Nawet 15% rabatu na S1 i EKUZ

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL
Powrót

To uwierzytelniony przekład dokumentów wykonywany przez tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły języka norweskiego to osoba zaufania publicznego, wpisana do rejestru tłumaczy przysięgłych, specjalizująca się w tłumaczeniu dokumentów w danym języku, działająca w oparciu o nadane uprawnienia. Przepisy Ministerstwa Sprawiedliwości określają zasady dotyczące tłumaczeń przysięgłych. Jedną z nich jest określenie, iż strona obliczeniowa to dokładnie 1125 znaków ze spacjami. Poświadczeniem, że danego tłumaczenia dokonał tłumacz przysięgły jest opieczętowane każdej strony dokumentu imienną pieczęcią tłumacza przysięgłego. Pieczęć to imię i nazwisko tłumacza, język, w obrębie którego przysługują mu uprawnienia oraz numer na liście tłumaczy przysięgłych. Tłumacz przysięgły ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność przekładu z oryginalnym tekstem.

Tłumaczenia przysięgłe potrzebne są zwykle w celu przedłożenia organom instytucji państwowych, takich jak sądy, urzędy i prokuratury. Bywa, że uwierzytelnione tłumaczenie wymagane jest też przez bank czy firmę ubezpieczeniową. Warto zawsze upewnić się czy wystarczy tłumaczenie standardowe czy musi być ono przysięgłe. Nawet w przypadku tłumaczenia przysięgłego często wystarczy kserokopia bądź skan, niekoniecznie oryginał.

 • tłumaczenia umów i kontraktów,
 • tłumaczenia sprawozdań finansowych,
 • tłumaczenia świadectw, dyplomów,certyfikatów, uprawnień,
 • tłumaczenia dokumentów ubezpieczeniowych, np. polis, zaświadczeń, opinii,
 • tłumaczenia aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • tłumaczenia umów kupna-sprzedaży samochodu, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych,
 • tłumaczenia wyciągów bankowych,
 • tłumaczenia dokumentów sądowych, np. zaświadczeń o niekaralności, pozwów, wyroków, apelacji,
 • tłumaczenia dokumentów medycznych, np. recept, wyników badań lekarskich, zwolnień lekarskich, wypisów ze szpitala,
 • tłumaczenia dokumentów kościelnych, np. świadectwa chrztu, świadectwa bierzmowania,
 • a także wszelkiego rodzaju: tłumaczenia opinii, zaświadczeń, oświadczeń itp.

Zadzwoń do nas

Infolinia czynna Pn, Śr, Czw, Pt 8:00-16:00
Wt 8:00-18:00

z Polski

58 743 07 53

z Norwegii

21 999 409

lub napisz

info@multinor.no