Jeśli pracujesz i ponosisz samodzielnie lub częściowo koszty utrzymania podczas pobytu w Norwegii, masz prawo ubiegać się o tzw. status pendler. Dzięki niemu możesz uzyskać zwrot kosztów m.in. za wyżywienie, podróże, mieszkanie czy dojazd do pracy.

WAŻNE: Kwiecień i maj to gorący okres rozliczeń podatkowych. Poza nim preferowane jest składanie odwołań za dany rok. Można ubiegać się o korektę zeznania nawet do 10 lat wstecz, natomiast szansa na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku maleje po upływie 3 lat podatkowych. Prawidłowo odwołanie powinno zostać złożone do 6 tygodni od daty wystawienia wyniku zeznania (dokument Skatteoppgjør/Tax Assessment Notice). Jeśli jednak zdecydujemy się na złożenie odwołania w terminie późniejszym, musimy liczyć się z tym, że na odpowiedź urzędu poczekamy znacznie dłużej niż 3 miesiące. Skuteczność odwołania złożonego po upływie 6 tygodni od publikacji wyniku, zależy m.in. od dobrego uzasadnienia czy przedłożonej dokumentacji.

Najważniejszym dokumentem, bez którego wykonanie odwołania nie będzie możliwe jest wynik zeznania podatkowego za dany rok (Skatteoppgjør/Tax Assessment Notice), wysyłany przez norweski urząd skarbowy pocztą lub dostępny (dla użytkowników kodów PIN) na profilu Altinn.no .

Pendler podróżujący do rodziny w Polsce (familiependler)

Jednym z warunków przyznania Statusu Pendler jest udokumentowanie min. 3 podróży do Polski w danym roku podatkowym. Oprócz tego musisz posiadać wspólne zameldowanie ze współmałżonkiem i/lub dziećmi w Polsce.

Ubiegasz się o Status Pendler? Prześlij niezbędne dokumenty:

 • Skattemelding / Tax Return – za rok, za który się rozliczamy / odwołujemy – wstępne rozliczenie podatkowe, wysyłane przez Skatteetaten pocztą lub do pobrania (dla użytkowników kodów PIN) z profilu Altinn,

 • Zestawienie roczne dochodów i pobranych zaliczek za 2018 rok - dokument wystawiany przez pracodawcę oraz NAV, jeśli były pobierane zasiłki (uwaga: jeśli miałeś więcej niż jednego pracodawcę w 2018 roku, załącz zestawienie roczne od każdego z nich),

 • Kody PIN (MinID/Altinn), niezbędne do elektronicznego złożenia rozliczenia podatkowego (więcej informacji tutaj: Co to są kody PIN i jak je uzyskać?).

 • Akt małżeństwa - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze,

 • Akt urodzenia dziecka, jeśli podróżujesz do dziecka w Polsce - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze,

 • Aktualnie wydane zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze,

 • Dokumentacja potwierdzająca wydatki na czynsz i/lub prąd w Norwegii, jeśli takowe były pokrywane we własnym zakresie (np. odcinki z pensji, jeśli koszty potrącał pracodawca z wynagrodzenia lub potwierdzenia przelewów bankowych, jeśli podatnik sam opłacał te wydatki na rzecz właściciela mieszkania),

 • Potwierdzenia podróży między Polską a Norwegią (rezerwacje, karty pokładowe, odcinki z pensji lub kopie biletów lotniczych/promowych).

Pendler samotny podróżujący do domu/mieszkania w Polsce

 • podróżujesz między Polską a Norwegią co najmniej raz na trzy tygodnie,

 • dysponujesz samodzielnym mieszkaniem w Polsce (może być wynajmowane lub własnościowe) albo jeśli nie ukończyłeś 22 lat i dojeżdżasz do swoich rodziców w Polsce, nie rzadziej niż raz na sześć tygodni,

 • Twoje norweskie mieszkanie nie spełnia poniższych warunków:

  • powierzchnia przekraczająca 30 m² (na jedną osobę). Jeśli lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba wymagane jest 20 m² na każdego dodatkowego lokatora w wieku powyżej 15 lat,

  • masz zapewniony dostęp do bieżącej wody i kanalizacji,

  • mieszkasz w nim przynajmniej rok i masz do niego dostęp 7 dni w tygodniu.

  Jeżeli jednak Twoje mieszkanie spełnia jeden z tych warunków, możesz mimo tego rozliczyć się w statusie samotny pendler pod warunkiem, że mieszkanie w Polsce jest przynajmniej dwa razy większe od mieszkania w Norwegii, oraz nie wynajmujesz go nikomu innemu.

 • Twoje polskie mieszkanie spełnia poniższe warunki:

  • powierzchnia przekraczająca 30 m² (na jedną osobę). Jeśli lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba wymagane jest 20 m² na każdego dodatkowego lokatora w wieku powyżej 15 lat,

  • masz zapewniony dostęp do bieżącej wody i kanalizacji,

  • mieszkasz w nim przynajmniej rok i masz do niego dostęp 7 dni w tygodniu.

Jeśli chcesz uzyskać status pendler, prześlij niezbędną dokumentację:

 • Skattemelding / Tax Return – za rok, za który się rozliczamy/odwołujemy - wstępne rozliczenie podatkowe, wysyłane przez Skatteetaten pocztą lub do pobrania (dla użytkowników kodów PIN) z profilu Altinn,

 • Zestawienie roczne dochodów i pobranych zaliczek za 2018 rok - dokument wystawiany przez pracodawcę oraz NAV, jeśli były pobierane zasiłki (uwaga: jeśli miałeś więcej niż jednego pracodawcę w 2018 roku, załącz zestawienie roczne od każdego z nich),

 • Kody PIN (MinID/Altinn), niezbędne do elektronicznego złożenia rozliczenia podatkowego (więcej informacji: Co to są kody PIN i jak je uzyskać?).

 • Potwierdzenia podróży między Polską a Norwegią (rezerwacje, karty pokładowe, odcinki z pensji lub kopie biletów lotniczych/promowych),

 • Dokumentacja potwierdzająca opłaty za czynsz i/lub prąd w Norwegii (np. odcinki z pensji, jeśli koszty potrącał pracodawca z wynagrodzenia lub potwierdzenia przelewów bankowych, jeśli sam ponosiłeś koszty) .

 • Zaświadczenie o posiadaniu lub wynajmowaniu mieszkania w Polsce (np. akt własności lub umowa najmu) - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze,

 • Zaświadczenie o wielkości wynajmowanego mieszkania w Norwegii,

 • Jeśli nie masz ukończonych 22 lat: akt urodzenia - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze.

Rozliczenie podatku z Norwegii daje szansę na wysokie zwroty, sięgające nawet 80 000 NOK. Status pendler to najpopularniejszy wariant wśród Polaków rozliczających się z norweskim urzędem skarbowym. Zobacz na animacji jak to działa:

Rozlicz podatek z MultiNOR