Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Uzyskaj zaświadczenie o niekaralności z Norwegii!

24.01.2024

Podjąłeś decyzję o wyjeździe z Norwegii i rozpoczęciu pracy w Polsce? Twój nowy pracodawca może wymagać od Ciebie oświadczenia o niekaralności z Norwegii. Jeżeli tak będzie w Twoim przypadku, zgłoś się do nas, a pomożemy Ci je uzyskać.

Podjąłeś decyzję o wyjeździe z Norwegii i rozpoczęciu pracy w Polsce? Twój nowy pracodawca może wymagać od Ciebie oświadczenia o niekaralności z Norwegii. Jeżeli tak będzie w Twoim przypadku, zgłoś się do nas, a pomożemy Ci je uzyskać.

Kto powinien posiadać zaświadczenie o niekaralności?

Najczęściej o zaświadczenie o niekaralności wnioskują aplikujący o konkretne stanowisko pracownicy, studenci niektórych kierunków studiów lub osoby chcące pełnić ważną funkcję/służbę w kraju. Czasami dokument ten również może być konieczny przy wnioskowaniu o obywatelstwo.

 

Rodzaje zaświadczeń

Tak naprawdę wyróżniamy 5 głównych rodzajów zaświadczeń o niekaralności. To, jakiego konkretnie potrzebujesz wynika z konkretnej sytuacji, np. konkretnych wymagań na dane stanowisko. Wyróżniamy następujące rodzaje zaświadczeń:

  • zwykłe zaświadczenie o niekaralności,
  • zwykłe rozszerzone zaświadczenie o niekaralności,
  • zupełne zaświadczenie o niekaralności,
  • zupełne rozszerzone zaświadczenie o niekaralności,
  • ograniczone zaświadczenie o niekaralności (na warunkach zwykłych, zupełnych lub rozszerzonych).

 

Przykładowo osoba pracująca z dziećmi, np. nauczyciel, pracownik przedszkola, pracownik socjalny potrzebują ograniczonego zaświadczenia o niekaralności, pracownik firmy ubezpieczeniowej lub kredytowej potrzebuje wyłącznie zwykłego zaświadczenia o niekaralności. Natomiast na stanowisko policjanta wymagane będzie zupełne rozszerzone zaświadczenie o niekaralności. Jeżeli nie jesteś pewien, którego z nich wymaga Twój przyszły pracodawca, po prostu zapytaj. Polscy pracodawcy najczęściej wymagają zwykłego zaświadczenia o niekaralności.

 

 

Jak wnioskować?

Wniosek wysłać można zarówno papierowo jak i elektronicznie. Gotowe zaświadczenie może przyjść do Ciebie elektronicznie na skrzynkę Altinn/Digipost lub papierowo na adres zarejestrowany w Folkeregisteret. Czas rozpatrywania wynosi ok. 14 dni. Poza dokumentem tożsamości czasem do wniosku należy załączyć dodatkowy dokument, w którym pracodawca powinien wyjaśnić powód, dla którego wymaga zaświadczenia o niekaralności.