Rozlicz podatek za 2023

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Sprawdź jak uzyskać zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

03.03.2024

Pracujesz od pewnego czasu w Norwegii, jednak sytuacja w Twojej firmie pogorszyła się i Twój pracodawca rozwiązał z Tobą umowę? Spełniając określone warunki, będziesz mógł uzyskać zasiłek dla bezrobotnych i otrzymywać 62,4% średniego Twojego dochodu. Ważne jest jednak, abyś spełnił wszystkie określone przez NAV warunki, odstępstwo od jakiegokolwiek z nich może skutkować odmową przyznania zasiłku.

Pracujesz od pewnego czasu w Norwegii, jednak sytuacja w Twojej firmie pogorszyła się i Twój pracodawca rozwiązał z Tobą umowę? Spełniając określone warunki, będziesz mógł uzyskać zasiłek dla bezrobotnych i otrzymywać 62,4% średniego Twojego dochodu. Ważne jest jednak, abyś spełnił wszystkie określone przez NAV warunki, odstępstwo od jakiegokolwiek z nich może skutkować odmową przyznania zasiłku.

Kto może wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych, czyli dagpenger?

Jeżeli otrzymałeś wypowiedzenie umowy o pracę, Twój kontrakt wygasł lub sam złożyłeś wypowiedzenie, możesz ubiegać się o przyznanie zasiłku dla osoby bezrobotnej. Ważne jest jednak, abyś:

  • osiągnął minimalny dochód w ciągu ostatnich 12 miesięcy w kwocie 177 930 NOK lub w ciągu ostatnich 36 miesięcy w kwocie 355 860 NOK,
  • przepracował w Norwegii minimum 1 dzień,
  • przebywał na terenie Norwegii (nie możesz pobierać zasiłku dla bezrobotnych przebywając w Polsce),
  • zarejestrował się w NAV jako osoba poszukująca pracę,
  • złożył do NAV wniosek o zasiłek,
  • wypełniał co 2 tygodnie karty meldunkowe.

 

Uwaga!
Osoba, która sama złożyła wypowiedzenie w firmie, powinna zarejestrować się w NAV i wysłać wniosek od razu po zakończeniu trwania umowy. Zasiłek dla bezrobotnych będzie jej jednak wypłacony po 18 tygodniach karencji. Jest to pewnego rodzaju kara za to, że sam zrezygnował z zatrudnienia.

 

 

Jak długo możesz pobierać zasiłek?

W zależności od osiągniętego przez Ciebie dochodu, długość przyznanego zasiłku dzielimy na dwie grupy:

  • 104 tygodnie, gdy osiągnąłeś dochód w wysokości minimum 2 stawek G (stawka G na 2024 rok wynosi 118 620 NOK),
  • 52 tygodnie, jeżeli nie przekroczyłeś dochodu w wysokości minimum 2 stawek G.

 

Wysokość przyznanego zasiłku jest zależna od osiągniętego przez Ciebie dochodu w poprzednim roku lub w ciągu ostatnich 3 lat. Urząd zweryfikuje, z jakiego okresu wziąć pod uwagę Twój dochód, aby przyznany Tobie zasiłek był dla Ciebie najbardziej korzystny.

 

 

Jakie dokumenty musisz przygotować, aby wnioskować o zasiłek?

Podstawowym dokumentem do ubiegania się o zasiłek jest otrzymane wypowiedzenie. Pamiętaj, że powinno ono zawierać datę, kiedy je otrzymałeś oraz powód przez który zostałeś zwolniony. Dodatkowo niezbędne jest przedstawienie świadectwa pracy, z którego wynika okres i forma zatrudnienia oraz umowy o pracę. W przypadku osób, które nie osiągnęły minimalnego dochodu w Norwegii, jednak uzyskały go z innego kraju EOG, mogą przedstawić druk PD U1, dzięki któremu dochód zostanie połączony z Norweskim.

 

 

PD U2, czyli możliwość przeniesienia zasiłku do Polski

Każda osoba, która pobiera zasiłek dla bezrobotnych z tytułu utraty pracy w Norwegii minimum 4 tygodnie, może wnioskować o przeniesienie świadczenia do Polski. Maksymalny okres, podczas którego można pobierać zasiłek poza Norwegią to 3 miesiące. Aby do tego doprowadzić, należy złożyć wniosek do NAV o wydanie druku PD U2. We wniosku powinieneś wskazać kiedy planujesz wyjechać do Polski. Termin powinien być nie wcześniejszy niż za kolejne 4 tygodnie. Po otrzymaniu druku PD U2, możesz wyjechać do Polski, po czym powinieneś zarejestrować się w miejscowym urzędzie pracy. Pamiętaj, że nadal Twoim obowiązkiem jest wysyłanie co 2 tygodnie kart meldunkowych!