Nawet 15% rabatu na S1 i EKUZ

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Utrata pracy - o czym należy pamiętać chcąc otrzymać zasiłek?

09.06.2024

Zostałeś zwolniony, złożyłeś wypowiedzenie lub Twój kontakt nie został przedłużony? Nie jest to powód przez który zostaniesz bez środków do życia. Spełniając określone warunki, możesz uzyskać zasiłek dla bezrobotnych z Norwegii, czyli tzw. dagpenger. Zapoznaj się ze swoimi obowiązkami i wnioskuj o przyznanie świadczenia zastępujące dochód, gdy utracisz pracę.

Zostałeś zwolniony, złożyłeś wypowiedzenie lub Twój kontakt nie został przedłużony? Nie jest to powód przez który zostaniesz bez środków do życia. Spełniając określone warunki, możesz uzyskać zasiłek dla bezrobotnych z Norwegii, czyli tzw. dagpenger. Zapoznaj się ze swoimi obowiązkami i wnioskuj o przyznanie świadczenia zastępujące dochód, gdy utracisz pracę.

Kto może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii?

Istnieje 6 podstawowych warunków, które należy spełnić chcąc wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii. Należą do nich:

  • osiągnięcie minimalnego dochodu w ciągu ostatnich 12 kalendarzowych miesięcy w kwocie 186 402 NOK brutto lub w ciągu 36 kalendarzowych miesięcy w kwocie 372 084 NOK,
  • świadczenie pracy na terenie Norwegii minimum 1 dzień,
  • obowiązkowy pobyt na terenie Norwegii (dotyczy to również pracowników rotacyjnych, którzy utracili zatrudnienie),
  • rejestracja jako osoba bezrobotna w NAV,
  • złożenie wniosku o zasiłek, aktywne poszukiwanie pracy oraz wysyłka co 2 tygodnie kart meldunkowych,
  • redukcja czasu pracy o minimum 50% dotychczasowego etatu.

 

Uwaga!
Dochód minimalny oblicza się na podstawie wartości stawki G, która na dzień 1.05.2024 wynosiła 124 028 kr.

 

 

Jakie kroki powinieneś podjąć w pierwszej kolejności?

W chwili, gdy utraciłeś zatrudnienie, powinieneś zarejestrować się w NAV jako osoba bezrobotna oraz wysłać podanie o przyznanie dagpenger. Po rejestracji otrzymasz również informację kiedy powinieneś wysłać swoją pierwszą kartę meldunkową (pojawi się data wysyłki kolejnej). Niezbędne jest również to, abyś zarejestrował swoje CV oraz udostępnił je do wglądu NAV, a co za tym idzie dla potencjalnych pracodawców.

 

Osoby, które pobierały zasiłek dla bezrobotnych przez minimum 8 tygodni w poprzednim roku podatkowym, mogą liczyć na dodatek urlopowy, czyli tzw. ferietilleg, wynoszące 9,5%.

 

 

Czy możesz ubiegać się o przeniesienie zasiłku do Polski?

Tak, każda osoba, która otrzyma pozytywną decyzję dotyczącą przyznania zasiłku dla bezrobotnych, może wnioskować o przeniesienie możliwości jego pobierania np. do Polski, na okres maksymalnie 3 miesięcy. Wniosek o wydanie PD U2, czyli dokumentu uprawniającego do przeniesienia zasiłku możesz złożyć najszybciej po 4 tygodniach od rozpoczęcia pobierania świadczenia. Wniosek wymaga podania daty, kiedy planujesz wyjechać poza teren Norwegii. Data nie powinna być wcześniejsza niż za kolejne 4 tygodnie.

 

Ważne!
To, jaka kwot zasiłku może zostać Tobie przyznana jest zależna od dochodu, który osiągnąłeś w ciągu ostatniego roku lub w ciągu ostatnich 3 lat. Wysokość zasiłku wynosi 62,4% średniego dochodu.

 

 

Jakie dokumenty są podstawą do wnioskowania o zasiłek?

Podstawowymi dokumentami, które musisz przygotować do wysłania wniosku są:

  • umowa o pracę,
  • wypowiedzenie umowy o pracę – powinno zawierać datę przekazania wypowiedzenia, powód rozwiązania umowy oraz okres wypowiedzenia,
  • świadectwo pracy przedstawiające okres zatrudnienia oraz jego formę.

 

Pamiętaj jednak, że to urząd podejmuje decyzję, czy dostarczone przez Ciebie dokumenty są wystarczające do przyznania zasiłku. W wielu przypadkach możesz być poproszony o dosłanie dokumentacji uzupełniającej. Ważne jest zatem to, abyś kontrolował wiadomości przesyłane do Ciebie z urzędu. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie, może skutkować odmową przyznania świadczenia. NAV rozpatruje wnioski zazwyczaj w ciągu 4 tygodni, zatem jest to czas kiedy możesz otrzymać dodatkową korespondencję.