Nawet 15% rabatu na S1 i EKUZ

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Podatnik norweski, którego współmałżonek ma niskie dochody, może rozliczyć się w drugiej klasie podatkowej. Jeśli w poprzednich latach miałeś do niej prawo, lecz z niej nie skorzystałeś, masz prawo do odwołania się od podatku. Wystarczy, że zostały spełnione poniższe kryteria:

 • w danym roku podatkowym dochód współmałżonka nie przekroczył minimalnej stawki lub współmałżonek nie miał dochodu,

 • związek małżeński zawarto najpóźniej w październiku w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy korekta podatkowa (np. odwołanie za 2014 rok, małżeństwo minimum od października 2013 roku),

 • przez cały dany rok podatkowy oboje byliście zameldowani pod jednym adresem.

Dochód współmałżonka w roku, za który chcesz się odwołać, nie może przekroczyć:

 • w 2017 r. : 46 640 NOK brutto, czyli około 21 296 PLN brutto

 • w 2016 r. : 45 870 NOK brutto, czyli około 21 540 PLN brutto

 • w 2015 r. : 44 751 NOK brutto, czyli około 20 912 PLN brutto

 • w 2014 r. : 43 664 NOK brutto, czyli około 21 832 PLN brutto

 • w 2013 r. : 42 102 NOK brutto, czyli około 22 635 PLN brutto

 • w 2012 r. : 40 577 NOK brutto, czyli około 22 707 PLN brutto

 • w 2011 r. : 39 012 NOK brutto, czyli około 20 586 PLN brutto

 • w 2010 r. : 37 361 NOK brutto, czyli około 18 634 PLN brutto

Rok 2017 był ostatnim rokiem podatkowym, za który można było się rozliczyć z uwzględnieniem drugiej klasy podatkowej z tytułu niskich zarobków małżonka.

WAŻNE: Odwołanie podatkowe można składać przez cały rok. Jednak kwiecień i maj to gorący okres rozliczeń podatkowych. Składanie odwołań preferowane jest w pozostałych miesiącach. Można ubiegać się o korektę zeznania nawet do 10 lat wstecz, natomiast szansa na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku maleje po upływie 3 lat podatkowych. Prawidłowo odwołanie powinno zostać złożone do 6 tygodni od daty wystawienia wyniku zeznania przez Skatteetaten (dokument Skatteoppgjør/Tax Assessment Notice). Jeśli jednak zdecydujemy się na złożenie odwołania w terminie późniejszym, musimy liczyć się z tym, że na odpowiedź urzędu poczekamy znacznie dłużej niż 3 miesiące. Skuteczność odwołania złożonego po upływie 6 tygodni od publikacji wyniku, zależy m.in. od dobrego uzasadnienia czy przedłożonej dokumentacji.Najważniejszym dokumentem, bez którego wykonanie odwołania nie będzie możliwe jest wynik zeznania podatkowego za dany rok (Skatteoppgjør/Tax Assessment Notice), wysyłany przez norweski urząd skarbowy pocztą lub dostępny (dla użytkowników kodów PIN) w profilu Altinn.

Jeśli nie skorzystałeś z przysługującej drugiej klasy podatkowej i chcesz złożyć korektę, przyślij wymagane dokumenty:

 • Skatteoppgjør / Tax Assessment Notice – wynik rozliczenia podatkowego za rok, za który chcesz się odwołać. Dokument wysyłany jest pocztą przez Skatteetaten, jest też dostępny w profilu Altinn,

 • Lønnsoppgave - norweski PIT od pracodawcy, wykazujący m.in. osiągnięty dochód w danym roku podatkowym,

 • Årsoppgave fra NAV – rozliczenie roczne przesyłane przez NAV, dokumentujące pobierarane zasiłki w roku podatkowym, którego dotyczy korekta podatkowa,

 • Kody PIN (MinID/Altinn), niezbędne do elektronicznego złożenia rozliczenia podatkowego (więcej informacji tutaj: Co to są kody PIN i jak je uzyskać?),

 • Akt małżeństwa na druku unijnym lub standardowy odpis przetłumaczony na język norweski lub angielski,

 • Zaświadczenie o dochodach współmałżonka – dotyczący roku, za który chcesz się odwołać. Dokument wydawany jest w polskim urzędzie skarbowym (nie może to być PIT-11), tłumaczony na język norweski lub angielski. Jeśli współmałżonek również przebywał w Norwegii, należy załączyć jego Selvangivelse (wstępne rozliczenie).,

 • Aktualnie wydane zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną, przetłumaczone na język norweski lub angielski,

 • Skattemelding/Tax Return – za rok, którego dotyczy odwołanie. To wstępne rozliczenie podatkowe, generowane przez Skatteetaten dostępne w Altinn (dla posiadaczy kodów PIN) lub wysyłane listownie.

Druga klasa podatkowa może być łączona ze zniżką 10% lub statusem pendler. Jeśli w poprzednich latach pracy w Norwegii miałeś do nich prawo lecz z nich nie skorzystałeś, możesz to uwzględnić w korekcie podatkowej.