Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Co w tym roku możesz odliczyć od podatku?

10.04.2022

Każdego roku mierzymy się z dużą ilością mitów na temat tego, co można w danym roku odliczyć, a czego nie. Dzisiaj chcemy rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości i przedstawić listę odpisów, które możesz uwzględnić w swoim rozliczeniu podatkowym za rok 2021.

Każdego roku mierzymy się z dużą ilością mitów na temat tego, co można w danym roku odliczyć, a czego nie. Dzisiaj chcemy rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości i przedstawić listę odpisów, które możesz uwzględnić w swoim rozliczeniu podatkowym za rok 2021.

Odpisy podstawowe

Odpisy podstawowe, czyli takie które przysługują każdemu podatnikowi w Norwegii, mamy dwa – minstefradrag i personfradrag.

 

1. Odpis minstefradrag

Odpis minstefradrag przysługuje każdemu, a jego wysokość uzależniona jest od miesięcy pobytu spędzonych na terenie Norwegii – im więcej miesięcy spędziłeś w Norwegii, tym większy odpis minstefradrag. Maksymalna kwota tego odpisu w roku 2021 wynosiła 106 750 kr, a im wyższy odpis, tym niższa podstawa opodatkowania, a tym samym, korzystniejszy dla Ciebie zwrot.

 

Odpis minstefradrag jest odpisem często błędnie przyznawanym przez urząd, zwłaszcza w przypadku zagranicznych pracowników w Norwegii. Zdarza się, że urząd nie ma pełnej informacji o Twoim pobycie, a informacje do odpisu minstefradrag czerpie jedynie z dat zatrudnienia w Norwegii, które nie każdy pracodawca uzupełnia. Przy rozliczeniu podatkowym należy uzupełnić dane dotyczące pobytu i rozliczyć się z taką kwotą minstefradragu, która faktycznie przysługuje.

 

2. Odpis personfradrag

Mało kto wie, że odpis personfradrag, to tak naprawdę pierwsza klasa podatkowa. O nim się ostatnio nie mówi wcale, bo jego wysokość jest stała – 58 250 kr – i przysługuje każdemu, więc nie trzeba go ani korygować, ani o niego wnioskować. A tak jak wszystkie inne odpisy, obniża on podstawę opodatkowania.

 

Odpisy dodatkowe

Odpisy dodatkowe możemy podzielić na te, które znajdą się, a przynajmniej powinny znajdować się na skattemeldingu automatycznie oraz na te, o które trzeba dodatkowo zawnioskować. Ważne jest to, że te odpisy dodane na skattemelding automatycznie, również należy sprawdzić, gdyż nie wszystkie zostały automatycznie załączone lub zostały niepoprawnie wprowadzone np. kwota jest błędna.

 

 

Odpisy dodatkowe – automatycznie dodane na skattemelding

 

1. Odpis odsetek od kredytu w Norwegii

Jeżeli w 2021 roku posiadałeś kredyt w Norwegii, to będzie on widniał na Twoim skattemeldingu, pod warunkiem, że bank zdążył zaraportować o nim informację w terminie. Wraz w kwotą kredytu powinna zostać dodana kwota, którą zapłaciłeś na odsetki w 2021 roku. W obowiązku podatnika jest sprawdzenie, czy kwota kredytu jest poprawna, czy nie widnieją na skattemeldingu od dawna nieistniejące kredyty oraz czy wysokość odsetek jest poprawna – szczególnie ważne, gdy nie jesteś jedynym kredytobiorcą. Kwota zapłaconych w 2021 roku odsetek od kredytu zostanie wykorzystana jako odpis, czyli pomniejszy podstawę opodatkowania.

 

2. Odpis rodzicielski, gdy dziecko mieszka w Norwegii

Jeżeli Twoje dziecko uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne w Norwegii lub chodzi do norweskiego przedszkola, to placówka powinna wystawić zaświadczenie o tym i powinno to zostać dodane do skattemeldingu. Pamiętaj, żeby sprawdzić, czy kwoty się zgadzają oraz czy odpis został poprawnie podzielony, zwłaszcza gdy drugi rodzic nie pracuje i zastosowanie odpisu na skattemeldingu niepracującego rodzica nie jest korzystne. Jeżeli ponosiłeś dodatkowe koszty, które nie zostały uwzględnione, należy o nie zawnioskować. Maksymalna kwota odpisu rodzicielskiego to 25 000 kr na pierwsze dziecko i +15 000 kr na każde kolejne.

