Potwierdź swoje wykształcenie w Norwegii

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Zasiłek dla bezrobotnych – nawet 62,4% dotychczasowego wynagrodzenia po utracie pracy

21.08.2019

Złożyłeś wypowiedzenie? Zostałeś zwolniony? Możesz wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii. Sama utrata pracy nie uprawnia jednak do uzyskania świadczenia. NAV – odpowiedzialny za wypłatę zasiłków – określa kilka warunków, które należy spełnić, aby móc wnioskować o dagpenger.

Nawet 62.4% dotychczasowego dochodu na zasiłku dla bezrobotnych

Złożyłeś wypowiedzenie? Zostałeś zwolniony? Możesz wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii. Sama utrata pracy nie uprawnia jednak do uzyskania świadczenia. NAV – odpowiedzialny za wypłatę zasiłków – określa kilka warunków, które należy spełnić, aby móc wnioskować o dagpenger.

Rozróżniamy dwa rodzaje zasiłku dla bezrobotnych. Pierwszy – spowodowany całkowitym rozwiązaniem umowy. Drugi natomiast jest ograniczeniem wymiaru czasu pracy, poprzez skierowaniem na tzw. permittering. Jest on przestojem w branży spowodowanym brakiem zleceń ze strony pracodawcy. Warto wiedzieć, że w przypadku całkowitego rozwiązania umowy, obowiązkiem pracodawcy jest wypłacenie wypracowanego do tej pory feriepenger, czyli wynagrodzenia urlopowego. Praktyka pokazuje, że każdy pracodawca powinien tego dokonać maksymalnie w ciągu miesiąca.

 

Udokumentuj swój dochód

Najważniejszym z warunków, które należy spełnić, aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, jest konieczność osiągnięcia dochodu minimalnego. Osoby chcące wnioskować dziś, powinny udokumentować osiągnięcie minimum 149 787 NOK w roku 2018 lub 299 574 NOK w ciągu trzech ostatnich lat. Kwoty te są zmienne ze względu na to, że są uzależnione od stawki G określanej corocznie przez NAV. Od lipca 2019 NAV umożliwił również wliczenie dochodu osiągniętego do miesiąca poprzedzającego utratę pracy. Daje to szansę większej grupie ludzi na uzyskanie świadczenia.

 

Pobyt na terenie Norwegii

Kolejny warunek to przebywanie na terenie Norwegii. Wyjątkiem są pracownicy rotacyjni, którzy zostali skierowani na permittering – mogą, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi warunkami pracy, przebywać w kraju pochodzenia. Warunkiem jest udokumentowanie pracy w rotacji, poprzez przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy o pracy w przykładowym systemie: 2 tygodnie pracy/ 2 tygodnie w domu.

 

Przebywanie na terenie Norwegii wiąże się z koniecznością aktywnego poszukiwania pracy. Fakt ten odnotowuje się w codwutygodniowej karcie meldunkowej, którą również obowiązkowo należy wypełniać, będąc zarejestrowanym jako osoba bezrobotna. NAV kontroluje ten fakt, np. sprawdzając, z jakiego adresu IP komputera została wysłana karta meldunkowa. W przypadku gdy zauważą, że zostało to dokonane z innego kraju, urząd ma prawo nie wypłacić/wstrzymać lub żądać zwrotu wypłaconego do tej pory zasiłku dla bezrobotnych.

 

Złożyłeś wypowiedzenie? Obowiązuje cię karencja

Z reguły każda osoba, która traci pracę, ma prawo do przyznania świadczenia już od pierwszego dnia po zakończeniu stosunku pracy. Odmienna sytuacja dotyczy tych, którzy sami złożyli wypowiedzenie. NAV nakłada na te osoby konieczność przebycia 3 miesięcznej karencji. Należy złożyć dokumenty o przyznanie świadczenia jak najszybciej, zarejestrować się jako osoba bezrobotna, wypełniać karty meldunkowe, jednak pierwsza wypłata zasiłku zostanie wypłacona po 3 miesiącach. Stanowi to pewnego rodzaju karę za dobrowolne rozwiązanie umowy.

 

Przeniesienie zasiłku do Polski

Ukłonem w kierunku pracowników, którzy na stałe mieszkają poza granicami Norwegii, jest możliwość przeniesienia zasiłku np. do Polski. Maksymalny czas pobierania świadczenia poza granicami Norwegii to 3 miesiące. Umożliwia to poszukiwanie pracy w kraju pochodzenia z zachowaniem świadczenia. Chęć przeniesienia zasiłku wiąże się z koniecznością złożenia do NAV odpowiedniego wniosku. Można tego dokonać nie szybciej niż po 4 tygodniach od rozpoczęcia pobierania dagpenger. We wniosku należy podać datę planowanego wyjazdu np. do Polski. Termin ten nie może być wcześniejszy niż 4 tygodnie po dacie złożenia wniosku. W praktyce przeniesienie zasiłku do Polski może trwać nie mniej niż 8 tygodni po rozpoczęciu pobierania zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii.

 

Uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych zapewnia zachowanie nawet 62,4% dotychczasowego dochodu. Długość jego pobierania zależy od tego, jaki osiągnięto dochód do momentu przejścia na dagpenger. Można go otrzymać na 104 tygodnie przy osiągnięciu dochodu w wysokości minimum dwukrotności stawki G lub na 52 tygodnie przy osiągnięciu dochodu poniżej dwóch stawek G. Niemniej jednak NAV robi wszystko, aby każda osoba nieposiadająca pracy bardzo szybko znalazła nowe zatrudnienie. Ma to związek nie tylko z chęcią zmniejszenia wydatków na świadczenia socjalne, chodzi również o polepszenie sytuacji materialnej mieszkańców Norwegii poprzez pomoc w znalezieniu bardziej dochodowego źródła zatrudnienia.