Czy zaktualizowałeś już kartę podatkową na 2023?

Zamów
Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Zastanawiasz się, czy masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub permitteringu? Sprawdźmy to razem!

11.01.2023

Styczeń to czas przestojów i zwolnień w wielu branżach. Niespodziewana utrata środków do życia może spotkać każdego z nas, dlatego warto sprawdzić, czy w danej sytuacji nie przysługuje zasiłek z NAV. Sprawdź, czy spełniasz poniższe wymogi.

Styczeń to czas przestojów i zwolnień w wielu branżach. Niespodziewana utrata środków do życia może spotkać każdego z nas, dlatego warto sprawdzić, czy w danej sytuacji nie przysługuje zasiłek z NAV. Sprawdź, czy spełniasz poniższe wymogi.

Kiedy zasiłek dla bezrobotnych, a kiedy permittering?

Przede wszystkim należy ustalić, czy zostałeś całkowicie bez pracy, czy zostałeś chwilowo bez pracy z powodu przestojów w swojej branży, a pracodawca skierował Cię na permittering. Jak to ustalić? Podpowiadamy.

 

Zostałeś skierowany na permittering, gdy:

 • Twoja umowa o pracę nadal obowiązuje,
 • pracodawca przekazał Ci dokument informujący o skierowaniu na permittering. Na tym dokumencie powinien widnieć: powód permitteringu, procent permitteringu (najczęściej całkowity – 100%), data od kiedy permittering obowiązuje i ewentualna data kończąca permittering (często nieznana w momencie skierowania) oraz okres wypłaty pensji przez pracodawcę (ustawowo jest to pierwsze 15 dni roboczych).

 

Ważne!
Nie możesz samodzielnie skierować się na permittering. Decyzję o permitteringu podejmuje pracodawca. 

 

Zostałeś całkowicie bez pracy, gdy:

 • miałeś terminową umowę o pracę i nie została ona przedłużona,
 • zostałeś zwolniony z pracy z winy swojej lub z winy wynikającej od pracodawcy, np. redukcja etatów,
 • sam zwolniłeś się z pracy,
 • zostałeś dyscyplinarnie zwolniony,
 • firma ogłosiła bankructwo.

 

 

Wymogi uzyskania świadczenia z NAV

Jeżeli ustaliłeś już czy zostałeś całkowicie bez pracy czy wysłany na permittering, to czas sprawdzić, czy spełniasz pozostałe wymogi.

 

1. Przebywanie na terenie Norwegii

Każda osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych / permittering w Norwegii ma obowiązek przebywania na jej terenie we wszystkie dni robocze w trakcie pobierania zasiłku. Wyjątek stanowią jedynie zagraniczni pracownicy w Norwegii, czyli pracujący w stałej rotacji, którzy skierowani zostali na permittering. Jedynie oni mogą przebywać w Polsce i jednocześnie pobierać zasiłek z NAV.

 

Ważne!
Nie wyjeżdżaj z Norwegii przed wnioskowaniem! W pierwszej kolejności upewnij się, że możesz pobierać zasiłek poza granicami Norwegii (pracujesz w stałej rotacji i zostałeś wysłany na permittering). Jeżeli nie pracujesz w rotacji lub zostałeś całkowicie pozbawiony pracy, to masz obowiązek przebywania na terenie Norwegii, a wyjazd z niej (nawet tymczasowy) może skutkować odrzuceniem wniosku o zasiłek.

 

2. Minimalny dochód z ostatnich 12 lub 36 miesięcy

Kolejnym wymogiem, który musi spełnić każda osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych lub dla skierowanych na permittering, jest osiągnięcie minimalnego dochodu w ciągu 12 lub 36 miesięcy przed wnioskowaniem o zasiłek. Aby mieć prawo do zasiłku, należy osiągnąć dochód w wysokości 1,5 stawki G, czyli 167 216 NOK w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub 3 stawki G, czyli 334 431 NOK w ciągu ostatnich 36 miesięcy.

 

3. Wymagana dokumentacja

Dokumentacja, która jest wymagana do wniosku, uzależniona jest od sytuacji danej osoby. Warto też wspomnieć, że NAV ma prawo w każdej chwili poprosić o dodatkowe dokumenty, jeżeli uzna, że są one potrzebne do rozpatrzenia podania. W dużym uproszczeniu możemy przedstawić następujące listy dokumentów:

 

W przypadku wniosku o permittering wymagane są:

 • skierowanie na permittering,
 • umowa o pracę,
 • zaświadczenie od pracodawcy o pracy rotacyjnej (jeżeli wnioskodawca pracuje w stałej rotacji).

 

W przypadku wniosku o zasiłek dla bezrobotnych wymagane są:

 • wypowiedzenie podpisane przez pracownika oraz pracodawcę (w przypadku zwolnienia),
 • świadectwo pracy,
 • umowa o pracę.

 

 

4. Czynności, które należy podjąć

Aby wnioskować, należy przede wszystkim wysłać podanie o zasiłek. Można to zrobić w sposób elektroniczny, jeżeli wnioskodawca loguje się za pomocą BankID, Buypass lub nets pass lub papierowo, wysyłając wniosek tradycyjną pocztą lub zanosząc go osobiście do oddziału NAV.

 

Poza wysłaniem podania o zasiłek, należy:

 • zarejestrować się w NAV jako osoba poszukująca pracy. Można to zrobić elektronicznie, jeżeli ma się możliwość logowania BankID, Buypass lub nets pass lub osobiście w oddziale NAV,
 • aktywnie poszukiwać pracy,
 • wypełniać plan aktywności na stronie nav.no razem z opiekunem z NAV,
 • zarejestrować swoje CV na stronie NAV,
 • wysyłać regularnie, co 2 tygodnie, karty meldunkowe do urzędu,
 • być chętnym do możliwie najszybszego powrotu na rynek pracy, czyli być w stanie podjąć jakąkolwiek pracę, w jakimkolwiek miejscu, jakimkolwiek zawodzie i jakimkolwiek procencie zatrudnienia.

 

Ważne!
Osoby, które mają możliwość przebywania poza Norwegią w trakcie pobierania zasiłku i nie mają możliwości logowania do NAV, powinny wstrzymać się z wyjazdem do Polski, ponieważ w pierwszej kolejności będą musiały stawić się w lokalnym oddziale NAV, by zarejestrować się jako osoby poszukujące pracy, a po wyjedzie do Polski nie będzie to możliwe.