 

3. Odpis składek na związki zawodowe

Jeżeli opłacałeś składki na związki zawodowe w miejscu swojej pracy, to powinno to zostać wprowadzone na skattemelding przez Twojego pracodawcę. Jeżeli nie widzisz na swoim rozliczeniu składek, które odprowadzałeś, należy je ręcznie dodać. Maksymalna wysokość odpis za składki na związki zawodowe w 2021 roku to 3 850 kr.

 

4. Odpis dobrowolnych składek emerytalnych

Tak samo, jak w przypadku składek na związki zawodowe, składki emerytalne (IPS) powinny zostać dodane do rozliczenia przez Twojego pracodawcę. Jeżeli tego nie zrobił, musisz dodać je samodzielnie.

 

 

Odpisy dodatkowe – o które musisz wnioskować

 

1. Odpis za dojazdy do pracy

Jeżeli dojeżdżałeś do pracy na własny koszt prywatnym samochodem, to możesz ubiegać się o odpis za dojazdy do pracy. Jedyny warunek jest taki, że odpis przekroczyć musi wkład własny, który w 2021 roku wynosił 23 900 kr. Dobra wiadomość jest taka, że odpis za dojazdy do pracy sumuje się z odpisem za podróże pendlera. Jeżeli więc samymi dojazdami do pracy nie przekroczysz wkładu własnego, to duża szansa, że razem z podróżami do Polski uda Ci się uzyskać odpis. Pod warunkiem, oczywiście, że masz status pendler.

 

Przypominamy, aby mieć odpis za podróże należy spełnić poniższe równanie:

Liczba podróży x odległość w km (w obie strony) x 1,56 – 23 900 > 0

 

Do powyższego równania dodać można również koszt poniesiony za bramki, jeżeli przekroczył 3300 kr oraz jeżeli bramki znajdywały się na trasie praca-dom.

 

2. Odpisy pendlera: diety, wyżywienie, podróże

Na pewno już to wiesz, ale w razie czego przypominamy, że pendlerem jest osoba, która na stałe mieszka w Polsce, a pracuje w Norwegii. Pendlerem do rodziny jest osoba, która w Polsce (lub innym kraju) ma wspólny adres zameldowania z żoną/mężem lub dzieckiem do 22. roku życia oraz odbyła co najmniej 3 podróże w ciągu roku.

 

Aby mieć prawo do odpisów pendlera, należy spełnić dodatkowe wymogi. W przypadku odpisu za podróże, należy spełnić wymóg przekroczenia wkładu własnego do podróży, o którym piszemy wyżej. W przypadku odpisu kosztów zakwaterowania, należy mieszkać i pracować w obecnej/obecnych kommune krócej niż 2 lata, gdyż tylko przez 2 lata od zmiany kommune przysługuje możliwość odliczenia kosztów poniesionych na mieszkanie. Natomiast w przypadku odpisu diet, poza tym, że należy mieszkać i pracować w obecnej kommune krócej niż 2 lata, należy dodatkowo nie mieć możliwości gotowania/nie mieć dostępu do kuchni lub mieszkać w hotelu lub spać w samochodzie.

 

W dużym skrócie, większość tegorocznych pendlerów korzysta głównie z odpisu za podróże, który potrafi być niemały.

 

Ważne!
Do równania za dojazdy można dodać również koszt biletów promowych, jeżeli ich wysokość wyniosła więcej niż 3300 kr lub przekroczyła 3300 kr po zsumowaniu kosztu bramek i biletów promowych.

 

3. Odpis rodzicielski, gdy dziecko mieszka w Polsce

Jeżeli Twoje dziecko mieszka w Polsce, a ty ponosiłeś koszty związane z zajęciami dodatkowymi lub przedszkolem, to możesz to odpisać od podatku w rozliczeniu podatkowym. Cała kwota zapłacona w 2021 roku będzie odpisem podatkowym, który pomniejszy kwotę opodatkowania.

 

Ważne!
Od podatku nie można odpisać prywatnej szkoły oraz prywatnych lekcji. W przypadku przedszkola nie odpiszesz również kosztów poniesionych na wyżywienie. Jeżeli na zaświadczeniu nie zostało wyodrębnione wyżywienie, to urząd uwzględni 2/3 podanej kwoty (1/3 policzy jako wyżywienie)

 

4. Odpis odsetek od kredytu hipotecznego w Polsce (lub innym kraju)

Warto skorzystać z odpisu odsetek od kredytu hipotecznego w Polsce (lub innym kraju) zwłaszcza teraz, gdy stopy procentowe tak poszły w górę i dużo osób już w 2021 roku zapłaciło dużo wyższe odsetki. Cały koszt poniesiony na odsetki zostanie uwzględniony jako odpis podatkowy, który obniży podstawę opodatkowania.

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Przebywasz rok na chorobowym? Wnioskuj o AAP

Idź do artykułu