Firma MultiNOR nie zajmuje się rozliczeniami marynarzy

Marynarze osiągający dochody opodatkowane / objęte składką na ubezpieczenie społeczne (norw. trygdeavgift) w Norwegii zwykle ubiegają się o takie podobne odpisy podatkowe, jak inni podatnicy. Przysługuje im nieograniczone prawo wykorzystywania ulgi 10% z racji pracy na morzu. Popularnym odpisem dla marynarzy jest również zmiana klasy podatkowej na drugą klasę, z uwagi na niepracującego lub osiągającego niskie dochody współmałżonka.

Poza wyżej wymienionymi odpisami marynarz może uzyskać specjalny odpis dla marynarzy (norw. særskilt fradrag for sjøfolk). Wysokość odpisu wynosi 30% od rocznego dochodu brutto, jednak nie więcej niż 80 000 NOK. Odpis dla marynarza nie wyklucza się z pozostałymi, wyżej wymienionymi odpisami podatkowymi.

Uwaga: Aby mieć prawo do specjalnego odpisu dla marynarzy, podatnik musi przebywać na morzu minimum 130 dni w ciągu roku podatkowego.

Jeśli jesteś marynarzem i chcesz się rozliczyć z podatku w Norwegii, prześlij nam wymagane dokumenty:

  • Roczne zestawienie dochodów za rok, za który się rozliczamy, które określa wysokość zarobków w Norwegii w danym roku oraz wysokość pobranej zaliczki na podatek dochodowy,

  • Skan książeczki marynarskiej – dokumentacja potwierdzająca daty zamustrowania oraz wymustrowania marynarza w ciągu roku podatkowego,

  • Kody PIN (MinID/Altinn), niezbędne do elektronicznego złożenia rozliczenia podatkowego (więcej informacji: Co to są kody PIN i jak je uzyskać?).

Jeśli chcesz się ubiegać o ulgę 10%, zapoznaj się z listą dokumentów tutaj.

Rozlicz podatek z MultiNOR