Nawet 15% rabatu na S1 i EKUZ

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

W przypadku gdy nie masz prawa do dodatkowych ulg np. ze statusu pendler tj. odpisy za mieszkanie, wyżywienie lub podróże oraz nie możesz ubiegać się o odpis rodzicielski lub odpis odsetek od kredytu, nadal masz obowiązek zadbać o to aby Twoje rozliczenie podatkowe było rzetelne i prawidłowo wysłane do urzędu. Pamiętaj, że poza dodatkowymi odpisami są także odpisy stałe, które dotyczą każdego podatnika np. odpis za miesiące pobytu na terenie Norwegii – minstefradrag, który często przyznawany jest przez urząd nieprawidłowo.

WAŻNE: Kwiecień i maj to gorący okres rozliczeń podatkowych. Poza nim preferowane jest składanie odwołań za dany rok. Można ubiegać się o korektę zeznania nawet do 10 lat wstecz, natomiast szansa na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku maleje po upływie 3 lat podatkowych. Prawidłowo odwołanie powinno zostać złożone do 6 tygodni od daty wystawienia wyniku zeznania (dokument Skatteoppgjør/Tax Assessment Notice). Jeśli jednak zdecydujemy się na złożenie odwołania w terminie późniejszym, musimy liczyć się z tym, że na odpowiedź urzędu poczekamy znacznie dłużej niż 3 miesiące. Skuteczność odwołania złożonego po upływie 6 tygodni od publikacji wyniku, zależy m.in. od dobrego uzasadnienia czy przedłożonej dokumentacji.

Najważniejszym dokumentem, bez którego wykonanie odwołania nie będzie możliwe jest wynik zeznania podatkowego za dany rok (Skatteoppgjør/Tax Assessment Notice), wysyłany przez norweski urząd skarbowy pocztą lub dostępny (dla użytkowników kodów PIN) na profilu Altinn.no.

Co należy sprawdzić w rozliczeniu podatkowym?

 • Poprawność zaraportowanego przez pracodawcy dochodu – nierzadko zdarza się, że pracodawca popełni błąd przy wprowadzaniu kwoty dochodu, co skutkować może dopłatą, za którą odpowiedzialny będzie podatnik,

 • informacje o zaraportowanych dochodach z pracy – może zdarzyć się tak, że dochód z jednej z firm, w której pracowało się w danym roku, nie został wpisany, trzeba to wtedy bezzwłocznie uzupełnić,

 • poprawność zaraportowanej przez NAV kwoty świadczeń opodatkowanych – wiadomo, że NAV, jak każdy urząd, ma prawo popełniać błędy. Zdarza się, że mimo tego że nakazał zwrot niesłusznie wypłaconego świadczenia, uwzględnił je w rozliczeniu podatnika. Kwotę należy wtedy poprawić lub usunąć,

 • poprawność zaraportowanej do urzędu kwoty zaliczki na podatek – niepoprawnie zaraportowany dochód najczęściej idzie w parze ze źle wprowadzoną zaliczką podatkową,

 • poprawność uwzględnionych odpisów – może zdarzyć się, że uwzględnione zostaną odpisy, do których podatnik nie miał prawa. Skutkować to może chwilowym zwrotem z podatku, po czym koniecznością zwracania pieniędzy wraz z odsetkami karnymi lub pociągnięciem do odpowiedzialności prawnej,

 • poprawność odpisu minstefradrag za miesiące pobytu na terenie Norwegii – jest to odpis, który ma największy wpływ na wynik rozliczenia podatkowego,

 • poprawność odpisu odsetek od kredytu z Norwegii – na skattemeldingu teoretycznie powinny widnieć wszystkie kredyty zaciągnięte w Norwegii. Należy to sprawdzić zanim wyśle się rozliczenie.

PAMIĘTAJ! Za wszystkie nieprawidłowości w rozliczeniu podatkowym odpowiedzialny jest PODATNIK! Nie bagatelizuj konieczności sprawdzenia i złożenia zeznania podatkowego.Co może zwiększyć zwrot lub zmniejszyć dopłatę przy rozliczeniu jako mieszkający w Norwegii?

 • Zwiększenie wysokości minstefradragu,

 • uwzględnienie kosztów dojazdów do pracy,

 • uwzględnienie kosztów poniesionych na bramki na trasie z domu do pracy,

 • uwzględnienie odsetek od kredytu w Norwegii lub kredytu hipotecznego w Polsce,

 • zmiana dochodu lub zaliczki na podatek,

 • uwzględnienie odpisu rodzicielskiego,

 • uwzględnienie odpisu z tytułu przynależności do związków zawodowych,

 • uwzględnienie odpisy z tytułu składek emerytalnych.

Chciałbyś się rozliczyć? Prześlij niezbędne dokumenty:

 • Skattemelding / Tax Return – za rok, za który się rozliczamy / odwołujemy – wstępne rozliczenie podatkowe, wysyłane przez Skatteetaten pocztą lub do pobrania (dla użytkowników kodów PIN) z profilu Altinn,

 • Zestawienie roczne dochodów i pobranych zaliczek - dokument wystawiany przez pracodawcę oraz NAV, jeśli były pobierane zasiłki (uwaga: jeśli miałeś więcej niż jednego pracodawcę, załącz zestawienie roczne od każdego z nich),