Nawet 15% rabatu na S1 i EKUZ

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Jeśli w poprzednich latach pracy w Norwegii pokrywałeś w całości lub częściowo koszty utrzymania, mogłeś mieć prawo do rozliczenia w statusie pendler. Pozwala on na otrzymanie zwrotu poniesionych wydatków na wyżywienie, zakwaterowanie oraz podróże. W przypadku gdy nie skorzystałeś z tej opcji rozliczenia podatkowego, a miałeś do niego prawo, możesz odwołać się od zapłaconego podatku.

WAŻNE: Odwołanie podatkowe można składać przez cały rok. Jednak kwiecień i maj to gorący okres rozliczeń podatkowych. Składanie odwołań preferowane jest w pozostałych miesiącach. Można ubiegać się o korektę zeznania nawet do 10 lat wstecz, natomiast szansa na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku maleje po upływie 3 lat podatkowych. Prawidłowo odwołanie powinno zostać złożone do 6 tygodni od daty wystawienia wyniku zeznania przez Skatteetaten (dokument Skatteoppgjor/Tax Assessment Notice). Jeśli jednak zdecydujemy się na złożenie odwołania w terminie późniejszym, musimy liczyć się z tym, że na odpowiedź urzędu poczekamy znacznie dłużej niż 3 miesiące. Skuteczność odwołania złożonego po upływie 6 tygodni od publikacji wyniku, zależy m.in. od dobrego uzasadnienia czy przedłożonej dokumentacji.Najważniejszym dokumentem, bez którego wykonanie odwołania nie będzie możliwe jest wynik zeznania podatkowego za dany rok (Skatteoppjer/Tax Assessment Notice), wysyłany przez norweski urząd skarbowy pocztą lub dostępny (dla użytkowników kodów PIN) w profilu Altinn.

Pracownik podróżujący do swojej rodziny w Polsce - familiependler

Jeśli co najmniej 3 razy w danym roku podatkowym odwiedzałeś swoją rodzinę w Polsce, z którą jesteś zameldowany pod jednym adresem, mogłeś skorzystać ze statusu familiependler – pendler do rodziny.

Miałeś prawo do statusu pendler, a zapłaciłeś za wysoki podatek? Przyślij wymaganą dokumentację:

 • Skatteoppgjør / Tax Assessment Notice – wynik rozliczenia podatkowego za rok, za który chcesz się odwołać, jest on wysyłany pocztą przez Skatteetaten, jest też dostępny w profilu Altinn,

 • Lønnsoppgave – za rok, za który chcesz się odwołać – to norweski PIT od pracodawcy, wykazujący m.in. osiągnięty dochód w danym roku podatkowym,

 • Årsoppgave fra NAV – za rok, za który się odwołujesz – rozliczenie roczne przesyłane przez NAV, dokumentujące pobrany zasiłek w danym roku podatkowym,

 • Kody PIN (MinID/Altinn), niezbędne do elektronicznego złożenia korekty podatkowej (więcej informacji: Co to są kody PIN i jak je uzyskać?),

 • Akt małżeństwa na druku unijnym lub standardowy odpis przetłumaczony na język norweski lub angielski,

 • Akt urodzenia dziecka, jeśli podróżujesz do dziecka w Polsce, na druku unijnym lub przetłumaczony na język norweski lub angielski,

 • Aktualnie wydane zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną, przetłumaczone na język norweski lub angielski,

 • Dokumentacja potwierdzająca wydatki na czynsz i/lub prąd w Norwegii, jeśli takie były pokrywane we własnym zakresie (np. odcinki z pensji, jeśli koszty potrącał pracodawca z wynagrodzenia lub potwierdzenia przelewów bankowych, jeśli podatnik sam opłacał te wydatki na rzecz właściciela mieszkania) poniesione w roku, którego dotyczy korekta podatkowa,

 • Potwierdzenia podróży między Polską a Norwegią (rezerwacje, karty pokładowe, odcinki z pensji lub kopie biletów lotniczych/promowych) z roku, za który się odwołujemy,

 • Skattemelding/Tax Return – za rok, którego dotyczy odwołanie. To wstępne rozliczenie podatkowe, generowane przez Skatteetaten dostępne w Altinn (dla posiadaczy kodów PIN) lub wysyłane listownie.

Pracownik samotny podróżujący do domu/mieszkania w Polsce – enslig pendler

W przypadku, kiedy w poprzednich latach byłeś osobą samotną lub żyłeś w konkubinacie, mógł przysługiwać Ci status enslig pendler – pendler samotny.

