Przenieś zasiłek dla bezrobotnych do Polski

07.06.2020

Każdy pracownik, który stracił pracę poprzez złożenie wypowiedzenia, zakończenia trwania kontraktu lub zwolnienia przez pracodawcę, ma prawo ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Oczywiście musi przy tym spełnić kilka warunków. Podstawowym z nich jest obowiązek przebywania na terenie Norwegii. NAV, odpowiedzialny za wypłatę świadczenia, daje jednak możliwość przeniesienia go na okres 3 miesięcy do innego kraju EOG. Wiąże się to z koniecznością poszukiwania pracy na terenie kraju, do którego zostało przeniesione prawo pobierania zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych - przeniesienie do Polski

Każdy pracownik, który stracił pracę poprzez złożenie wypowiedzenia, zakończenia trwania kontraktu lub zwolnienia przez pracodawcę, ma prawo ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Oczywiście musi przy tym spełnić kilka warunków. Podstawowym z nich jest obowiązek przebywania na terenie Norwegii. NAV, odpowiedzialny za wypłatę świadczenia, daje jednak możliwość przeniesienia go na okres 3 miesięcy do innego kraju EOG. Wiąże się to z koniecznością poszukiwania pracy na terenie kraju, do którego zostało przeniesione prawo pobierania zasiłku.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc wnioskować o dagpenger?

 • Osiągnięcie minimalnego dochodu w ciągu ostatnich 12 zakończonych miesięcy (149 787 NOK brutto) lub ostatnich 36 zakończonych miesięcy (299 574 NOK),
 • przepracowanie chociaż jednego dnia w Norwegii,
 • pobyt na terenie Norwegii,
 • rejestracja w NAV jako osoba bezrobotna,
 • wysyłka co 2 tygodnie kart meldunkowych i aktywne poszukiwanie pracy.

 

Czy zasiłek zostaje przyznany automatycznie?

Niestety nie. Osoba, która utraciła pracę, musi złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie (krav om dagpenger) wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Ci, którzy mają możliwość logowania się na strony urzędowe za pomocą BankID lub Buypass, mogą złożyć podanie drogą elektroniczną. Pozostałe osoby muszą złożyć wniosek papierowy, zanosząc go osobiście do urzędu, lub wysłać pocztą tradycyjną. Wniosek należy złożyć od razu po zakończeniu okresu wypowiedzenia. Niezbędne jest również dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna, ponieważ jest to nieodłączny element dający prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

 

Jakie dokumenty należy przedstawić?

 • Wypowiedzenie umowy o pracę – dokument nie jest wymagany, jeżeli umowa wygasła,
 • Świadectwo pracy,
 • Umowa o pracę, która przedstawia okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy, okres wypowiedzenia,
 • Rejestracja pobytu w Norwegii,
 • Informacja o karcie podatkowej – aby urząd pobierał odpowiednią zaliczkę na podatek z wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych,
 • Lønnsoppgave za ostatni rok kalendarzowy,
 • Ostatnie 3 odcinki z wynagrodzenia,
 • Akt urodzenia dziecka, jeżeli chcesz wnioskować o dodatek na dziecko.

 

Przeniesienie zasiłku do Polski

Jeżeli pobierasz świadczenie dla bezrobotnych przez minimum 4 tygodnie na terenie Norwegii możesz wnioskować o jego przeniesienie na 3 miesiące. Należy złożyć podanie o druk PD U2, w którym niezbędne jest wskazanie planowanej daty wyjazdu z Norwegii (najszybciej może mieć miejsce za kolejne 4 tygodnie) oraz adresu, pod którym będziesz przebywać. Po wydaniu przez NAV druku PD U2 niezbędne jest zarejestrowanie się w polskim urzędzie pracy, odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Jeżeli poszukiwanie pracy w kraju, do którego przeniosłeś świadczenie, będzie bezskuteczne, po powrocie do Norwegii będziesz musiał stawić się w NAV oraz złożyć wniosek o wznowienie wypłaty zasiłku.

 

Czas rozpatrywania wniosków

NAV informuje o tym, że wszystkie sprawy powinny zostać rozpatrzone w ciągu 4 tygodni. Ostatnie tygodnie pokazują, że niestety czas ten wydłużył się. W związku z wpływem kilkuset tysięcy wniosków o zasiłek dla bezrobotnych przez koronawirusa urząd daje sobie termin sięgający nawet kilku miesięcy. Dla przykładu – osoby, które wnioskowały o dagpenger w marcu, mogą otrzymać decyzję przyznania świadczenia dopiero w sierpniu tego roku.

 

Chcesz otrzymywaćnajważniejsze informacjedotyczące pracy i życia w Norwegii?