Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Uwaga!
Rok 2018 był ostatnim rokiem podatkowym, za który można było się rozliczyć z uwzględnieniem ulgi 10%.

Jeśli pracowałeś w Norwegii i był to Twój pierwszy lub drugi rok pracy, to przysługuje Ci tzw. ulga 10%. Dzięki niej masz możliwość zmniejszenia kwoty podlegającej opodatkowaniu o 10% uzyskanego dochodu w danym roku podatkowym.

Pamiętaj jednak, że odpis ten nie może przekroczyć 40 000 NOK.

Odwołanie podatkowe można składać przez cały rok. Natomiast kwiecień i maj to gorący okres rozliczeń podatkowych. Poza nim preferowane jest składanie odwołań za dany rok. Można ubiegać się o korektę zeznania do 10 lat wstecz, natomiast szansa na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku maleje po upływie 3 lat podatkowych. Prawidłowo odwołanie powinno zostać złożone do 6 tygodni od daty wystawienia wyniku zeznania (dokument Skatteoppgjør/Tax Assessment Notice). Jeśli jednak zdecydujemy się na złożenie odwołania w terminie późniejszym, musimy liczyć się z tym, że na odpowiedź urzędu poczekamy znacznie dłużej niż 3 miesiące. Skuteczność odwołania złożonego po upływie 6 tygodni od publikacji wyniku, zależy m.in. od dobrego uzasadnienia czy przedłożonej dokumentacji.

Najważniejszym dokumentem, bez którego wykonanie odwołania nie będzie możliwe jest wynik zeznania podatkowego za dany rok (dokument Skatteoppgjør/Tax Assessment Notice), wysyłany przez norweski urząd skarbowy pocztą lub dostępny (dla użytkowników kodów PIN) na profilu Altinn.no.

W sytuacji, kiedy pracodawca pokrywa znaczną część kosztów Twojego pobytu, odpis 10% nie będzie dla Ciebie korzystny. Ulga 10% odliczana jest od uzyskanego w danym roku dochodu brutto. Na ten właśnie dochód składają się m.in. świadczenia dla pracowników i wydatki, które pracodawca poniósł na pracownika. Tym samym dochód brutto wzrasta, co podnosi kwotę podatku.
Zniżka 10% najbardziej opłaca się osobom samotnym i/lub osobom , które samodzielnie lub częściowo ponosiły koszty utrzymania podczas pracy w Norwegii, a które nie spełniają wymogów statusu pendler.
O ulgę 10% należy się każdorazowo samodzielnie ubiegać przy rozliczeniu / odwołaniu podatkowym, gdyż często nie jest ona uwzględniana automatycznie przez Skatteetaten.
Istnieje zasada, iż jeśli współmałżonek pracował / pracuje w Norwegii i przysługuje mu wyżej wymieniona ulga, to obydwie strony muszą się o nią ubiegać. W przeciwnym razie ulga nie zostanie przyznana, jeśli wystąpi o nią tylko jedno ze współmałżonków. Jeśli tylko jeden ze współmałżonków spełnia warunki ulgi 10% to nie jest możliwe skorzystanie z niej.
Jeśli Twój pobyt w Norwegii nie jest dłuższy niż 183 dni w trakcie całego roku lub w ciągu 3 lat przebywałeś w Norwegii nie dłużej niż 270 dni, masz prawo zabiegać o przyznanie ulgi 10%. Wyjątkiem jest, jeśli Twój pobyt w Norwegii nie przekracza 90 dni w ciągu roku i w kolejnych 12 miesiącach 183 dni. W takiej sytuacji możesz ubiegać się o odpis nawet każdego roku.

Jeśli chcesz ubiegać się o ulgę 10% prześlij nam wymagane

  • Skattemelding / Tax Return – za rok, za który się rozliczamy/odwołujemy – wstępne rozliczenie podatkowe, wysyłane przez Skattetaten pocztą lub do pobrania (dla użytkowników kodów PIN) z profilu Altinn,

  • Zestawienie roczne dochodów i pobranych zaliczek za 2018 rok - dokument wystawiany przez pracodawcę oraz NAV, jeśli były pobierane zasiłki (uwaga: jeśli miałeś więcej niż jednego pracodawcę w 2018 roku, załącz zestawienie roczne od każdego z nich),

  • Kody PIN (MinID/Altinn), niezbędne do elektronicznego złożenia rozliczenia podatkowego (więcej informacji: Co to są kody PIN i jak je uzyskać?).

Jeśli pracowałeś w Norwegii i był to Twój pierwszy lub drugi rok pracy, to przysługuje Ci tzw. ulga 10%. Dzięki niej masz możliwość zmniejszenia kwoty podlegającej opodatkowaniu o 10% uzyskanego dochodu w danym roku podatkowym. Zobacz na animacji jak to działa: