Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

5 powodów, dla których warto pamiętać o obowiązkowej rejestracji w UDI

14.07.2021

Każda osoba, która planuje przebywać w Norwegii dłużej niż 3 miesiące musi zawnioskować do UDI o rejestrację pobytu. Mimo tego, zagraniczni pracownicy w Norwegii często zapominają o tym obowiązku. W dzisiejszym artykule przedstawimy 5 powodów, dla których warto pamiętać o zarejestrowaniu się w UDI i odebraniu rejestracji pobytu z policji.

Pamiętaj aby zarejestrować swój pobyt w Norwegii

Każda osoba, która planuje przebywać w Norwegii dłużej niż 3 miesiące musi zawnioskować do UDI o rejestrację pobytu. Mimo tego, zagraniczni pracownicy w Norwegii często zapominają o tym obowiązku. W dzisiejszym artykule przedstawimy 5 powodów, dla których warto pamiętać o zarejestrowaniu się w UDI i odebraniu rejestracji pobytu z policji.

1. Rejestracja pobytu jako dowód na faktyczne przebywanie na terenie Norwegii

W jaki sposób można udowodnić faktyczną przeprowadzkę (tymczasową lub stałą) do Norwegii jak nie przedstawieniem rejestracji pobytu z policji? Tym dokumentem najczęściej sugeruje się urząd w kwestiach, które tego wymagają. Doskonale wiemy, że czas oczekiwania na wizytę w UDI jest bardzo różny w zależności od oddziału, do którego planujemy się wybrać. Dobrze jest zatem zarejestrować się jeszcze przed przyjazdem do Norwegii tak, aby okres faktycznego pobytu, ale bez rejestracji, był jak najkrótszy. Dlaczego? Jeżeli rejestrację pobytu dostaniesz 01.10.2021, to jak udowodnisz w urzędzie, że przebywałeś w Norwegii również 4 miesięcy wcześniej? No właśnie.

 

2. Wnioskowanie o zasiłki z NAV

Rejestracja pobytu z policji jest dokumentem wymaganym do wniosków o zasiłki takie jak:


Czy możliwe jest wnioskowanie o wyżej wymienione zasiłki bez rejestracji pobytu? Jest. Ale bez tego dokumentu musisz w inny sposób udowodnić, że faktycznie jesteś członkiem systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii i masz prawo do przebywania w Norwegii oraz wnioskowania o świadczenia, a to może być trudne w realizacji. O wiele łatwiej jest przedstawić dokument, który i tak przecież masz obowiązek posiadać, prawda?

 

3. Wnioskowanie o stały numer personalny

Ostatnie półrocze pokazało nam, że stały numer personalny (fødselsnummer) bywa przydatny. Nawet bardzo. Nie tylko otwiera ci drogę do wnioskowania o kredyt lub utworzenie BankID, ale również dał możliwość powrotu do Norwegii w czasie zamkniętych granic, a więc dał możliwość pracy i zarabiania. Wnioskując o stały numer należy udowodnić, że przebywa się w Norwegii na stałe, a więc przebywało się co najmniej rok ciągiem przed wnioskowaniem lub będzie się przebywało co najmniej 6 miesięcy ciągiem po wnioskowaniu. Rejestracja pobytu jest jednym z dokumentów, które musisz przedstawić przy składaniu wniosku o stały numer personalny. Dlaczego? Patrz pkt 1.

 

4. Co najmniej 5 lat przynależności…

Obecnie aby móc wnioskować np. o emeryturę, zasiłek rehabilitacyjny AAP lub o zasiłek opiekuńczy, należy przedstawić co najmniej 5 lat przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii.* Tak jak wspomnieliśmy w pkt 1. rejestracja pobytu jest dokumentem, który udowadnia od kiedy pobyt na terenie Norwegii jest legalny. Jeżeli przebywasz w Norwegii od 5 lat, ale rejestrację pobytu masz od 4, to duża szansa, że wyżej wymienione zasiłki nie zostaną ci przyznane, ponieważ nie jesteś w stanie przedstawić dowodu na faktyczny pobyt w Norwegii od 5 lat.

 

5. Łączenie rodzin

Twoja rejestracja pobytu pozwoli zarejestrować pozostałych członków rodziny, nawet jeżeli nie zamierzają pracować ani studiować w Norwegii. Bez możliwości podpięcia ich pod twoją rejestrację, ich pobyt na terenie Norwegii nie byłby możliwy, a dziecko nie mogłoby uczęszczać do przedszkola/szkoły.

 

 

*W przypadku zasiłku opiekuńczego możliwe jest łączenie lat przynależności z Norwegii i Polski. Natomiast w przypadku zasiłku rehabilitacyjnego można dodać przynależność z innego kraju, ale wyłącznie pod warunkiem, że w dniu wnioskowania o AAP przynależy się do systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii i przynależało się do niego przez co najmniej rok.