Wnioskuj o zasiłek ojcowski z Norwegii

Złóż wniosek
Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Kontrola z urzędu? Sprawdź konsekwencje

01.06.2022

Jedną z podstawowych rzeczy, o których powinieneś pamiętać, to zarejestrowanie w Skatteetaten aktualnego adresu do korespondencji. Dlaczego? Dlatego, że urzędy wielokrotnie mogą kontaktować się w zakresie ubiegłych rozliczeń podatkowych czy innych spraw dotyczących pobieranych przez Ciebie zasiłków. Brak zachowania ciągłości korespondencji z urzędem może wiązać się z brakiem przyznania świadczeń lub co gorzej koniecznością zwrotu pieniędzy wypłaconych wcześniej przez urząd. Poniżej przedstawimy, jakich kontroli z urzędu może spodziewać się każda osoba pracująca w Norwegii.

Jedną z podstawowych rzeczy, o których powinieneś pamiętać, to zarejestrowanie w Skatteetaten aktualnego adresu do korespondencji. Dlaczego? Dlatego, że urzędy wielokrotnie mogą kontaktować się w zakresie ubiegłych rozliczeń podatkowych czy innych spraw dotyczących pobieranych przez Ciebie zasiłków. Brak zachowania ciągłości korespondencji z urzędem może wiązać się z brakiem przyznania świadczeń lub co gorzej koniecznością zwrotu pieniędzy wypłaconych wcześniej przez urząd. Poniżej przedstawimy, jakich kontroli z urzędu może spodziewać się każda osoba pracująca w Norwegii.

Sprawy podatkowe

Do najczęstszych spraw, którymi zajmują się urzędy w zakresie kontroli, jest sprawdzenie, czy podatnik dobrze wykonał swoje rozliczenie podatkowe lub czy miał prawo do ulg, które wcześniej zostały mu przyznane. Jakich najczęściej możesz spodziewać się pism z urzędu?

  • Skatteetaten otrzymał od Ciebie lub od Twojego pracodawcy informację o zmianie wysokości osiągniętego przez ciebie dochodu w poprzednich latach podatkowych,
  • Skatteetaten dokonuje kontroli prawa do ulg podatkowych, które wprowadziłeś w swoim zeznaniu, i proszą o przesłanie szczegółowych informacji w tej sprawie oraz dokumentacji potwierdzających prawa do ulg,
  • Skatteetaten na podstawie posiadanych danych dotyczących Twojego pobytu i pracy w Norwegii dokonuje korekt, np. zmieniając wysokość odpisu minstefradrag, i daje Tobie czas na wypowiedzenie się w tej sprawie.

 

Nawet jeżeli korespondencja nie dotyczy samej kontroli, wielokrotnie zdarza się, że Skatteetaten kontaktuje się również w dwóch sytuacjach. Pierwszą z nich jest przesyłka czeku ze zwrotem podatku lub rachunku do zapłaty z niedopłatą do podatku za poprzednie lata podatkowe. Warto mieć na uwadzę, że czeki ze zwrotami podatku mają określony termin ważności. W związku z tym, jeżeli nie zrealizujesz go w terminie, znacznie dłużej zajmie Ci odzyskanie nadpłaconych pieniędzy. Kolejna sytuacja dotyczy tego, że Skatteetaten ma prawo kontaktować się z podatnikiem, jeżeli chcą przekazać zwrot podatku i proszą o wskazanie numeru konta bankowego w celu przelania środków.

 

Ważne!
Pamiętaj jednak, że w każdej sprawie, z którą kontaktowałeś się ze Skatteetaten, możesz otrzymać pismo z określonym terminem odpowiedzi. Brak jej udzielenia zawsze wiąże się z zawieszeniem sprawy.

 

 

Sprawy związane z zasiłkami

Pierwsza podstawowa sytuacja, w której to NAV może chcieć skontaktować się z Tobą to pisma w odpowiedzi na złożone przez Ciebie wniosku o zasiłki, np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek rodzinny, zasiłek opiekuńczy czy chorobowy. Jeżeli wnioskowałeś o nie, NAV może prosić Ciebie o dosłanie dodatkowych dokumentów/informacji, bez których nie może podjąć decyzji o przyznaniu świadczenia lub odrzuceniu wniosku. Każde z tych pism zawiera termin, w którym powinna wpłynąć odpowiedź do urzędu. Brak jej udzielenia w terminie skutkuje odmową przyznania zasiłku lub przyznania go nie w pełnym zakresie.

 

Uwaga!
Prawo do pobierania zasiłku rodzinnego w Norwegii jest sprawdzane raz w roku. Aby uniknąć zwrotu wcześniej wypłaconego świadczenia, musisz być w stałym kontakcie z urzędem!

 

Kolejna, równie istotna, sytuacja dotyczy tych osób, które pobierają już zasiłki. Dla przykładu, NAV raz w roku sprawdza, czy świadczeniobiorca nadal ma prawo pobierać przyznany wcześniej zasiłek rodzinny. Jeżeli nie udzielisz odpowiedzi w terminie, urząd może nie tylko wstrzymać wypłacane świadczenie, jak również domagać się zwrotu wcześniej wypłaconych pieniędzy.

 

Twój wniosek o zasiłek został odrzucony? Złożyłeś odwołanie od decyzji? W tej sprawie możesz spodziewać się wielokrotnego kontaktu. Pamiętaj, że dopełnienie wszystkich formalności o które prosi urząd, może wiązać się z dużymi korzyściami finansowymi dla Ciebie i Twojej rodziny. Zadbaj o to, abyś pozostał w stałym kontakcie z urzędami – nawet wtedy, gdy wyjechałeś już z Norwegii. Pamiętaj, że Twoje sprawy mogą być kontrolowane nawet do kilku lat wstecz!

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Czy wiesz, że możesz nie otrzymać emerytury z Norwegii?

Idź do artykułu