Zasiłki dla bezrobotnych w Norwegii

Złóż wniosek

Rejestracja pobytu, pobyt stały, łączenie rodzin – zapoznaj się z aktualnymi zasadami

19.05.2021

Jednym z podstawowych obowiązków osób, które przebywają na terenie Norwegii, jest stawienie się na policji w celu uregulowania spraw związanych z legalnością pobytu. Dotyczy to zarówno osób, które dopiero przeprowadziły się do Norwegii, jak i członków ich rodzin, którzy chcą się tu osiedlić. Bez względu na to, która z powyższych sytuacji dotyczy Ciebie, zawsze niezbędne jest utworzenie konta na portalu UDI, wypełnienie oraz wysłanie odpowiedniego wniosku, na końcu natomiast wizyta w wybranym przez siebie komisariacie policji.

Pobyt stały, łączenie rodzin - aktualne informacje

Jednym z podstawowych obowiązków osób, które przebywają na terenie Norwegii, jest stawienie się na policji w celu uregulowania spraw związanych z legalnością pobytu. Dotyczy to zarówno osób, które dopiero przeprowadziły się do Norwegii, jak i członków ich rodzin, którzy chcą się tu osiedlić. Bez względu na to, która z powyższych sytuacji dotyczy Ciebie, zawsze niezbędne jest utworzenie konta na portalu UDI, wypełnienie oraz wysłanie odpowiedniego wniosku, na końcu natomiast wizyta w wybranym przez siebie komisariacie policji.

Osoby posiadające zatrudnienie na terenie Norwegii

Jeżeli masz pracodawcę i przebywasz na terenie Norwegii bez przerwy przez minimum 3 miesiące, powinieneś zarejestrować swój pobyt. Podczas wizyty na policji musisz przedstawić aktualnie obowiązującą umowę o pracę lub potwierdzenie zatrudnienia wystawione na specjalnym druku oraz aktualny dokument tożsamości. Pamiętaj, że powinien to być ten sam dokument, którego dane wcześniej wprowadziłeś we wniosku!

 

Osoby nieposiadające zatrudnienia na terenie Norwegii

Istnieją dwie możliwości legalnego pobytu w Norwegii dla osób, które nie posiadają aktualnie zatrudnienia:

  • prawo do bezterminowego pobytu mają te osoby, które pracowały w Norwegii minimum rok, nie zrezygnowały z pracy z własnej woli oraz zarejestrowały się w NAV jako osoba poszukująca pracę;
  • prawo do pobytu na terenie Norwegii do 6 miesięcy mają te osoby, które nie pracowały w Norwegii dłużej niż rok, nie zrezygnowały z pracy z własnej woli oraz zarejestrowały się w NAV jako osoba poszukująca pracę.

Ważne!

Jeżeli uzyskałeś prawo pobytu jako osoba poszukująca pracę i ją znalazłeś, powinieneś ponownie umówić się na wizytę przez UDI i uzyskać rejestrację pobytu jako osoba zatrudniona!

 

Pozwolenie na stały pobyt

Wiele osób, które rejestrują swój pobyt na podstawie zatrudnienia, otrzymało pozwolenie na pobyt czasowy – 5 lat. Warto pamiętać, że zobowiązuje to do złożenia ponownie wniosku poprzez UDI oraz stawienie się na policji. Nie odbiega to znacznie od pierwszej wizyty. Największa różnica dotyczy danych, jakie należy podać w składanym wniosku. Osoba ubiegająca się o pobyt stały powinna podać daty wszystkich zagranicznych pobytów od dnia pierwszego przyjazdu do Norwegii.

 

Łączenie rodzin

Osoby zatrudnione w Norwegii lub prowadzące działalność gospodarczą, posiadające prawo do pobytu, mogą sprowadzić do siebie członków swojej rodziny. Należą do nich:

  • małżonek lub zarejestrowany partner;
  • samboer – jeżeli obie osoby są pełnoletnie i mieszkają razem od co najmniej 2 lat lub mają razem dziecko/oczekują narodzin dziecka;
  • narzeczony – jeżeli w ciągu kolejnych 6 miesięcy mają zaplanowany ślub;
  • dziecko/wnuk/prawnuk poniżej 21. roku życia.

Chcąc dokonać procesu łączenia rodzin, należy przygotować odpowiednią dokumentację. Podstawowym dokumentem jest paszport/dowód osobisty wszystkich zainteresowanych, dokument potwierdzający status zawodowy głównej osoby oraz akt małżeństwa/akt urodzenia się dziecka wraz z apostille. Wszystkie dokumenty powinny być przedstawione w języku norweskim lub angielskim.

 

Terminy wizyt w UDI

Ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną niestety nie każdy punkt policji jest dostępny. Dodatkowo, terminy są bardzo odległe. 12.05.2021 pierwsze wolne terminy w Oslo dotyczyły początku grudnia tego roku. Być może w kolejnych tygodniach sytuacja ulegnie zmianie, niestety na dziś należy jak najszybciej składać odpowiednie dokumenty, aby móc legalnie przebywać na terenie Norwegii.

Umów konsultację online
Wybierz temat rozmowy:
Podatki
Zasiłki
Helfo
Inne

Proszę wybrać temat rozmowy

Podaj numer telefonu:

Podaj poprawny numer telefonu

Zapisz się teraz!

Administratorem Twoich danych osobowych jest MultiNOR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-393) przy ul. Krynickiej 1, KRS 0000546209, NIP: 584-273-49-23. Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w prosty i przejrzysty sposób w Polityce Prywatności. Warunkiem przesłania danych w formularzu jest zapoznanie się i akceptacja Polityki Prywatności. Wysyłając swoje dane w formularzu oświadczasz, że zapoznałeś się tym dokumentem i akceptujesz go w całości.