Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Jeśli pracujesz i ponosisz samodzielnie lub częściowo koszty utrzymania podczas pobytu w Norwegii, masz prawo ubiegać się o tzw. status pendler. Dzięki niemu możesz uzyskać zwrot kosztów m.in. za wyżywienie, podróże, mieszkanie czy dojazd do pracy.

WAŻNE: Kwiecień i maj to gorący okres rozliczeń podatkowych. Poza nim preferowane jest składanie odwołań za dany rok. Można ubiegać się o korektę zeznania nawet do 10 lat wstecz, natomiast szansa na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku maleje po upływie 3 lat podatkowych. Prawidłowo odwołanie powinno zostać złożone do 6 tygodni od daty wystawienia wyniku zeznania (dokument Skatteoppgjør/Tax Assessment Notice). Jeśli jednak zdecydujemy się na złożenie odwołania w terminie późniejszym, musimy liczyć się z tym, że na odpowiedź urzędu poczekamy znacznie dłużej niż 3 miesiące. Skuteczność odwołania złożonego po upływie 6 tygodni od publikacji wyniku, zależy m.in. od dobrego uzasadnienia czy przedłożonej dokumentacji.

Najważniejszym dokumentem, bez którego wykonanie odwołania nie będzie możliwe jest wynik zeznania podatkowego za dany rok (Skatteoppgjør/Tax Assessment Notice), wysyłany przez norweski urząd skarbowy pocztą lub dostępny (dla użytkowników kodów PIN) na profilu Altinn.no .

Pendler podróżujący do rodziny w Polsce (familiependler)

Jednym z warunków przyznania Statusu Pendler jest udokumentowanie min. 3 podróży do Polski w danym roku podatkowym. Oprócz tego musisz posiadać wspólne zameldowanie ze współmałżonkiem i/lub dziećmi w Polsce.

Ubiegasz się o Status Pendler? Prześlij niezbędne dokumenty:

 • Skattemelding / Tax Return – za rok, za który się rozliczamy / odwołujemy – wstępne rozliczenie podatkowe, wysyłane przez Skatteetaten pocztą lub do pobrania (dla użytkowników kodów PIN) z profilu Altinn,

 • Zestawienie roczne dochodów i pobranych zaliczek - dokument wystawiany przez pracodawcę oraz NAV, jeśli były pobierane zasiłki (uwaga: jeśli miałeś więcej niż jednego pracodawcę, załącz zestawienie roczne od każdego z nich),

 • Akt małżeństwa - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze,

 • Akt urodzenia dziecka, jeśli podróżujesz do dziecka w Polsce - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze,

 • Aktualnie wydane zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze,

 • Dokumentacja potwierdzająca wydatki na czynsz i/lub prąd w Norwegii, jeśli takowe były pokrywane we własnym zakresie (np. odcinki z pensji, jeśli koszty potrącał pracodawca z wynagrodzenia lub potwierdzenia przelewów bankowych, jeśli podatnik sam opłacał te wydatki na rzecz właściciela mieszkania),

 • Potwierdzenia podróży między Polską a Norwegią (rezerwacje, karty pokładowe, odcinki z pensji lub kopie biletów lotniczych/promowych).

Pendler samotny podróżujący do domu/mieszkania w Polsce

 • Podróżujesz między Polską a Norwegią co najmniej 4 razy w roku,

 • Dysponujesz samodzielnym mieszkaniem w Polsce (może być wynajmowane lub własnościowe) albo jeśli nie ukończyłeś 22 lat i dojeżdżasz do swoich rodziców w Polsce, nie rzadziej niż raz na sześć tygodni,

 • Twoje mieszkanie w Norwegii jest niesamodzielne tj.:

  • Nie jest większe niż 30 m² (na jedną osobę). Jeśli lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba do maksymalnej powierzchni dodawane jest 20 m² na każdego dodatkowego lokatora w wieku powyżej 15 lat,

  • Nie gwarantuje dostępu do bieżącej wody i kanalizacji,

  • Mieszkasz w nim krócej niż rok i nie możesz z niego korzystać 7 dni w tygodniu.

 • Twoje mieszkanie w Polsce jest samodzielne tj.

  • Jest większe niż 30 m² (na jedną osobę). Jeśli lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba, do minimalnej powierzchni dodawane jest 20 m² na każdego dodatkowego lokatora w wieku powyżej 15 lat,

  • Gwarantuje dostęp do bieżącej wody i kanalizacji,

  • Mieszkasz w nim przynajmniej rok i możesz z niego korzystać przez 7 dni w tygodniu.

Mieszkanie jest uznane za samodzielne, jeżeli spełnia CHOCIAŻ JEDEN z warunków:

 • Jest większe niż 30 m² (na jedną osobę). Jeśli lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba, do minimalnej powierzchni dodawane jest 20 m² na każdego dodatkowego lokatora w wieku powyżej 15 lat,

 • Gwarantuje dostęp do bieżącej wody i kanalizacji,

 • Mieszkasz w nim przynajmniej rok i możesz z niego korzystać przez 7 dni w tygodniu.

Jeżeli mieszkanie w Norwegii jest samodzielne i mieszkanie w Polsce także jest samodzielne to można ubiegać się o samotnego pendlera jeżeli:

 • Mieszkanie w Polsce jest mieszkaniem własnościowym lub wynajętym

 • Byłeś w nim zameldowany przez co najmniej 3 lata przed wyjazdem do Norwegii

 • Mieszkanie w Polsce (na osobę) jest co najmniej 2 razy większe niż mieszkanie w Norwegii (na osobę)

 • Mieszkasz w nim od co najmniej roku i możesz z niego korzystać przez 7 dni w tygodniu.

Jeśli chcesz uzyskać status pendler, prześlij niezbędną dokumentację:

 • Skattemelding / Tax Return – za rok, za który się rozliczamy/odwołujemy - wstępne rozliczenie podatkowe, wysyłane przez Skatteetaten pocztą lub do pobrania (dla użytkowników kodów PIN) z profilu Altinn,

 • Zestawienie roczne dochodów i pobranych zaliczek - dokument wystawiany przez pracodawcę oraz NAV, jeśli były pobierane zasiłki. (Uwaga: jeśli miałeś więcej niż jednego pracodawcę w minionym roku, załącz zestawienie roczne od każdego z nich),

 • Potwierdzenia podróży między Polską a Norwegią (rezerwacje, karty pokładowe, odcinki z pensji lub kopie biletów lotniczych/promowych),

 • Dokumentacja potwierdzająca opłaty za czynsz i/lub prąd w Norwegii (np. odcinki z pensji, jeśli koszty potrącał pracodawca z wynagrodzenia lub potwierdzenia przelewów bankowych, jeśli sam ponosiłeś koszty) .

 • Zaświadczenie o posiadaniu lub wynajmowaniu mieszkania w Polsce (np. akt własności lub umowa najmu) - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze,

 • Zaświadczenie o wielkości wynajmowanego mieszkania w Norwegii,

 • Jeśli nie masz ukończonych 22 lat: akt urodzenia - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze.

Rozliczenie podatku z Norwegii daje szansę na wysokie zwroty, sięgające nawet 80 000 NOK. Status pendler to najpopularniejszy wariant wśród Polaków rozliczających się z norweskim urzędem skarbowym.