Miałeś prawo do rozliczenia w statusie enslig pendler, jeśli:

 • w danym roku podatkowym podróżowałeś między Norwegią a Polską nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie,

 • wynajmowałeś lub posiadałeś własne mieszkanie/dom w Polsce lub nie mając ukończonych 22 lat, odwiedzałeś swoich rodziców w Polsce co najmniej raz na sześć tygodni,

 • Twoje mieszkanie w Norwegii jest niesamodzielne tj.:

  • Nie jest większe niż 30 m² (na jedną osobę). Jeśli lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba do maksymalnej powierzchni dodawane jest 20 m² na każdego dodatkowego lokatora w wieku powyżej 15 lat,

  • Nie gwarantuje dostępu do bieżącej wody i kanalizacji,

  • Mieszkasz w nim krócej niż rok i nie możesz z niego korzystać 7 dni w tygodniu.

 • Twoje mieszkanie w Polsce jest samodzielne tj.

  • Jest większe niż 30 m² (na jedną osobę). Jeśli lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba, do minimalnej powierzchni dodawane jest 20 m² na każdego dodatkowego lokatora w wieku powyżej 15 lat,

  • Gwarantuje dostęp do bieżącej wody i kanalizacji,

  • Mieszkasz w nim przynajmniej rok i możesz z niego korzystać przez 7 dni w tygodniu.

Mieszkanie jest uznane za samodzielne, jeżeli spełnia CHOCIAŻ JEDEN z warunków:

 • Jest większe niż 30 m² (na jedną osobę). Jeśli lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba, do minimalnej powierzchni dodawane jest 20 m² na każdego dodatkowego lokatora w wieku powyżej 15 lat,

 • Gwarantuje dostęp do bieżącej wody i kanalizacji,

 • Mieszkasz w nim przynajmniej rok i możesz z niego korzystać przez 7 dni w tygodniu.

Jeżeli mieszkanie w Norwegii jest samodzielne i mieszkanie w Polsce także jest samodzielne to można ubiegać się o samotnego pendlera jeżeli:

 • Mieszkanie w Polsce jest mieszkaniem własnościowym (nie wynajętym)

 • Byłeś w nim zameldowany co najmniej 3 lata

 • Mieszkanie w Polsce (na osobę) jest co najmniej 2 razy większe niż mieszkanie w Norwegii (na osobę)

 • Mieszkasz w nim przynajmniej rok i możesz z niego korzystać przez 7 dni w tygodniu.

Jeśli chcesz odwołać się za rok, w którym mogłeś skorzystać ze statusu pendler, prześlij niezbędną dokumentację:

 • Skatteoppgjør / Tax Assessment Notice – wynik rozliczenia podatkowego za rok, za który chcesz się odwołać, jest on wysyłany pocztą przez Skatteetaten, jest też dostępny w profilu Altinn,

 • Lønnsoppgave – za rok, za który chcesz się odwołać - norweski PIT od pracodawcy, wykazujący m.in. osiągnięty dochód w danym roku podatkowym,

 • Årsoppgave fra NAV – za rok, za który się odwołujesz - rozliczenie roczne przesyłane przez NAV, dokumentujące pobrany zasiłek w danym roku podatkowym,

 • Kody PIN (MinID/Altinn), niezbędne do elektronicznego złożenia odwołania podatkowego (więcej informacji: Co to są kody PIN i jak je uzyskać?).

 • Potwierdzenia podróży między Polską a Norwegią z roku, za który chcesz się odwołać (rezerwacje, karty pokładowe, odcinki z pensji lub kopie biletów lotniczych/promowych),

 • Dokumentacja potwierdzająca opłaty za czynsz i/lub prąd w Norwegii, poniesione w roku, którego dotyczy korekta podatkowa (np. odcinki z pensji, jeśli koszty potrącał pracodawca z wynagrodzenia lub potwierdzenia przelewów bankowych, jeśli sam ponosiłeś te koszty),

 • Zaświadczenie o posiadaniu lub wynajmowaniu mieszkania/domu w Polsce (np. akt własności lub umowa najmu) przetłumaczone na język norweski lub angielski,

 • Zaświadczenie o wielkości wynajmowanego mieszkania w Norwegii,

 • Jeśli nie masz ukończonych 22 lat: akt urodzenia na druku unijnym lub tłumaczenie na język norweski lub angielski,

 • Skattemelding/Tax Return – za rok, którego dotyczy odwołanie. To wstępne rozliczenie podatkowe, generowane przez Skatteetaten dostępne w Altinn (dla posiadaczy kodów PIN) lub wysyłane listownie.