusie pendler. Mogą to być np. koszty podróży między Norwegią a Polską oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia w Norwegii. Pamiętajmy o rozróżnieniu na pendlera samotnego i pendlera do rodziny – w obu przypadkach ulga jest możliwa.

Paszport matki dziecka potwierdzony przez placówkę dyplomatyczną

Wnioski o wyrobienie nowego paszportu składa się w urzędzie wojewódzkim lub w delegaturze urzędu wojewódzkiego. W Polsce poświadczenia z oryginałem może dokonać pracownik ambasady lub konsulatu Norwegii. Ambasada znajduje się w Warszawie, a konsulaty można znaleźć w Gdyni, Szczecinie i Krakowie. W Norwegii dokument może poświadczyć urzędnik państwowy. Potwierdzenia opłat za mieszkanie – przede wszystkim, przelewy powinny być wykonywane bezpośrednio z konta podatnika na konto osoby wynajmującej mieszkanie. Co jednak, jeśli przelewałeś swoją część czynszu do współlokatora, a on wpłacał całość właścicielowi lokalu? Wówczas musisz wysłać także potwierdzenia przelewów od współlokatora do właściciela, aby poniesione koszty zostały uznane. Należy także zwrócić uwagę na odpowiednie tytułowanie przelewów. Często jest tak, że to pracodawca zapewnia zakwaterowanie, a należne opłaty potrąca z pensji. W takiej sytuacji wystarczą odcinki z pensji lub zestawienie dochodów od pracodawcy, na którym widnieje łączna kwota potrąceń na poczet mieszkania.

Potwierdzenie zatrudnienia od pracodawcy

Wydaje pracodawca na żądanie pracownika. Zawiera informacje o statusie zatrudnionej osoby. Dokument potrzebny przy składaniu podania o dokument S1.

Restskatt

Dopłata podatkowa. Rozliczenia roczne z instytucji udzielających kredytów – zaświadczenie o wysokości spłaconych odsetek za rok, za który się rozliczamy.

Registreringsbevis

Dokument potwierdzający rejestrację pobytu w Norwegii. Jeden z podstawowych dokumentów koniecznych do przedłożenia w momencie wnioskowania o zasiłek rodzinny bądź opiekuńczy. Dokument wydawany na czas nieokreślony.

Rozliczenia roczne z instytucji udzielających kredytów

Zaświadczenie o wysokości spłaconych odsetek za rok, za który się rozliczamy.

Skattemelding

Dawniej: Selvangivelse (ang. Tax Return) – wstępne zeznanie podatkowe przysyłane na początku kwietnia przez norweski Urząd Podatkowy. Skattemelding zawiera wykaz dochodów, odliczeń, majątku i długów podatnika z ostatniego roku podatkowego i jest wysyłane na zarejestrowany w norweskim rejestrze ludności (Folkeregisteret) adres podatnika w Polsce lub w Norwegii.

SFU/COFTA

Urząd Skarbowy ds. Cudzoziemców, rozpatrujący rozliczenia podatkowe wszystkich pracowników zatrudnianych przez firmy zagraniczne (np. polskie, litewskie itp.) w Norwegii.

Skatt til gode

Zwrot podatku z Norwegii, wyszczególniany na dokumencie Skatteoppgjør.

Skatteetaten

Norweski Urząd Podatkowy.

Skattefradrag

Odliczenie, odpis od podatku. Osoby pracujące w Norwegii mogą mieć prawo do wielu odpisów, np. ulgi dla osób dojeżdżających do pracy na własny koszt, ulg związanych ze statusem pendler i innych.

Skatteklasse 2

Druga klasa podatkowa – prawo do rozliczania się w drugiej klasie podatkowej mają osoby pracujące w Norwegii i utrzymujące współmałżonka (dochód brutto współmałżonka za 2017 rok nie mógł przekroczyć kwoty 46 640 NOK). Rok 2017 był ostatnim rokiem, w którym można było ubiegać się o uznanie drugiej klasy podatkowej.

