Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe lub wykształcenie - podnieś swoją pozycję na rynku pracy

25.03.2020

Jeśli chcesz rozpocząć pracę w Norwegii lub zmienić swoją dotychczasową pracę na lepiej płatną, warto jest zatwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie. Podnosi to znacząco pozycję pracownika na rynku pracy. W Norwegii zatwierdzaniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych zajmuje się NOKUT.

Podnieś swoją pozycję na rynku pracy

Jeśli chcesz rozpocząć pracę w Norwegii lub zmienić swoją dotychczasową pracę na lepiej płatną, warto jest zatwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie. Podnosi to znacząco pozycję pracownika na rynku pracy. W Norwegii zatwierdzaniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych zajmuje się NOKUT.

Czym jest NOKUT?

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) to instytucja, która zajmuje się sprawami dotyczącymi szkolnictwa zawodowego i wyższego w Norwegii, nadzorem jakości kształcenia w norweskich szkołach i na norweskich uniwersytetach oraz zatwierdzaniem dokumentów dotyczących kwalifikacji i wykształcenia uzyskanych poza Norwegią. Kwalifikacje zawodowe z Polski, które są uznawane przez NOKUT, mogą pochodzić ze szkoły zawodowej, technikum, szkoły policealnej lub uczelni wyższej.

 

Zawody na poziomie ukończonej szkoły zawodowej lub technikum, które NOKUT może potwierdzić, to:

 • betoniarz,
 • cieśla,
 • fryzjer,
 • hydraulik,
 • kosmetyczka,
 • kucharz,
 • masarz,
 • mechanik przemysłowy,
 • mechanik samochodowy,
 • murarz,
 • rzeźnik,
 • stolarz,
 • szklarz,
 • tapicer.

 

W przypadku zawodów wymagających wykształcenia wyższego, NOKUT może potwierdzić jedynie te, które nie są regulowane prawem norweskim, tj. nie wymagają dodatkowych egzaminów lub uzyskania prawa do wykonywania zawodu na terenie Norwegii.

 

Jakie dokumenty są wymagane, aby zatwierdzić wykształcenie?

Wymagane dokumenty różnią się w zależności od rodzaju szkoły, z której planujesz potwierdzić swoje wykształcenie:

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
  - Świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
  - Dyplom uzyskania tytułu zawodowego/Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub Świadectwo czeladnicze.
 2. Technikum:
  - Świadectwo ukończenia Technikum lub Świadectwo dojrzałości,
  - Dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
  - Osoba, która ukończyła naukę w Technikum w ciągu 3 lat po zakończeniu nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej musi złożyć dokumenty z obu placówek dydaktycznych.
 3. Szkoła Policealna:
  - Dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,Uczelnia wyższa:Świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej,
  - NOKUT nie zatwierdza Dyplomu mistrzowskiego!
 4. Uczelnia wyższa:
  - Polska znajduje się w programie automatycznego uznawania wykształcenia wyższego. Program ten zwalnia kandydata z obowiązku aplikowania do NOKUT – wystarczy, że pobierze on jeden dokument ze strony urzędu, potwierdzający, że zdobyty przez absolwenta na polskiej uczelni tytuł ma swój odpowiednik w norweskim systemie kształcenia. Automatycznie zatwierdzane są dyplomy licencjackie, inżyniera oraz dyplomy doktorskie. Nie zatwierdzane są natomiast tytuły magisterskie – w ich przypadku należy złożyć następującą dokumentację:
  ◦ Świadectwo dojrzałości z Liceum lub z Technikum,
  ◦ Dyplom ukończenia studiów wyższych,
  ◦ Suplement do dyplomu,
  ◦ Indeks – jeśli brak jest suplementu do dyplomu.


Poniższe dokumenty są natomiast wymagane niezależnie od ukończonej szkoły:

 • CV – przetłumaczone na język norweski lub język angielski,
 • informacje o odbytych praktykach zawodowych:
  ◦ miejsce praktyk,
  ◦ branża,
  ◦ okres trwania praktyk,
 • upoważnienie do kontaktu z ukończoną szkołą przez NOKUT
 • osoby bez konta Altinn muszą załączyć kopię dowodu tożsamości
 • osoby, które zmieniły nazwisko, muszą załączyć dokument potwierdzający zmianę nazwiska, np. akt małżeństwa – dokument musi być przetłumaczony na język norweski lub język angielski

 
Dlaczego warto potwierdzić swoje kwalifikacje w NOKUT?

Potwierdzenie kwalifikacji lub wykształcenia znacząco zwiększa szanse na znalezienie pracy. Pracodawcy najczęściej szukają specjalistów w swojej dziedzinie, dlatego posiadanie kwalifikacji potwierdzonych przez NOKUT sprawia, że znalezienie zatrudnienia staje się dużo łatwiejsze. Dodatkowo potwierdzone wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe zapewnią wyższe wynagrodzenie i mogą zwiększyć szanse na awans. Zatwierdzone wykształcenie średnie otwiera też drogę do rozpoczęcia studiów w Norwegii.

 

Potwierdzenie kwalifikacji i wykształcenia jest proste, a zapewnia naprawdę wiele korzyści. Jeśli więc chcesz poprawić swoją pozycję na norweskim rynku pracy, lub uzyskać uprawnienia do pełnienia swojego wyuczonego zawodu, postaraj się o zatwierdzenie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w NOKUT już teraz.

 

Zostaw swój numer, oddzwonimy:

Podaj poprawny numer telefonu

Wyślij

Administratorem Twoich danych osobowych jest MultiNOR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-393) przy ul. Krynickiej 1, KRS 0000546209, NIP: 584-273-49-23. Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w prosty i przejrzysty sposób w Polityce Prywatności. Warunkiem przesłania danych w formularzu jest zapoznanie się i akceptacja Polityki Prywatności. Wysyłając swoje dane w formularzu oświadczasz, że zapoznałeś się tym dokumentem i akceptujesz go w całości.