Czy zaktualizowałeś już kartę podatkową na 2023?

Zamów
Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Przeniesienie i wznowienie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii

15.01.2023

Przebywasz na zasiłku dla bezrobotnych z tytułu utraty pracy? Spełniając określone warunki możesz wnioskować o przeniesienie świadczenia do Polski na 3 miesiące. Jeżeli po tym czasie nie znajdziesz zatrudnienia, a nadal chcesz pobierać zasiłek, wróć do Norwegii i wnioskuj o wznowienie wypłaty świadczenia.

Przebywasz na zasiłku dla bezrobotnych z tytułu utraty pracy? Spełniając określone warunki możesz wnioskować o przeniesienie świadczenia do Polski na 3 miesiące. Jeżeli po tym czasie nie znajdziesz zatrudnienia, a nadal chcesz pobierać zasiłek, wróć do Norwegii i wnioskuj o wznowienie wypłaty świadczenia.

Utrata pracy w Norwegii

Jeżeli ważność Twojej umowy o pracę wygasa, składasz wypowiedzenie lub zostajesz zwolniony, masz prawo wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych z tytułu utraty pracy. Powinieneś jednak sprawdzić, czy spełniłeś warunki niezbędne do wypłaty świadczenia, mianowicie:

  • osiągnięcie minimalnego dochodu w wysokości co najmniej 1,5 stawki G z ostatnich 12 zakończonych miesięcy (167 216 kr) lub 3 stawki G z ostatnich 36 zakończonych miesięcy (334 431 kr)
  • pobyt na terenie Norwegii,
  • rejestracja w NAV jako osoba poszukująca pracę,
  • wysyłka co 2 tygodnie kart meldunkowych.

 

Pamiętaj, że wypłata zasiłku nie może być dokonana wstecz. NAV wypłaci Ci świadczenie od dnia rejestracji w NAV jako osoba bezrobotna oraz wysłania wniosku o zasiłek. Warte podkreślenia jest również to, że musisz już być po ewentualnym okresie wypowiedzenia.

 

Ważne!
Jeżeli jesteś pracownikiem rotacyjnym i Twoja umowa wygasła lub została rozwiązana, aby móc pobierać zasiłek musisz przebywać w Norwegii. Wyłącznie pracownicy rotacyjny, którzy zostali skierowani na permitterng, mają prawo pobierać zasiłek z Polski.

 

 

Przeniesienie zasiłku do Polski

Osoba, która pobiera zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii od minimum 4 tygodni, ma prawo po tym czasie przenieść go do Polski. Na czym polega ten proces? Niezbędne jest złożenie do NAV podania o druk PD U2. Wniosek wymaga podania dany planowanego wyjazdu do Polski. Pamiętaj, że musi on mieć miejsce za minimum kolejne 4 tygodnie. Przed planowaną datą wyjazdu, otrzymasz do NAV druk. Który należy przedstawić w wojewódzkim urzędzie pracy w Polsce. Na jego podstawie możesz poszukiwać pracę w Polsce, bez utraty norweskiego zasiłku da bezrobotnych. Jeżeli w tym czasie nie uda się Tobie znaleźć nowego zatrudnienia, a nadal chcesz pobierać zasiłek, musisz wrócić do Norwegii.

 

Uwaga!
Przeniesienie zasiłku nie oznacza wydłużenia okresu jego pobierania o 3 miesiące!

 

 

Wznowienie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych

Po powrocie do Norwegii, powinieneś stawić się w lokalnym oddziale NAV w celu poinformowania urzędu, że wróciłeś do Norwegii. Po tym niezbędne jest abyś złożył wniosek o wznowienie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli NAV nie będzie miał przeciwwskazań do wydania pozytywnej decyzji, będziesz mógł kontynuować pobieranie świadczenia przez pozostały, przyznany wcześniej okres.