Nawet 15% rabatu na S1 i EKUZ

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Każdy podatnik posiadający kredyt ma możliwość odliczenia zapłaconych odsetek kredytowych od podatku w Norwegii. Ustawodawstwo podatkowe w Norwegii rozróżnia sytuację, w której podatnik chce odliczyć odsetki od kredytu norweskiego (na samochód, hipoteczny, gotówkowy i inne pożyczki) oraz taką, kiedy odsetki zostały zapłacone od pożyczki zaciągniętej za granicą (np. w Polsce).

Odsetki od kredytu w Norwegii

Na ogół podatnik mający kredyt w Norwegii nie musi zdobywać specjalnych dokumentów aby odliczyć koszty odsetek w ramach rozliczenia podatkowego. Urząd skarbowy w Norwegii pobiera informacje od banków na temat kredytów i rachunków bankowych podatnika, dane te są z reguły umieszczone automatycznie na wstępnym zeznaniu podatkowym (norw. Skattemelding). Również odpis za zapłacone odsetki od kredytu jest w takim wypadku uwzględniony automatycznie na zeznaniu podatkowym. Jeżeli na wstępnym zeznaniu podatkowym brakuje informacji o jakimś kredycie i odsetkach, podatnik powinien udokumentować te dane za pomocą umowy z bankiem o udzielenie kredytu oraz za pomocą rocznego zestawienia z banku (norw. Årsoppgave fra banken) za dany rok podatkowy.

Odsetki od kredytu w Polsce

Odliczenie odsetek od kredytu w Polsce jest ograniczone za pomocą przepisów podatkowych w Norwegii. Odsetki można odliczyć w całości w ramach rozliczenia podatkowego w Norwegii w dwóch sytuacjach.

I PRZYPADEK: Podatnik mieszka w Norwegii na stałe wraz z rodziną, posiada majątek w tym kraju. Podatnik jest norweskim rezydentem podatkowym, a według norweskiego prawodawstwa podatkowego centrum jego interesu życiowego stanowi Norwegia.

II PRZYPADEK: Podatnik mieszka w Norwegii tymczasowo, nie jest norweskim rezydentem podatkowym (np. poprzedni rok podatkowy był pierwszym rokiem pracy w Norwegii), jednak dochód osiągnięty w Norwegii stanowi minimum 90% ogólnego dochodu podatnika.

Ważne!
Możesz odliczyć wyłącznie odsetki od kredytu hipotecznego, który posiadasz w Polsce.

Jeżeli chcesz się rozliczyć z podatku norweskiego i ubiegać się o odpis za odsetki od kredytu, prześlij nam następujące dokumenty:

  • Roczne zestawienie dochodów za rok, za który się rozliczamy, które określa wysokość zarobków w Norwegii w danym roku oraz wysokość pobranej zaliczki na podatek dochodowy,

  • Zaświadczenie o zapłaconych odsetkach od kredytu – za rok za który się rozliczamy/odwołujemy – dokument wystawiony przez bank, w którym zaciągnięto kredyt, należy go przetłumaczyć na język angielski lub norweski,