Zasiłek dla bezrobotnych, czyli świadczenie zapewniające dochód po utracie pracy

18.12.2019

Okres zimowy to czas, kiedy wiele firm zaczyna mieć kłopoty związane ze zmniejszoną ilością zleceń. Skutkuje to podejmowaniem decyzji o zwolnieniach części swoich pracowników lub ograniczaniem ich czasu pracy poprzez skierowanie na permittering. Co zrobić, kiedy otrzymasz wypowiedzenie lub skierowanie na permittering? Przy spełnieniu określonych warunków powinieneś złożyć podanie o zasiłek, aby otrzymać świadczenie zapewniające dochód.

Straciłeś pracę? Zawnioskuj o zasiłek

Okres zimowy to czas, kiedy wiele firm zaczyna mieć kłopoty związane ze zmniejszoną ilością zleceń. Skutkuje to podejmowaniem decyzji o zwolnieniach części swoich pracowników lub ograniczaniem ich czasu pracy poprzez skierowanie na permittering. Co zrobić, kiedy otrzymasz wypowiedzenie lub skierowanie na permittering? Przy spełnieniu określonych warunków powinieneś złożyć podanie o zasiłek, aby otrzymać świadczenie zapewniające dochód.

Czym jest całkowita utrata pracy, a czym skierowanie na permittering?

Jeżeli otrzymujesz wypowiedzenie umowy, twoja umowa wygasa i nie zostaje przedłużona lub składasz wypowiedzenie bądź całkowicie tracisz zatrudnienie. Skierowanie na permittering to brak rozwiązania dotychczas obowiązującej umowy, jednak pracodawca ogranicza twój czas pracy nawet o 100%. W tych dwóch sytuacjach możesz ubiegać się o świadczenie dla bezrobotnych. Czas ich trwania jednak się różni. W przypadku całkowitej utraty pracy, dzielimy je na dwa okresy:

  • 104 tygodnie przy osiągnięciu dochodu brutto w wysokości min. 2 stawek G,
  • 52 tygodnie przy osiągnięciu dochodu brutto poniżej 2 stawek G.

 

Wysokość stawki G jest corocznie ustalana przez NAV i na rok 2019 wynosi ona 99 858 NOK.

Przy skierowaniu na permittering osoba wnioskująca o zasiłek może go otrzymać maksymalnie na 26 tygodni w czasie 18 miesięcy przy zatrudnieniu u jednego pracodawcy. Jednak, aby móc wnioskować o świadczenie z tytułu utraty lub ograniczenia pracy, należy spełnić określone warunki.

 

Co trzeba zrobić, aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

  • Osiągnąć dochód minimalny co najmniej 1,5 stawki G w ciągu ostatnich 12 zakończonych kalendarzowych miesięcy lub 3 stawki G w ciągu ostatnich 36 zakończonych kalendarzowych miesięcy,
  • być zatrudnionym w Norwegii na umowę o pracę,
  • zarejestrować się w NAV jako osoba poszukująca pracy – należy dokonać tego jak najszybciej.

 

Osoba, która utraciła pracę całkowicie, przez pierwsze 2 dni od dnia przyznania zasiłku nie otrzyma świadczenia. W przypadku tych, którzy zostali skierowani na permittering, przez pierwsze 15 dni będą w tzw. okresie pracodawcy (lønnsplikt), kiedy to właśnie on jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Wypłacenie zasiłku przez NAV następuje dopiero po tym okresie.

 

To, jakie dokumenty musisz przedstawić wraz z wnioskiem, aby uzyskać zasiłek, przedstawia poniższa tabelka: 

  Utrata pracy Permittering
Skierowanie na permittering - x
Wypowiedzenie x -
Świadectwo pracy x -
Umowa o pracę x x
Zaświadczenie o pracy rotacyjnej x x
Informacja o karcie podatkowej x x
Zestawienie dochodów od pracodawców za rok 2018 x x
Odcinki z pensji za ostatnie 3 miesiące pracy x x
Aktualne CV x x
Akt urodzenia dziecka x x

 

Warunkiem przyznania zasiłku dla bezrobotnych w przypadku całkowitej utraty pracy jest również obowiązek bezrobotnego do przebywania na terenie Norwegii. Nie dotyczy to jednak pracowników rotacyjnych czy przygranicznych, którzy pobierają zasiłek z tytułu skierowania na permittering. Mogą oni pobierać świadczenie także podczas pobytu w Polsce.

 

Dla tych, którzy utracili pracę, istnieje możliwość przeniesienia zasiłku do Polski na 3 miesiące. Ta możliwość dotyczy wyłącznie tych, który pobierają świadczenie minimum 4 tygodnie, a takżer planują wyjechać do innego kraju EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) za minimum 4 kolejne tygodnie.

 

Co dalej po złożeniu wniosku i rejestracji jako osoba bezrobotna w NAV?

Niezbędne jest wypełnianie co 2 tygodnie karty meldunkowej w systemie NAV. Bez niej urząd może nie wypłacić zasiłku lub wstrzymać go, jeżeli nie wyślesz jej w terminie. Jeżeli NAV znajdzie dla ciebie pracę, powinieneś ją przyjąć, aby urząd nie nałożył na ciebie kary. Możesz też zostać zaproszony na dodatkowe szkolenie, mające na celu podniesienie twoich kwalifikacji. Obecność na nim jest obowiązkowa.

 

Chcesz otrzymywaćnajważniejsze informacjedotyczące pracy i życia w Norwegii?