6 powodów, dla których warto zlecić rozliczenie firmie

09.02.2020

Okres rozliczeń podatkowych w Norwegii to szansa na odzyskanie wysokiej kwoty nadpłaconego podatku. Dlatego też czas ten wzbudza wiele emocji związanych z chęcią jak najszybszego i jak najbardziej efektywnego załatwienia sprawy. Co w związku z tym najlepiej zrobić, aby nie popełnić żadnego błędu w kompletowaniu odpowiedniej dokumentacji i dokonaniu rozliczenia podatkowego? Skorzystać z usług firmy specjalizującej się w tym zakresie. Daje to gwarancję nie tylko na pomoc z wytłumaczeniu wszystkich przepisów, lecz także na uzyskanie jak największego zwrotu podatkowego.

Zleć swoje rozliczenie podatkowe firmie

Okres rozliczeń podatkowych w Norwegii to szansa na odzyskanie wysokiej kwoty nadpłaconego podatku. Dlatego też czas ten wzbudza wiele emocji związanych z chęcią jak najszybszego i jak najbardziej efektywnego załatwienia sprawy. Co w związku z tym najlepiej zrobić, aby nie popełnić żadnego błędu w kompletowaniu odpowiedniej dokumentacji i dokonaniu rozliczenia podatkowego? Skorzystać z usług firmy specjalizującej się w tym zakresie. Daje to gwarancję nie tylko na pomoc z wytłumaczeniu wszystkich przepisów, lecz także na uzyskanie jak największego zwrotu podatkowego.

Kompletowanie dokumentacji – weryfikacja dokumentów

Podstawowym dokumentem, który umożliwia wykonanie rozliczenia podatkowego w Norwegii, jest Skattemelding. Urząd Podatkowy w Norwegii wysyłał je jak do tej pory na początku kwietnia każdego roku. Ten moment oznacza, że każdy podatnik, który go otrzymał, może wprowadzić zmiany w swoim rozliczeniu. Nie oznacza to jednak wyłącznie uwzględnienia ulg podatkowych, lecz także zweryfikowanie poprawności zaraportowanego dochodu, potrąconej zaliczki na podatek czy minstefradragu (kosztu uzyskania przychodu). Informacje o wyżej wymienionych elementach należy sprawdzić z zestawieniami dochodów od pracodawców, u których pracowało się w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie. Wstępne rozliczenie podatkowe zawiera również odpisy związane z opłaconymi odsetkami od kredytu oraz odsetkami od oszczędności.
Sprawdzenie wyżej wymienionych wartości i elementów dla większości osób, które nie są biegłe w sprawach podatkowych, może być trudne. Firma specjalizująca się w wykonywaniu rozliczeń podatkowych jest w stanie przeanalizować każdy element wstępnego rozliczenia podatkowego i zestawiając je z dokumentacją, ocenić, czy wymagają one korekty oraz czy zawierają poprawne wartości.

 

Skattemelding, poza wyżej wymienionymi elementami, zawiera również informacje o wysokości dopłaty do podatku lub wysokości zwrotu. Informacja ta może wydawać się banalna do odczytania, jednak praktyka pokazuje, że nie każdy jest biegły w analizie urzędowych dokumentów. Konsultanci firmy zajmującej się rozliczeniami są w stanie dokładnie określić, czy podatnik jest zobowiązany zapłacić podatek (å betale), czy otrzyma zwrot (til gode). Oczywiście po wykonaniu rozliczenia kwoty te mogą ulec zmianie. W większości przypadków na korzyść podatnika.

 

Ulgi podatkowe

Firma, która zajmuje się rozliczeniami podatkowymi w Norwegii, po przeprowadzeniu krótkiego wywiadu jest w stanie wskazać, do jakich ulg podatkowych ma prawo potencjalny klient. Oczywiście przekazane informacje muszą mieć swoje poparcie w dokumentacji niezbędnej do uzyskania ustalonych odpisów. Jeżeli masz prawo do wnioskowania np. o odpisy pendlera, otrzymasz wszelkie wskazówki, co możesz odliczyć w swoim rozliczeniu oraz skąd należy uzyskać niezbędne dokumenty. Podatnicy często nie wiedzą, że mogą skorzystać z pewnych odpisów chociaż za część roku podatkowego, którego dotyczy rozliczenie. Dlatego też ocena statusów podatkowych powinna pozostać po stronie firmy, do której zleca się rozliczenie. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnych nerwów, próbując zrozumieć przepisy oraz zapewnisz sobie profesjonalne doradztwo w tym zakresie.

