Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Podczas dwóch pierwszych lat pracy w Norwegii możliwe jest rozliczenie z tak zwaną ulgą 10%. Pozwala ona na pomniejszenie kwoty dochodu brutto uzyskanego w danym roku podatkowym o 10% przy rozliczeniu podatkowym. Podstawowa zasada mówi, że wysokość odliczenia nie może wynosić więcej niz 40 000 NOK.

Jeśli w poprzednich latach mogłeś rozliczyć się z ulgą 10%, a tego nie zrobiłeś, możesz dokonać korekty podatkowej.

WAŻNE: Odwołanie podatkowe można składać przez cały rok. Jednak kwiecień i maj to gorący okres rozliczeń podatkowych. Składanie odwołań preferowane jest w pozostałych miesiącach. Można ubiegać się o korektę zeznania nawet do 10 lat wstecz, natomiast szansa na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku maleje po upływie 3 lat podatkowych. Prawidłowo odwołanie powinno zostać złożone do 6 tygodni od daty wystawienia wyniku zeznania przez Skatteetaten (dokument Skatteoppgjor/Tax Assessment Notice). Jeśli jednak zdecydujemy się na złożenie odwołania w terminie późniejszym, musimy liczyć się z tym, że na odpowiedź urzędu poczekamy znacznie dłużej niż 3 miesiące. Skuteczność odwołania złożonego po upływie 6 tygodni od publikacji wyniku, zależy m.in. od dobrego uzasadnienia czy przedłożonej dokumentacji.Najważniejszym dokumentem, bez którego wykonanie odwołania nie będzie możliwe jest wynik zeznania podatkowego za dany rok (Skatteoppjer/Tax Assessment Notice), wysyłany przez norweski urząd skarbowy pocztą lub dostępny (dla użytkowników kodów PIN) w profilu Altinn.Rok 2018 był ostatnim rokiem podatkowy, za który można było rozliczyć się z uwzględnieniem ulgi 10%

W przypadku gdy pracodawca w poprzednich latach pokrywał pracownikowi znaczną część kosztów utrzymania w Norwegii, ulga 10% nie przyniesie wysokich korzyści. Zniżka ta odpisywana jest od osiągniętego w danym roku dochodu brutto, w skład którego wchodzą również pokrywane przez pracodawcę wydatki na pracownika lub świadczenia. Im wyższy dochód brutto, tym wyższy jest podatek.

Norweskie prawo podatkowe zaznacza, że jeśli obie strony małżeństwa pracowały w danym roku w Norwegii, każde z małżonków musi mieć prawo do ulgi 10% i razem się o nią ubiegać. W przypadku gdy tylko jedna ze stron stara się o zniżkę 10% lub ma do niej prawo, ulga nie zostanie przyznana tylko jednemu ze współmałżonków.

Ulga 10% jest najbardziej korzystna dla osób samotnych lub/i podatników, którzy nie spełniały kryteriów statusu pendler, a pokrywały w całości lub w znacznej części koszty utrzymania w trakcie pobytu w Norwegii.

Jeśli podatnik przebywał w Norwegii nie dłużej niż 183 w ciągu 12 miesięcy lub 270 dni w trakcie trzech lat, może skorzystać z ulgi 10%.

Jeśli chcesz odwołać się za lata, w których nie skorzystałeś z przysługującej ulgi 10%, prześlij nam wymaganą dokumentację:

  • Skatteoppgjør / Tax Assessment Notice – wynik rozliczenia podatkowego za rok, za który chcesz się odwołać. Dokument jest wysyłany pocztą przez Skatteetaten, jest też dostępny w profilu Altinn.

  • Lønnsoppgave – za rok, za który chcesz się odwołać - norweski PIT od pracodawcy, wykazujący m.in. osiągnięty dochód w danym roku podatkowym,

  • Årsoppgave fra NAV – za rok, za który chcesz się odwołać - rozliczenie roczne przesyłane przez NAV, dokumentujące pobrane zasiłki w danym roku podatkowym,

  • Kody PIN (MinID/Altinn), niezbędne do elektronicznego złożenia odwołania podatkowego Więcej informacji tutaj: Co to są kody PIN i jak je uzyskać?).

  • Selvangivelse/Tax Return – za rok, którego dotyczy odwołanie. To wstępne rozliczenie podatkowe, generowane przez Skatteetaten dostępne w Altinn (dla posiadaczy kodów PIN) lub wysyłane listownie.