Wnioskuj o zasiłek ojcowski z Norwegii

Złóż wniosek
Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Rozliczenie podatku za rok 2021 – najważniejsze zmiany

20.02.2022

Za mniej niż miesiąc rozpocznie się sezon rozliczeń podatkowych w Norwegii. Wiesz już w jakim statusie chcesz się rozliczać i z jakich odpisów skorzystać?

Za mniej niż miesiąc rozpocznie się sezon rozliczeń podatkowych w Norwegii. Wiesz już w jakim statusie chcesz się rozliczać i z jakich odpisów skorzystać?

Jeżeli jeszcze nie, to zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem. A teraz czas sprawdzić, co zmieniło się w porównaniu z ubiegłorocznym sezonem rozliczeń.

 

 

Zmiany w statusie pendler

Jeżeli chodzi o samo prawo do uzyskanie statusu pendler, to nic nie uległo zmianie. Dokładnie tak samo jak w latach ubiegłych, aby mieć prawo do odpisów pendlera, należy przede wszystkim:

  • ponosić samodzielnie koszty związane z pobytem w Norwegii,
  • mieć rodzinę, do której regularnie się podróżuje lub mieszkanie w Polsce,
  • odbyć co najmniej 3 podróże między Polską a Norwegią. W przypadku pendlera do mieszkania podróże muszą odbywać się co 3 tygodnie.

To, co się zmieniło, to przede wszystkim stawki.

 

 

Zmiany w odpisie za podróże

Dokładnie tak samo jak w latach ubiegłych, aby mieć prawo do odpisu za podróże należało przekroczyć wkład własny do podróży. W 2020 roku wynosił on 23 100 kr, natomiast w 2021 wzrósł on do kwoty 23 900 kr. Oznacza to, że może być ci trudniej uzyskać odpis za podróże niż w zeszłym roku.

 

 

Zmiany w stawkach diet

Pendler może mieć również prawo do odpisu za diety, pod warunkiem, że mieszka i pracuje w obecnej kommune nie dłużej niż 2 lata i zamieszkiwał w lokalu bez dostępu do kuchni lub w hotelu. Stawki diet zmieniły się następująco:

 

  2020 2021
Mieszkanie bez dostępu do kuchni 164 kr / dzień 170 kr / dzień
Hotel ze śniadaniem 471 kr / dzień 487 kr / dzień
Hotel bez śniadania 589 kr / dzień 609 kr / dzień

 

Oznacza to, że jeżeli miałeś prawo do odpisu za diety w 2021 roku, możesz zyskać na tym więcej, niż zyskałbyś w roku poprzednim.

 

 

Prawo do odpisu za wyżywienie i diety

Ogólna zasada się nie zmieniła, jednak zmienił się okres, w którym należało zmienić miejsce zamieszkania i pracy. Przypominamy, aby pendler mógł dodatkowo odliczyć koszty poniesione za mieszkanie i/lub wyżywienie w Norwegii, musi mieszkać i pracować w obecnej kommune nie dłużej niż 24 miesiące lub zmienić miejsce zamieszkania i miejsce pracy na inną kommune w ciągu minionych 24 miesięcy. Zatem aby móc wnioskować o odpis za mieszkanie i/lub wyżywienie w Norwegii za cały rok 2021, należało:

  • zamieszkać w Norwegii po raz pierwszy nie wcześniej niż 01.01.2020,

lub

  • zmienić zarówno miejsce zamieszkania jak i miejsce pracy na inną kommunę nie wcześniej niż 01.01.2020.

 

Jeżeli zamieszkałeś w Norwegii wcześniej lub zmieniłeś kommunę przed 01.01.2020, możesz mieć prawo do częściowego odpisu za mieszkanie i/lub wyżywienie. Jeżeli np. mieszkasz w Norwegii od 15.04.2019, to możesz wnioskować o odpisy przez pierwsze 24 miesiące, czyli w przypadku roku 2021, mógłbyś ubiegać się o odpisy za okres od 01.01.2021 do 15.04.2021.

 

 

Zmiana standardowego odpisu minstefradrag

Odpis minstefradrag również ulega zmianie każdego roku. W 2020 roku maksymalna wysokość odpisu wynosiła 104 450 kr, natomiast w 2021 była to już kwota 106 750 kr. Należy pamiętać, że odpis ten obliczany jest na podstawie dochodu oraz faktycznego pobytu na terenie Norwegii. Maksymalna kwota przysługuje osobie, która cały rok spędziła w Norwegii i zarobiła więcej niż 282 097 kr w ciągu trwania roku.

 

 

To nie uległo zmianie

Odpis za składki na związki zawodowe nie uległ zmianie i maksymalna kwota odpisu jest taka sama jak w roku ubiegłym, czyli 3 850 kr. To samo tyczy się maksymalnego odpisu rodzicielskiego. Niezmiennie wynosi on do 25 000 kr w przypadku posiadania jednego dziecka oraz dodatkowa kwota do 15 000 kr za każde kolejne dziecko w wieku do lat 12.

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Czy wiesz, że możesz nie otrzymać emerytury z Norwegii?

Idź do artykułu