 

Poprawność rozliczenia podatkowego

Osoby wykonujące rozliczenia podatkowe posiadają aktualną wiedzę na temat wciąż zmieniających się w Norwegii przepisów podatkowych. W związku z tym, korzystając z ich usług, masz gwarancję, że wszelkie zmiany naniesione na twoim wstępnym rozliczeniu podatkowym są zgodne z prawem i dają tobie szansę na uzyskanie jak najwyższego zwrotu podatkowego. Lata doświadczeń oraz tysiące klientów, którym udzielona była pomoc w przygotowaniu rozliczeń podatkowych stanowią dowód na profesjonalne doradztwo oraz wykonywanie rozliczeń przynoszących oczekiwany efekt. Dowodem na to jest rzesza klientów, którzy rokrocznie rozliczają się w ten samej firmie, darząc ją zaufaniem i powierzając rozwiązywanie spraw nie tylko podatkowych.

 

Tłumaczenia dokumentów

Większość podatników, którzy wnioskują o odpisy pendlera, odpis rodzicielski oraz uwzględnienie odsetek od kredytu hipotecznego opłaconego w Polsce, musi przedstawić tłumaczenia wszystkich dokumentów wraz z oryginałami w języku polskim. Po zgłoszeniu się do firmy rozliczającej podatek możesz liczyć, że jej pracownicy wykonają to za ciebie. Oczywiście wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowego kosztu. Otrzymasz propozycję wyceny tłumaczenia. Nie musisz, ale możesz się na nią zgodzić. Według twojego uznania możesz wykonać tłumaczenie standardowe lub przysięgłe. Dzięki możliwości przetłumaczenia niezbędnych dokumentów w firmie wykonującej rozliczenie, unikniesz konieczności poszukiwania tłumacza, który bezbłędnie przetłumaczy wszystkie dostarczone mu materiały.

 

Oszczędność czasu

Dzięki uzyskaniu od firmy kompletnej listy dokumentów niezbędnej do wykonania rozliczenia, jesteś w stanie zaoszczędzić czas. Nie musisz poszukiwać informacji w urzędach. Często bariera językowa uniemożliwia uzyskanie potrzebnych danych. Niestety nie w każdym urzędzie w Norwegii znajdują się polskojęzyczni pracownicy, który mogą pomóc w sprawach podatkowych. Poszukując informacji na temat rozliczeń podatku w internecie, możesz trafić na nieaktualne listy dokumentów oraz przepisy, które uległy zmianie na przestrzeni ostatnich lat. Nieświadome wprowadzenie siebie w błąd może kosztować cię stratę czasu ze względu na konieczność poszukiwania nowych, prawidłowych dokumentów. Pamiętaj, że rozliczając się w Norwegii, powinieneś dokonać tego w kwietniu. Posiadając dostęp do systemu Altinn, możesz przedłużyć termin złożenia zeznania maksymalnie do końca maja. Jak widać, nie ma za dużo czasu na pomyłki. Firmy zajmujące się rozliczeniami podatkowymi umożliwiają swoim klientom dokonanie płatności online za zlecone usługi. Dzięki tej możliwości unikniesz poszukiwania placówek, w których można opłacić faktury. Płatność online powoduje możliwość zlecenia tłumaczenia czy innej usługi od razu, bez konieczności oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty przez banki.

 

Przeprowadzenie przez cały proces od wykonania rozliczenia do otrzymania wyniku
Bardzo często zdarza się, że złożenie rozliczenia podatkowego nie jest ostatnim etapem prowadzącym do otrzymania wyniku rozliczenia. W sytuacji, gdy Urząd Podatkowy dokonuje kontroli złożonej dokumentacji, wielokrotnie prosi o przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Konsultanci z firmy zajmującej się rozliczeniami chętnie przyjmą otrzymane przez ciebie pismo z urzędu. Po zapoznaniu się z nim, otrzymasz precyzyjną informację o tym, co zawiera pismo oraz jakie informacje i/lub dokumenty należy złożyć dodatkowo do urzędu.

 

W dniu, gdy otrzymasz wynik rozliczenia, możesz przesłać go do firmy, która wykonała twoje rozliczenie. Po jego analizie można ocenić, czy wszystkie zmiany oraz ulgi podatkowe, o które ubiegałeś się w rozliczeniu, zostały uwzględnione poprawnie. W przypadku błędów z urzędu, pracownicy firmy pomogą ci wykonać niezbędną korektę, aby doprowadzić sprawę do końca i uzyskać przez ciebie wszystkie odpisy, do których miałeś prawo, a z jakiegoś powodu zostały ominięte lub pomniejszone.