Skattekontor

Lokalny oddział Urzędu Podatkowego w Norwegii.

Skattekort

Norweska karta podatkowa.

Skatteopgjør (ang. Tax Assessment Notice)

Roczny wynik rozliczenia podatkowego przesyłany po rozpatrzeniu wypełnionego zeznania podatkowego przez Urząd Podatkowy. Dokument ten pokazuje kwotę zwrotu podatku bądź ewentualnej dopłaty na rzecz Skatteetaten.

Sluttattest

Jest to świadectwo pracy, które wystawia pracodawca po zakończeniu współpracy. Dokument niezbędny do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger).

Sammenstilling til inntektsmottaker

Patrz: Zestawienie dochodów od pracodawcy.

Standardfradrag 10%

Ulga podatkowa 10%, często określana jako zniżka 10%. Prawo do tej ulgi mają osoby, dla których rok poprzedni rok był pierwszym lub drugim rokiem pracy w Norwegii. Ulga 10% jest korzystna głównie dla osób samotnych, które ponosiły koszty życia i pracy w Norwegii, lecz nie mają prawa do odpisów pendlera. Ostatnim rokiem, w którym można było uwzględniać tę ulgę był rok 2018.

Trygdeavgift

Składka na ubezpieczenie społeczne (odpowiednik polskiej składki ZUS), będąca częścią obciążenia podatkowego pracownika w Norwegii. Jej wysokość wynosi 8,2 od rocznego dochodu brutto pracownika.

Umowa najmu pokoju/mieszkania/domu

Należy pamiętać o tym, że urząd nie uzna niepodpisanej umowy najmu ani takiej, na której nie widnieją dane podatnika.

Utliknet skatt

Całość obciążenia podatkowego za dany rok podatkowy (podatek dochodowy + składka na ubezpieczenie społeczne), pozycja wyszczególniona na dokumencie Skatteoppgjør.

Utskrift av likningen

Dokument przesyłany wraz z wynikiem rozliczenia podatkowego (Skatteoppgjør), pokazujący wszystkie dochody, odpisy czy majątek podatnika za dany rok podatkowy.

Zaświadczenie o przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych

O dokument należy wnioskować w polskim ZUS-ie (odbiór zaświadczenia osobisty lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS). W przypadku gdy zaświadczenie nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zaświadczenie będzie włączone do akt.

Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną

Zaświadczenie można uzyskać w urzędzie miasta/gminy, w której jest się zameldowanym. Poświadcza posiadanie wspólnego adresu z dzieckiem i/lub małżonkiem, wymagane przez norweski urząd.

Zaświadczenie o dochodach współmałżonka

Zaświadczenie o wysokości dochodu za dany rok wydaje urząd skarbowy na żądanie zainteresowanego. Dokument potwierdza informacje, jakimi dysponuje organ - dochody oraz obroty działalności gospodarczej.

Zestawienie dochodów od pracodawcy

Dokument wydawany przez pracodawcę. Odpowiednik polskiego PIT-a. Znajdują się na nim informacje o uzyskanym dochodzie, a także o wysokości zaliczki potrąconej na norweski podatek dochodowy. Uwaga! Jeżeli miałeś więcej niż jednego pracodawcę w danym roku podatkowym, to do rozliczenia potrzebne będą zestawienia od każdego z nich.

Najpopularniejsze nazwy tego dokumentu to:
Lønnsoppgave, Lønns-og trekkoppgave, A-melding oppsummering, Sammenstilling til inntektsmottaker.

Kalkulator zwrotu podatku
z Norwegii

W celu poznania szacunkowej kwoty zwrotu podatku z Norwegii skorzystaj z kalkulatora podatkowego stworzonego na bazie kallkulatora Skattetaten. To jedyny kalkulator podatku norweskiego biorący pod uwagę czynniki istotne w rozliczeniu w status pendler, czyli poniesione koszty wyżywienia, mieszkania czy podróży. Narzędzie to pozwala na sprawdzenie szacowanego wyniku podatkowego.