Wyższa kwota dodatku

na dzieci do 6. roku życia

Zasiłki na dzieci

w Norwegii

Sprawdź

Marynarze osiągający dochody opodatkowane / objęte składką na ubezpieczenie społeczne (norw. trygdeavgift) w Norwegii mogą uzyskać specjalny odpis dla marynarzy (norw. særskilt fradrag for sjøfolk). Wysokość odpisu wynosi 30% od rocznego dochodu brutto, jednak nie więcej niż 80 000 NOK. Odpis dla marynarza nie wyklucza się z pozostałymi, wyżej wymienionymi odpisami podatkowymi.

UWAGA! Znaczna większość marynarzy nie posiada karty podatkowej, więc bardzo często okazuje się, że została potrącona zbyt mała zaliczka na podatek w stosunku do osiągniętych zarobków. Skutkuje to koniecznością wysokiej dopłaty do podatku.
Poza specjalnym odpisem dla marynarza możesz ubiegać się o niżej wymienione ulgi podatkowe:

  • nieograniczone prawo wykorzystania ulgi 10%

  • małe wydatki (småutgifter) dla marynarzy

  • premie emerytalne

  • odpis rodzicielski

  • odsetki od kredytu w Norwegii i w Polsce

Jeśli jesteś marynarzem i chcesz się rozliczyć z podatku w Norwegii, prześlij nam wymagane dokumenty:

  • Roczne zestawienie dochodów za rok, za który się rozliczamy, które określa wysokość zarobków w Norwegii w danym roku oraz wysokość pobranej zaliczki na podatek dochodowy,

  • Skan książeczki marynarskiej – dokumentacja potwierdzająca daty zamustrowania oraz wymustrowania marynarza w ciągu roku podatkowego,

  • Kody PIN (MinID/Altinn), niezbędne do elektronicznego złożenia rozliczenia podatkowego (więcej informacji: Co to są kody PIN i jak je uzyskać?).