Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Zmiany w przepisach dotyczących dochodu minimalnego dla osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych

01.09.2019

NAV, czyli organ zajmujący się wypłatą świadczeń socjalnych, corocznie uściśla zasady przyznawania zasiłków dla bezrobotnych. Począwszy od konieczności jak najszybszego złożenia wniosku, aby móc otrzymać świadczenie, kończąc na kontrolowaniu osoby poszukującej pracy w analizie kart meldunkowych, które należy wysyłać co dwa tygodnie. Ukłonem w stronę bezrobotnych okazała się jednak zmiana dotycząca obliczenia dochodu minimalnego dla osób ubiegających się o zasiłek.

Zmiany w dochodzie minimalnym do dagpenger

NAV, czyli organ zajmujący się wypłatą świadczeń socjalnych, corocznie uściśla zasady przyznawania zasiłków dla bezrobotnych. Począwszy od konieczności jak najszybszego złożenia wniosku, aby móc otrzymać świadczenie, kończąc na kontrolowaniu osoby poszukującej pracy w analizie kart meldunkowych, które należy wysyłać co dwa tygodnie. Ukłonem w stronę bezrobotnych okazała się jednak zmiana dotycząca obliczenia dochodu minimalnego dla osób ubiegających się o zasiłek.

Do lipca 2019 roku, każdy z wnioskujących powinien udokumentować:

  • osiągnięcie dochodu minimalnego za rok 2018 w wysokości 1,5 stawki G, czyli 149 787 NOK,
  • osiągnięcie dochodu minimalnego za trzy ostatnie lata (2016, 2017, 2018) w wysokości 3 stawek G, czyli 299 574 NOK.

 

NAV dawał również możliwość „przeniesienia” dochodu osiągniętego w tym czasie, w innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego za pomocą druku PD U1. Mimo tego, bardzo często warunek osiągnięcia dochodu minimalnego był nie do spełnienia, przez co osoby, które utraciły pracę pozostawali bez dodatkowych środków do życia.

 

Zmiany wprowadzone dla osób wnioskujących o zasiłek dla bezrobotnych od lipca 2019, dotyczą możliwości udokumentowania dochodu z niżej wymienionych okresów:

  • osiągnięcie dochodu w kwocie 149 787 NOK z ostatnich, zakończonych 12 miesięcy lub
  • osiągnięcie dochodu w kwocie 299 574 NOK z ostatnich, zakończonych 36 miesięcy.

 

Do 5. dnia każdego miesiąca pracodawca ma obowiązek zaraportować osiągnięty przez pracowników dochód w poprzednim kalendarzowym miesiącu. Ze względu na to, aby wliczyć do dochodu minimalnego ten, który został osiągnięty w minionym miesiącu, najlepiej jest wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych nie szybciej niż 6. dnia kolejnego miesiąca. Da to gwarancję, że NAV uzyska informacje na temat całkowitego dochodu, osiągniętego do chwili rozwiązania umowy. Poza dochodem z tytułu zatrudnienia do kwoty minimalnej wlicza się również np. pobierany zasiłek chorobowy, ciążowy czy rodzicielski.

 

Pomimo ułatwienia spełnienia kryterium dochodowego, z początkiem lipca weszły również zmiany odnośnie terminu wnioskowania. Do ostatniego dnia czerwca osoba, która zarejestrowała się jako bezrobotna i wysłała w ciągu kolejnego miesiąca wniosek, otrzymała spłatę świadczenia wstecz. Od teraz konieczna jest rejestracja i złożenie podania jak najszybciej, najlepiej pierwszego dnia po utracie pracy. Szybsze załatwienie formalności związanych z uzyskaniem zasiłku, może przyśpieszyć późniejsze formalności związane z jego przeniesieniem do Polski na 3 miesiące. Dla przypomnienia, złożenie wniosku o przeniesienie można dokonać nie wcześniej niż po 4 tygodniach od dnia przyznania świadczenia. Planowany termin wyjazdu również nie może być wcześniej niż 4 tygodni od dnia złożenia wniosku o przeniesienie.

 

Należy pamiętać, że spełnienie warunków do przyznania zasiłku nie jest jedynym obowiązkiem świadczeniobiorcy. Po jego stronie leży regularne (co dwa tygodnie) wysyłanie kart meldunkowych oraz wypełnianie planu aktywności zawodowej. Wprowadzenie nieprawdziwych informacji w karcie meldunkowej, może skutkować wstrzymaniem wypłaty zasiłku nawet na 26 tygodni oraz koniecznością zwrotu wypłaconego świadczenia.

 

 

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Przebywasz rok na chorobowym? Wnioskuj o AAP

Idź do artykułu