Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Rejestracja pobytu i łączenie rodzin - nie zwlekaj z dopełnieniem formalności

12.01.2022

Czy pamiętasz o tym, że przebywając na terenie Norwegii jednorazowo dłużej niż 3 miesiące, Twoim obowiązkiem jest zarejestrowanie swojego pobytu? Dotyczy to zarówno osób, które przyjechały do pracy do Norwegii lub dopiero jej poszukują. Możesz również należeć do grona ludzi, którzy uzyskali już wcześniej rejestrację pobytu, jednak czasową – na 5 lat. Jeżeli zaliczasz się do nich, powinieneś wnioskować o pozwolenie na pobyt stały. Sprawdź, co należy zrobić, aby to uzyskać. Pamiętaj, że terminy wizyt na policji są bardzo odległe i w większości miast sięgają już nawet czerwca 2022!

Rejestracja pobytu i łączenie rodzin - nie zwlekaj z dopełnieniem formalności

Czy pamiętasz o tym, że przebywając na terenie Norwegii jednorazowo dłużej niż 3 miesiące, Twoim obowiązkiem jest zarejestrowanie swojego pobytu? Dotyczy to zarówno osób, które przyjechały do pracy do Norwegii lub dopiero jej poszukują. Możesz również należeć do grona ludzi, którzy uzyskali już wcześniej rejestrację pobytu, jednak czasową – na 5 lat. Jeżeli zaliczasz się do nich, powinieneś wnioskować o pozwolenie na pobyt stały. Sprawdź, co należy zrobić, aby to uzyskać. Pamiętaj, że terminy wizyt na policji są bardzo odległe i w większości miast sięgają już nawet czerwca 2022!

Rejestracja pobytu tymczasowego

Wyróżnia się dwie podstawowe sytuacje, w których osoba przybywająca do Norwegii powinna zarejestrować swój pobyt. Dotyczy to przede wszystkim tych osób, które przyjechały do Norwegii w celu poszukiwania pracy. Osoby te powinny złożyć wniosek do UDI o uzyskanie rejestracji pobytu dla osoby poszukującej pracę oraz stawić się na policji. Po wizycie otrzymuje ona pozwolenie na pobyt na 6 miesięcy. Jeżeli w tym czasie znajdzie ona zatrudnienie, powinna ponownie złożyć wniosek o rejestrację pobyt, tym razem dla osoby zatrudnionej, oraz ponownie stawić się na policji. Wówczas może otrzymać ona pozwolenie na pobyt na 5 lat.

 

W przypadku wnioskowania o rejestrację pobytu dla osoby zatrudnionej, podczas wizyty powinna ona móc przedstawić swój dokument tożsamości (najlepiej paszport) oraz zaświadczenie o zatrudnieniu lub umowę o pracę.

 

 

Rejestracja pobytu stałego

Jeżeli należysz do grupy ludzi, która otrzymała rejestrację pobytu na 5 lat i nadal chcesz przebywać legalnie na terenie Norwegii, powinieneś ponownie przejść proces składania wniosku do UDI i stawić się na policji. Przy składaniu podania będziesz zobowiązany przedstawić informacje na temat okresów Twojego pobytu poza granicami Norwegii od momentu pierwszego przyjazdu. Dodatkowo Twoim obowiązkiem jest określenie, co było powodem wyjazdu z Norwegii – czy były to ferie, czy też podjęcie pracy w innym kraju.

 

Ważne!
Jeżeli po uzyskaniu pozwolenia na pobyt stały wyjedziesz z Norwegii na dłużej niż 2 lata, uzyskany wcześniej dokument staje się nieważny!

 

 

Łączenie rodzin

Jeżeli planujesz przeprowadzkę swojej rodziny do Norwegii i jesteś tu zatrudniony lub prowadzisz działalność gospodarczą, możesz to zrobić, jeżeli do członków rodziny wchodzą:

  • małżonek lub zarejestrowany partner,
  • narzeczony – jeżeli w ciągu kolejnych 6 miesięcy planujesz wziąć ślub,
  • dziecko/wnuk/prawnuk poniżej 21 roku życia.

Poza złożeniem odpowiednich wniosków do UDI na każdego członka rodziny osobno, musisz przygotować odpowiednią dokumentację, którą należy przedstawić na spotkaniu na policji. Poza podstawowymi, czyli dokumentem tożsamości, powinieneś przygotować dokument potwierdzający spowinowacenie, mianowicie akt małżeństwa/akt urodzenia wraz z apostille oraz dokumentację potwierdzającą Twój status zawodowy, czyli umowę o pracę, odcinki z pensji, zaświadczenie od pracodawcy, bilans itp. Pamiętaj również, że jeżeli posiadasz jakikolwiek dokument w języku polskim, na wizycie powinieneś przedstawić ich tłumaczenie przysięgłe.

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Rodzinny kapitał opiekuńczy w Polsce a zasiłek opiekuńczy w Norwegii

Idź do artykułu