Uwaga – został tylko tydzień na rozliczenie się z podatku w Norwegii

23.04.2019

Oficjalny termin, w którym możesz rozliczyć się z podatku, upływa 30 kwietnia. Każdy, kto pracował w Norwegii w ubiegłym roku, musi rozliczyć się z Urzędem Podatkowym. Masz jeszcze tydzień na skompletowanie wymaganych dokumentów i odesłanie zeznania podatkowego do Skatteetaten. Jeżeli nie wiesz, jakie ulgi ci przysługują oraz o jakie odpisy możesz się starać, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Został tylko tydzień na rozliczenie się z podatku w Norwegii

Oficjalny termin, w którym możesz rozliczyć się z podatku, upływa 30 kwietnia. Każdy, kto pracował w Norwegii w ubiegłym roku, musi rozliczyć się z Urzędem Podatkowym. Masz jeszcze tydzień na skompletowanie wymaganych dokumentów i odesłanie zeznania podatkowego do Skatteetaten. Jeżeli nie wiesz, jakie ulgi ci przysługują oraz o jakie odpisy możesz się starać, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Osoby, które do tej pory nie rozliczyły się z urzędem, nie były świadome, że mogą ubiegać się o odpisy i ulgi, które znacznie zwiększą ich zwrot z podatku. Jeżeli należysz do tej grupy podatników, koniecznie przeczytaj wymienione niżej opisy poszczególnych statusów.

Pendler

Daje możliwość uzyskania największych zwrotów z podatku. Osoba posiadająca status pendler musi pracować w Norwegii i podróżować: do swojej rodziny, mieszkania lub rodziców w Polsce. W zależności od tego, z jakiego powodu podróżuje się do Norwegii, wymogi są różne. Głównym warunkiem uzyskania statusu pendler do rodziny (żony lub dzieci) jest udokumentowanie co najmniej 3 podróży między Polską a Norwegią w ciągu 2018 roku. W przypadku pendlera do mieszkania są to podróże nie rzadziej niż co 3 tygodnie, a w przypadku pendlera do rodziców – podróże nie rzadziej niż co 6 tygodni. Dzięki statusowi pendler możemy odliczyć koszty mieszkania oraz wyżywienia podczas pobytu w Norwegii, a także podróży do Polski.

Ulga 10 %

Przysługuje osobom, dla których rok 2018 był pierwszym lub drugim rokiem pracy w Norwegii. Z ulgi najczęściej korzystają podatnicy, którym nie przysługuje status pendler. Jest tak dlatego, że ulga 10% jest najbardziej korzystna wówczas, gdy podatnik samodzielnie pokrywał większość kosztów związanych z życiem i pracą w Norwegii. Warto zaznaczyć, że ulga 10% wyklucza wszystkie inne odpisy – oznacza to, że nie możemy jej łączyć z odsetkami od kredytu lub odpisem rodzicielskim.

Odsetki od kredytu hipotecznego

Osoby, które posiadają kredyt hipoteczny w Polsce, mogą odliczyć odsetki w swojej deklaracji podatkowej. Aby uzyskać ten odpis, należy posiadać zaświadczenie z banku.

Odpis rodzicielski

Przysługuje na dzieci do 12 roku życia, które korzystają z prywatnego przedszkola, świetlicy lub uczęszczają na zajęcia pozaszkolne, np. sportowe, muzyczne. Nie można natomiast odliczyć dodatkowych lekcji, zajęć odbywających się w weekendy lub wieczorami.

Lepiej nie czekać na ostatnią chwilę z wysłaniem swojej deklaracji podatkowej – należy pamiętać, że został już tylko tydzień. Jeśli jednak z różnych przyczyn nie zdążysz rozliczyć się w podstawowym terminie, możesz przedłużyć czas wysłania zeznania podatkowego do 31 maja. Nie ma żadnych konsekwencji spowodowanych przedłużeniem terminu. Można to zrobić za pomocą systemu Altinn. Osoby rozliczające się papierowo nie mają jednak takiej możliwości – dlatego ci podatnicy tym bardziej powinni przestrzegać wysłania deklaracji w podstawowym terminie, czyli do 30 kwietnia.

Chcesz otrzymywaćnajważniejsze informacjedotyczące pracy i życia w Norwegii?