Bezpłatna opieka medyczna w Polsce

Złóż wniosek
Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Każdy chce być pendlerem. Sprawdź, czy ty też możesz nim zostać

07.05.2019

Polacy pracujący w Norwegii najczęściej chcą rozliczać się w statusie pendler. Nic dziwnego, gdyż zapewnia on najkorzystniejsze wyniki rozliczeń podatkowych. Status pendler dzielimy na trzy rodzaje: pendlera do rodziny, samotnego pendlera do mieszkania lub samotnego pendlera do rodziców. Sprawdź, który z nich dotyczy twojej sytuacji.

Każdy chce być pendlerem

Polacy pracujący w Norwegii najczęściej chcą rozliczać się w statusie pendler. Nic dziwnego, gdyż zapewnia on najkorzystniejsze wyniki rozliczeń podatkowych. Status pendler dzielimy na trzy rodzaje: pendlera do rodziny, samotnego pendlera do mieszkania lub samotnego pendlera do rodziców. Sprawdź, który z nich dotyczy twojej sytuacji.

Status pendler do rodziny

Rozliczenie w tym statusie przysługuje osobom pracującym w Norwegii, które podróżują do rodziny (żony lub dzieci) w Polsce co najmniej 3 razy w ciągu roku i samodzielnie ponoszą koszty związane z pobytem w kraju fiordów. Aby uzyskać odpisy z tytułu pendler do rodziny, konieczne jest udokumentowanie poniesionych kosztów, a także wspólnego zameldowania z rodziną w roku 2018. Poniżej przedstawiamy, jakie dokumenty musisz załączyć do rozliczenia podatkowego, gdy chcesz rozliczyć się jako familiependler.

 

 • potwierdzenia podróży do i z Norwegii z 2018 r. – muszą one zawierać dokładną datę podróży, dane osoby podróżującej, a także miejsce wylotu i przylotu lub – w przypadku podróży promowych – miejsce wypłynięcia i przypłynięcia oraz cenę biletu – w przypadku pendlera do rodziny należy odbyć co najmniej 3-4 podróże w ciągu roku, w przypadku krótszego okresu pobytu liczba wymaganych podróży maleje, 

Przypominamy, że 1 podróż = bilet z Norwegii do Polski + bilet z Polski do Norwegii

 

 • akt małżeństwa lub akt urodzenia dziecka – w zależności od tego, czy podróżuje się do małżonka, czy do dziecka. Akty wydane w j. polskim wymagają tłumaczenia,

Należy pamiętać, że można być pendlerem do dziecka tylko do ukończenia przez niego 22 roku życia.

 

 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w ciągu 2018 roku – należy pamiętać, że dokument musi podsumowywać cały rok 2018, tj. musi być wydany najwcześniej 01.01.2019,
 • potwierdzenia opłat za zakwaterowanie w Norwegii – najczęściej są to odcinki z pensji z widocznymi potrąceniami na mieszkanie lub umowa najmu i potwierdzenie przelewów do właściciela mieszkania.

Dodatkowo można uwzględnić w swoim rozliczeniu dojazdy z miejsca zamieszkania w Norwegii do pracy, które podatnik opłacał samodzielnie, a także odpis z tytułu diet, jeżeli spełnia się wymogi.

 

Odpis diet można odliczyć tylko w przypadku zakwaterowania w mieszkaniu bez dostępu do kuchni, mieszkania w hotelu w trakcie pobytu w Norwegii oraz w przypadku kierowców samochodów ciężarowych.

 

Samotny pendler do mieszkania w Polsce

Wbrew powszechnej opinii rozliczenie w statusie pendler nie przysługuje tylko osobom posiadającym własne rodziny w Polsce. Jedną z innych możliwości jest rozliczenie w statusie pendler do mieszkania, która umożliwia odpisanie kosztów związanych z podróżami, zakwaterowaniem w Norwegii (za czynsz oraz prąd) czy wyżywieniem w przypadku braku dostępu do kuchni w mieszkaniu w Norwegii.

 

W przypadku pendlera do mieszkania niezbędne jest przede wszystkim ukończenie 22 lat oraz udokumentowanie:

 • podróży z i do Norwegii nie rzadziej niż co 3 tygodnie w ciągu roku (wymóg może zostać złagodzony w wyjątkowych okolicznościach, takich jak: ciężka sytuacja finansowa, choroba czy specjalne warunki pracy),
 • posiadania samodzielnego mieszkania w Polsce – dokumentem potwierdzającym to może być akt własności mieszkania lub umowa najmu mieszkania w Polsce.
 • posiadania niesamodzielnego mieszkania w Norwegii – dokumentem potwierdzającym może być umowa najmu mieszkania w Norwegii.
 • poniesionych kosztów za zakwaterowanie w Norwegii – najczęściej są to odcinki z pensji z widocznymi potrąceniami na mieszkanie lub umowa najmu i potwierdzenie przelewów do właściciela mieszkania.

Mieszaniem samodzielnym jest mieszkanie:

 • do którego masz dostęp 7 dni w tygodniu,
 • w którym jest bieżąca woda i kanalizacja,
 • które jest większe niż 30 m2 na jedną osobę i dodatkowe 20 m2 na każdą kolejną osobę.

Mieszkaniem niesamodzielnym jest mieszkanie, które nie spełnia powyższych wymogów.

 

Podróżujesz między samodzielnym mieszkaniem w Polsce a samodzielnym mieszkaniem w Norwegii? Nadal możesz być pendlerem.

Osoba, która podróżuje między samodzielnymi mieszkaniami w Polsce i Norwegii może rozliczyć się jako samotny pendler do mieszkania, jeżeli spełnia trzy poniższe wymogi:

 • mieszkanie w Polsce jest mieszkaniem własnościowym,
 • jesteś zameldowany w mieszkaniu w Polsce przez co najmniej 3 lata,
 • mieszkanie w Polsce na osobę jest 2 razy większe niż mieszkanie w Norwegii na osobę.

Samotny pendler do rodziców

W tym statusie mogą rozliczyć się osoby:

 • poniżej 22 roku życia (wymagany jest akt urodzenia osoby wnioskującej),
 • zameldowane z rodzicami (wymagane jest zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodzicami),
 • podróżujące do rodziców nie rzadziej niż co 6 tygodni w ciągu roku (wymagane są potwierdzenia podróży).

Warto wiedzieć, że samotny pendler do rodziców nie może odliczyć kosztów poniesionych na zakwaterowanie w Norwegii.

 

Pozostała dokumentacja

Poza wyżej wymienionymi dokumentami należy pamiętać o pozostałych, które są niezbędne przy rozliczeniu bez względu na status:

 • zestawienie dochodów od wszystkich pracodawców za rok 2018,
 • zestawienie roczne z NAV, jeśli w roku 2018 pobierało się opodatkowany zasiłek,
 • wstępny wynik rozliczenia podatkowego za rok 2018 (skattemelding),

Osoby rozliczające się w statusie pendler mogą także ubiegać się o dodatkowe ulgi, takie jak np. odpis odsetek od kredytu hipotecznego w Polsce czy odpis rodzicielski.

 

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Dopłata podatku – skąd się wzięła i jak ją uregulować?

Idź do artykułu