Zachorowałeś będąc w Polsce?

Wnioskuj o chorobowe

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Jakie dokumenty warto zabrać wracając z Polski do Norwegii?

17.03.2024

Zapewne w najbliższych dniach wiele osób będzie opuszczało Norwegię chcąc spędzić okres Świąt Wielkanocnych w gronie rodziny. Jest to również dobry czas na to, aby zastanowić się jakie dokumenty można przygotować będąc w Polsce, które pomogą nam na załatwienie wielu istotnych spraw urzędowych w Norwegii. Biorąc po uwagę, że od 07.03.2024 roku trwa okres rozliczeń podatku, jest to dobry przykład pokazujący to, że udokumentowanie ulg podatkowych może przynieść Tobie korzyści finansowe. O jakie pozostałe sprawy możesz także zadbać uzyskując odpowiednią dokumentację z Polski?

Zapewne w najbliższych dniach wiele osób będzie opuszczało Norwegię chcąc spędzić okres Świąt Wielkanocnych w gronie rodziny. Jest to również dobry czas na to, aby zastanowić się jakie dokumenty można przygotować będąc w Polsce, które pomogą nam na załatwienie wielu istotnych spraw urzędowych w Norwegii. Biorąc po uwagę, że od 07.03.2024 roku trwa okres rozliczeń podatku, jest to dobry przykład pokazujący to, że udokumentowanie ulg podatkowych może przynieść Tobie korzyści finansowe. O jakie pozostałe sprawy możesz także zadbać uzyskując odpowiednią dokumentację z Polski?

Rozliczenia podatku w Norwegii

Na wstępie wspominaliśmy już o rozliczeniach podatku w Norwegii. Istnieje duża ilość ulg podatkowych, o które możesz wnioskować i które spowodują zmniejszenie dopłaty do podatku lub wysoki zwrot. Jakie dokumenty powinieneś zabrać z Polski?

- akt małżeństwa/akt urodzenia dziecka, jeżeli wnioskujesz o ulgi z tytułu statusu pendler lub wnioskujesz o odpis rodzicielski,
- kopie kart pokładowych lub potwierdzenia rezerwacji podróży przebytych w 2023 roku pomiędzy Polską, a Norwegią,
- zaświadczenie o zameldowaniu z rodziną w 2023 roku,
- zaświadczenie z banku o opłaconych odsetkach od kredytu hipotecznego w 2023 roku,
- zaświadczenie ze żłobka, przedszkola lub zajęć dodatkowych Twojego dziecka poniżej 12 roku życia,
- akt własności nieruchomości w Polsce lub umowę najmu, jeżeli rozliczać się jako samotny pendler, czyli osoba regularnie podróżująca do samodzielnego mieszkania w Polsce.

 

Zasiłek rodzinny i opiekuńczy

Jeżeli posiadasz niepełnoletnie dziecko w Polsce, powinieneś sprawdzić w jakim kraju powinieneś pobierać zasiłek rodzinny.
- jeżeli pracujesz w Norwegii, a matka Twojego dziecka przebywa z nim w Polsce i jest aktywna zawodowo, świadczenie powinieneś pobierać w Polsce.
- jeżeli pracujesz w Norwegii, a matka Twojego dziecka przebywa z nim w Polsce i nie jest aktywna zawodowo, zasiłek powinieneś pobierać z Norwegii.

 

Zasiłek rodzinny w Norwegii ma dwie stawki, mianowicie:
- na dziecko poniżej 6 roku życia możesz otrzymać 1 766 NOK miesięcznie,
- na dziecko w wieku 6-18 lat kwotę 1 510 NOK miesięcznie.

 

Zasiłek opiekuńczy natomiast przysługuje na dziecko w wieku 13-23 miesiące i wynosi 7 500 NOK miesięcznie. Lista dokumentów, które powinieneś uzyskać do wnioskowania o zasiłki jest podobna:
- akt urodzenia dziecka,
- akt małżeństwa, jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim,
- zaświadczenie o przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych przez minimum 5 lat.

Dokument jest niezbędny wyłącznie do wnioskowania o zasiłek opiekuńczy. Powinien dotyczyć osoby wnioskującej oraz drugiego rodzica.

 

Pamiętaj!
Jeżeli z jakiegoś powodu nie pobierałeś zasiłku rodzinnego, możesz odzyskać go do 3 lat wstecz! W przypadku zasiłku opiekuńczego, można go odzyskać do 3 miesięcy wstecz.

 

Uznanie polskiego wykształcenia w Norwegii

Istnieją instytucje w Norwegii, w których możesz uzyskać zatwierdzenie zdobytego przez Ciebie zawodu z Polski. Do najpopularniejszych należą HK-dir oraz DSB. Lista zawodów uznawanych w HK-dir znajduje się tu: https://www.multinor.no/podanie-do-hk

 

W zależności od zdobytego przez Ciebie zawodu lista dokumentów, którą należy do nich dostarczyć jest różna:
- osoby, które ukończyły technikum powinny przygotować- świadectwo ukończenia technikum lub świadectwo dojrzałości, dyplom uzyskania tytułu zawodowego,
- osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową – świadectwo ukończenia szkoły, dyplom uzyskania tytułu zawodowego, dyplom potwierdzający zdobyte kwalifikacje lub świadectwo czeladnicze,
- osoby, które ukończyły szkołę wyższą – świadectwo dojrzałości z liceum lub technikum, dyplom ukończenia studiów wyższych, suplement do dyplomu.

Dodatkowo, jeżeli od chwili ukończenia szkoły zmieniłeś/zmieniłaś nazwisko należy przedstawić akt małżeństwa lub inny, który to potwierdzi.

 

Ważne!
Uznanie polskiego wykształcenia w Norwegii może ułatwić znalezienie pracy w swoim zawodzie oraz zwiększa szansę na otrzymanie wyższego wynagrodzenia.

 

W przypadku wnioskowania do DSB (sprawdź listę zawodów uznawanych w DSB tutaj) lista dokumentów jest szersza. Należą do niej:
- CV, zawierające informacje na temat wszystkich ukończonych szkół, staży, doświadczenia zawodowego, ukończonych kursów,
- kopię dokumentu potwierdzającego ukończenia szkoły wraz z ocenami i planem nauczania,
- kopia dyplomu zawodowego,
- kopia dokumentu przedstawiającego ukończenie praktyk zawodowych,
- świadectwa pracy.