To już ostatni dzwonek,

żeby zamówić Certyfikat Rezydencji Podatkowej

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Utrata pracy w Norwegii? Wnioskuj o zasiłek i przenieś go do Polski

14.09.2022

Mogłoby się wydawać, że utrata pracy jest początkiem finansowych problemów. Nic bardziej mylnego! Przy spełnieniu kilku warunków każda osoba, która utraciła zatrudnienie ma prawo ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych, który stanowi aż 62,4% średniego, dotychczasowego wynagrodzenia. Pobierając świadczenie można poświęcić czas na poszukiwanie nowej, lepszej pracy. Sprawdź, co należy zrobić aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii.

Mogłoby się wydawać, że utrata pracy jest początkiem finansowych problemów. Nic bardziej mylnego! Przy spełnieniu kilku warunków każda osoba, która utraciła zatrudnienie ma prawo ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych, który stanowi aż 62,4% średniego, dotychczasowego wynagrodzenia. Pobierając świadczenie można poświęcić czas na poszukiwanie nowej, lepszej pracy. Sprawdź, co należy zrobić aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii.

Kto ma prawo ubiegać się o świadczenie?

O zasiłek dla bezrobotnych może ubiegać się każda osoba, która utraciła zatrudnienie, czyli została zwolniona, rozwiązała umowę lub umowa o pracę nie została jej przedłużona. Jakie kryteria są brane pod uwagę czy osoba bezrobotna ma prawo do wypłaty świadczenia?

  • osiągnięcie dochodu minimalnego w ciągu ostatnich 12 kalendarzowych, zakończonych miesięcy przed utratą pracy w wysokości 167 216 NOK brutto (1,5 stawki G) lub w ciągu 36 kalendarzowych miesięcy w wysokości 334 431 NOK (3 stawki G),
  • pobyt na terenie Norwegii,
  • rejestracja w NAV jako osoba bezrobotna,
  • wysyłka co 2 tygodnie kart meldunkowych,
  • aktywne poszukiwanie pracy,
  • redukcja etatu zatrudnienia o co najmniej 50%.


Spełnienie wszystkich wyżej wymienionych elementów musi zostać uzupełnione o złożenie podania o zasiłek dla bezrobotnych, czyli dagpenger. W zależności czy wnioskujący posiada elektroniczny dostęp do norweskich stron urzędowych (BankID, Buypass) można złożyć je logując się na stronę NAV lub wysłać tradycyjny wniosek papierowy.

 

Ważne!
Wysokość stawki G jest zmienna i co roku jest inna. Aby mieć pewność czy osiągnąłeś dochód minimalny, sprawdź aktualną kwotę stawki G. Na rok 2022 wynosi ona 111 477 NOK.

 

 

Kiedy należy wnioskować? Ile wyniesie i jak długo trwa zasiłek?

Jeżeli rozwiązana umowa gwarantuje okres wypowiedzenia, dopiero po nim masz prawo otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. W związku z tym, najlepiej jest dopełnić całą procedurę pierwszego dnia po całkowitym wygaśnięciu umowy.
W zależności od tego jaki dochód osiągnąłeś przed utratą pracy masz prawo pobierać zasiłek:

  • 104 tygodnie w sytuacji osiągnięcia dochodu w wysokości minimum 2 stawek G,
  • 52 tygodnie przy osiągnięciu dochodu poniżej 2 stawek G.

 

Wysokość przyznawanego świadczenia jest również zależna od tego, jaki dochód osiągnęło się przed utratą pracy. NAV bierze pod uwagę ostatnie 12 kalendarzowych miesięcy oraz ostatnie 36 kalendarzowych miesięcy. W zależności od tego co jest bardziej korzystne, wybiera lepiej dochodowe lata, aby przyznać świadczeniobiorcy jak najwyższy zasiłek.

 

Uwaga!
Czas rozpatrywania wniosku to ok. 4 tygodnie od momentu rejestracji i wysłania podania. Może się on wydłużyć, jeżeli wnioskujący nie złoży kompletnej dokumentacji lub NAV będzie potrzebował dodatkowych danych w sprawie.

 

 

Norweski zasiłek dla bezrobotnych podczas pobytu w Polsce

Warunkiem przyznania zasiłku dla bezrobotnych z tytułu utraty pracy jest przebywanie na terenie Norwegii. Świadczeniobiorca ma prawo przenieść pobieranie zasiłku do Polski na 3 miesiące. Kto ma do tego prawo? Osoba, która pobiera zasiłek minimum 4 tygodnie i planuje wyjechać do Polski za minimum kolejne 4 tygodnie. Aby to zrobić należy uzyskać druk PD U2.

 

 

Niezbędna dokumentacja do uzyskania dagpenger

Podstawowym dokumentem, który należy przedstawić w NAV jest wypowiedzenie umowy o pracę. Dokument ten powinien zawierać datę, kiedy otrzymano lub złożyło się wypowiedzenie, przyczynę rozwiązania umowy oraz podpis pracodawcy i pracownika. Oczywiście w sytuacji, gdy umowa wygasła, wypowiedzenie nie jest wymagane. Kolejnym, równie ważnym dokumentem jest świadectwo pracy, które zawiera informacje o okresie i formie zatrudnienia. Trzeci dokument, który należy przedstawić jest umowa o pracę. Powinna ona zawierać okres zatrudnienia, wymiar dotychczasowego czasu pracy oraz informacje na temat okresu wypowiedzenia.

 

Pamiętaj, żeby wnioskować o zasiłek już pierwszego dnia po utracie pracy. NAV nie wypłaca zasiłku wstecz. Świadczenie może być wypłacane od dnia kiedy dopełnisz wszystkich formalności, czyli zarejestrujesz się jako osoba bezrobotna oraz wyślesz do urzędu odpowiednie podanie.