Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Zmiany w sposobach logowań na norweskie strony urzędowe

13.11.2022

Od kilku miesięcy norweskie urzędy wprowadzają zmiany dla osób chcących załatwiać swoje sprawy elektronicznie. Dotyczy to zarówno wielu ułatwień związanych z przejrzystoscią stron, ale także zmian dotyczących form logowania na nie. Ma to związek ze zwiększeniem poziomu zabezpieczenia danych. Największe zmiany dotyczą form logowania na stronę NAV w celu załatwiania spraw dotyczących zasiłków oraz logowania na stronę Skatteetaten w celu złożenia rozliczenia podatkowego. Zapoznaj się z tym, co powinieneś zrobić, aby móc nadal kontaktować się z urzędami elektronicznie.

Od kilku miesięcy norweskie urzędy wprowadzają zmiany dla osób chcących załatwiać swoje sprawy elektronicznie. Dotyczy to zarówno wielu ułatwień związanych z przejrzystoscią stron, ale także zmian dotyczących form logowania na nie. Ma to związek ze zwiększeniem poziomu zabezpieczenia danych. Największe zmiany dotyczą form logowania na stronę NAV w celu załatwiania spraw dotyczących zasiłków oraz logowania na stronę Skatteetaten w celu złożenia rozliczenia podatkowego. Zapoznaj się z tym, co powinieneś zrobić, aby móc nadal kontaktować się z urzędami elektronicznie.

Jakie zostały wprowadzone zmiany dotyczące logowań?

 

Paszport i aplikacja Nets Passport Reader

Pierwsza, znacząca zmiana dotycząca mozliwości logowań dotyczy NAVu, czyli urzędu zajmującego się sprawami związanymi z zasiłkami w Norwegii. Od 01.07.2022 została zlikwidowana możliwość zakładania nowych dostępów do logowania się za pomocą paszportów oraz aplikacji Nets Passport Reader. Ta forma logowania została wporwadzona na potrzeby pandemii Covid-19. Osoby, które do tego momentu założyły sobie dostęp nadal będą mogły logować się do NAV za pomocą tej formy.

 

Kody MinID

Od 03.10.2022 urząd nie wysyła już nowych kodów MinID. Osoby, które obecnie je posiadają, mogą korzystać z nich wyłącznie do 01.01.2023. Po tym czasie nie będzie już takiej możliwości. Aktywować konto przy pomocy kodów MinID można było do 13.11.2022. Nowi użytkownicy, którzy będą chcieli utworzyć konto po tej dacie, będą potrzebowali do tego kodu z listu aktywacyjnego, który przychodzi na adres zarejestrowany w Folkeregisteret. Ci, którzy logują się kodami MinID obecnie, do końca roku muszą zadecydować, czy będą chcieli logować się za pomocą kodu SMS czy za pomocą nowej aplikacji MinID app.

 

Ważne! Jeżeli chciałbyś móc logować się za pomocą Buypass na norweskie strony urzędowe, możesz to zrobić wchodząc na stronę, do której link znajdziesz tu www.buypass.com

 

Jakie formy logowania pozostają bez zmian?

Najwyższy stopień zabezpieczenia na ten moment posiadają osoby, które logują się za pomocą tokena bankowego, aplikacji BankID, BankID på mobil lub Buypass. Jeżeli zatem nie posiadasz żadnego z nich, powinieneś jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem lub zamówić Buypass.

 

Dlaczego elektroniczny dostęp do stron urzędowych jest tak ważny?

Dzięki elektronicznemu dostępowi w znacznie szybszy sposób załatwisz wiele spraw urzędowych.

Do najważniejszych z nich należą:

  • rozliczenie podatku/korekta podatku w Norwegii,
  • zamówienie Dokumentu S1 i karty EKUZ, które dają prawo do bezpłatnej opieki medycznej w Polsce,
  • zmiana adresu korespondencji czy zamieszkania w Norwegii,
  • rejestracja w NAV jako osoba bezrobotna oraz wysyłanie kart meldunkowych w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  • złożenie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych,
  • złożenie wniosku o zasiłek rodzinny/opiekuńczy, gdy dziecko jest zarejestrowane w Norwegii,
  • złożenie wniosku o zasiłek rodzicielski,
  • zamówienie/ aktualizacja karty podatkowej.


Jest to kilka z wielu kwestii, które możesz załatwić elektronicznie. Pamiętaj, że główną zaletą jest to, że komunikacja z urzędami jest znacznie szybsza. Dzięki korespondencji elektronicznej będziesz mógł cieszyć się wcześniej przyznanymi zasiłkami czy zwrotami podatkowymi.