Czy zaktualizowałeś już kartę podatkową na 2023?

Zamów
Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Zasiłek dla bezrobotnych z Norwegii – warunki i zasady

22.12.2021

Zarówno osoby, którym została rozwiązana umowa oraz te, które zostały skierowane na permittering z powodu tymczasowego braku pracy, mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Warunki jego przyznania są takie same. Podstawowa różnica dotyczy tego, że osoby, które są pracownikami rotacyjnymi/przygranicznymi oraz zostały skierowane na permittering, mają prawo do pobierania zasiłku także w Polsce. Jeżeli utraciłeś pracę całkowicie, aby otrzymać zasiłek, musisz przebywać na terenie Norwegii.

Zasiłek dla bezrobotnych z Norwegii – warunki i zasady

Zarówno osoby, którym została rozwiązana umowa oraz te, które zostały skierowane na permittering z powodu tymczasowego braku pracy, mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Warunki jego przyznania są takie same. Podstawowa różnica dotyczy tego, że osoby, które są pracownikami rotacyjnymi/przygranicznymi oraz zostały skierowane na permittering, mają prawo do pobierania zasiłku także w Polsce. Jeżeli utraciłeś pracę całkowicie, aby otrzymać zasiłek, musisz przebywać na terenie Norwegii.

Zasiłek z tytułu utraty pracy

Jeżeli Twój pracodawca wypowiedział Ci umowę lub sam się zwolniłeś, powinieneś wnioskować o przyznanie świadczenia dla bezrobotnych z tytułu całkowitej utraty pracy. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się na stronie NAV jako osoba bezrobotna, wypełnienie informacji z CV na stronie internetowej oraz złożenie odpowiedniego wniosku, jakim jest søknad om dagpenger (ikke permittert). O świadczenie powinieneś wnioskować już pierwszego dnia po okresie wypowiedzenia. Pamiętaj, że nie możesz wnioskować o nie wstecz. NAV rozpatrzy Twoje prawo do zasiłku, jeżeli złożysz wniosek oraz zarejestrujesz się jako osoba bezrobotna. Ważne jest również, abyś pamiętał o regularnym (co 2 tygodnie) wypełnianiu kart meldunkowych. To w nich zawierasz informacje m.in. na temat tego, czy w minionych tygodniach pracowałeś dodatkowo, zachorowałeś lub nie chcesz być już zarejestrowany jako osoba bezrobotna.

 

Podstawowymi dokumentami do ubiegania się o zasiłek jest wypowiedzenie umowy o pracę, świadectwo pracy oraz umowa o pracę, w której zawarte są informacje na temat okresu wypowiedzenia. Jeżeli nie posiadasz pierwszych dwóch, możesz zamiennie poprosić pracodawcę o wypełnienie druku z NAV o nazwie Bekreftelse på sluttårsak-nedsatt arbeidstid (ikke permittert).

 

Ważne! Osoba przebywająca na zasiłku dla bezrobotnych z tytułu całkowitej utraty pracy ma prawo przenieść swój zasiłek do Polski. Jeżeli pobierasz świadczenie w Norwegii przez minimum 4 tygodnie, możesz przenieść je do Polski na okres 3 miesięcy i tam poszukiwać pracy, jednocześnie pobierając norweski zasiłek.

 

 

Zasiłek z tytułu skierowania na permittering

Każda osoba, która została skierowania na tzw. postojowe z powodu tymczasowego braku pracy, która chce wnioskować o zasiłek, również powinna w pierwszej kolejności zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. Na swoim koncie na stronie NAV należy wypełnić dane z CV oraz złożyć podanie o zasiłek – søknad om dagpenger ved permittering. Jeżeli znalazłeś się w tej grupie ludzi i jesteś pracownikiem rotacyjnym, masz prawo pobierać świadczenie w Polsce. Do wniosku powinieneś dołączyć zaświadczenie o rotacji, które zawiera informacje o rodzaju rotacji (np. 4 tygodnie pracy, 4 tygodnie przerwy), datę ostatniej rotacji oraz datę ostatniej przerwy w rotacji. Podstawowym dokumentem, który uprawnia Cię do wnioskowania o to świadczenie, jest skierowanie na permittering.

 

Uwaga! To pracodawca decyduje o tym, czy kieruje Cię na permittering. Nie możesz sam uznać, że masz do niego prawo. Jeżeli Twoja firma nie ma czasowo zleceń, może, lecz nie musi przedstawiać Ci varsel om permittering, czyli zawiadomienia o skierowaniu na postojowe.

 

 

Tymczasowe zmiany w świadczeniach spowodowane pandemią

15.12.2021 rząd podjął decyzję o przedłużeniu pewnych zasad, które zostały wprowadzone w ubiegłym roku ze względu na pojawienie się pandemii koronawirusa. Należą do nich:

  • wydłużenie do końca lutego 2022 prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych z tytułu całkowitej utraty pracy oraz skierowania na permittering,
  • utrzymanie wyższej stawki zasiłku dla bezrobotnych – 80% stawki w przypadku dochodu poniżej 319 197 NOK oraz 62,4% przy dochodzie pomiędzy 319 197 NOK a 638 394 NOK,
  • prawo do zasiłku dla bezrobotnych przy zmniejszeniu czasu pracy o 40%,
  • niższy wymóg dochodu minimalnego dla osób ubiegających się o zasiłek – 79 799 NOK z ostatnich 12 miesięcy lub 239 398 NOK z ostatnich 36 miesięcy.