Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Jeżeli pracowałeś w Norwegii i ponosiłeś koszty związane z przedszkolem lub zajęciami pozalekcyjnymi swojego dziecka, możesz uwzględnić w swoim rozliczeniu odpis rodzicielski dla rodziców dzieci do 12-go roku życia.

Maksymalna kwota odpisu wynosi 25 000 NOK na pierwsze dziecko i 15 000 NOK na każde kolejne.

Odwołanie podatkowe można składać przez cały rok. Natomiast kwiecień i maj to gorący okres rozliczeń podatkowych. Poza nim preferowane jest składanie odwołań za dany rok. Można ubiegać się o korektę zeznania do 10 lat wstecz, natomiast szansa na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku maleje po upływie 3 lat podatkowych. Prawidłowo odwołanie powinno zostać złożone do 6 tygodni od daty wystawienia wyniku zeznania (dokument Skatteoppgjør/Tax Assessment Notice). Jeśli jednak zdecydujemy się na złożenie odwołania w terminie późniejszym, musimy liczyć się z tym, że na odpowiedź urzędu poczekamy znacznie dłużej niż 3 miesiące. Skuteczność odwołania złożonego po upływie 6 tygodni od publikacji wyniku, zależy m.in. od dobrego uzasadnienia czy przedłożonej dokumentacji.

Najważniejszym dokumentem, bez którego wykonanie odwołania nie będzie możliwe jest wynik zeznania podatkowego za dany rok (dokument Skatteoppgjør/Tax Assessment Notice), wysyłany przez norweski urząd skarbowy pocztą lub dostępny (dla użytkowników kodów PIN) na profilu Altinn.no.

Aby móc ubiegać się o odpis rodzicielski trzeba przede wszystkim samodzielnie ponosić koszty związane z aktywnością swojego dziecka oraz mieć wspólne zameldowanie ze dzieckiem w Norwegii lub w Polsce.
Jeżeli opłacałeś przedszkole swojego dziecka mieszkającego w Norwegii, to odpis rodzicielski powinien widnieć na twoim skattemeldingu automatycznie. Jeżeli jednak nie zostanie zawarty we wstępnym rozliczeniu podatkowym, koniecznie zawnioskuj o niego.

Przy odpisie rodzicielskim można przed wszystkim uwzględnić koszty poniesione na:

 • przedszkole,

 • świetlicę,

 • zajęcia sportowe,

 • zajęcia muzyczne (gra w orkiestrze lub zespole, chór),

 • zajęcia teatralne.

Zajęcia, które można uwzględnić muszą odbywać się po południu, po zajęciach szkolnych lub rano przed lekcjami.
Warto wiedzieć, że nie można uwzględnić dodatkowych lekcji (indywidualnych lub w grupach) takich jak np. nauka języka obcego. Pod odpis rodzicielski nie podlegają także zajęcia, które odbywają się w weekendy lub wieczorami.

Jeżeli chcesz ubiegać się o odpis rodzicielski prześlij nam wymagane

 • Zestawienie roczne dochodów i pobranych zaliczek - dokument wystawiany przez pracodawcę oraz NAV, jeśli były pobierane zasiłki (uwaga: jeśli miałeś więcej niż jednego pracodawcę, załącz zestawienie roczne od każdego z nich),

 • Skattemelding (ang. Tax Return) - (wstępne rozliczenie podatkowe, które jest wysyłane przez norweski urząd podatkowy na zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub w Norwegii),

 • Aktualne zaświadczenie o wspólnym miejscu zameldowania z dzieckiem w Polsce - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze,

 • Akt urodzenia dziecka, jeśli podróżujesz do dziecka w Polsce - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze,

 • Potwierdzenie opłat za zajęcia pozalekcyjne lud przedszkole. Dokument ten musi zawierać:

  • dane osoby opłacającej zajęcia/przedszkole – musi nią być osoba rozliczająca się w Norwegii,

  • dane dziecka, na które uiszczana jest płatność,

  • zapłaconą kwotę.

Jeżeli pracowałeś w Norwegii i ponosiłeś koszty związane z przedszkolem lub zajęciami pozalekcyjnymi swojego dziecka, możesz uwzględnić w swoim rozliczeniu odpis rodzicielski dla rodziców dzieci do 12-go roku życia. Maksymalna kwota odpisu wynosi 25 000 NOK na pierwsze dziecko i 15 000 NOK na każde kolejne. Zobacz na animacji jak to działa: