Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Aktualności dotyczące rejestracji pobytu i łączenia rodzin

28.08.2022

Mamy nadzieję, że każda osoba przebywająca na terenie Norwegii jednorazowo dłużej niż 3 miesiące dopełniła formalności jaką jest uzyskanie rejestracji pobytu. Warte podkreślenia jest to, że brak dopełnienia tego obowiązku może skutkować deportacją. Jeżeli z jakiegoś powodu nie stawiłeś się jeszcze na policji w celu rejestracji pobytu- nie zwlekaj. Większość komisariatów policji jest zamknięta, a terminy wizyt w tych, które działają sięgają nawet kilku miesięcy.

Mamy nadzieję, że każda osoba przebywająca na terenie Norwegii jednorazowo dłużej niż 3 miesiące dopełniła formalności jaką jest uzyskanie rejestracji pobytu. Warte podkreślenia jest to, że brak dopełnienia tego obowiązku może skutkować deportacją. Jeżeli z jakiegoś powodu nie stawiłeś się jeszcze na policji w celu rejestracji pobytu- nie zwlekaj. Większość komisariatów policji jest zamknięta, a terminy wizyt w tych, które działają sięgają nawet kilku miesięcy.

Formalności

Każda osoba, która planuje przebywać w Norwegii jednorazowo dłużej niż 3 miesiące jest zobowiązana wysłać podanie o rejestrację pobytu do Departamentu do Spraw Cudzoziemców. Po wysłaniu odpowiedniego wniosku, kolejnym etapem jest stawienie się na umówionej wcześniej wizycie na policji. To jakie dokumenty musisz mieć ze sobą i na jak długo możesz zarejestrować swój pobyt jest zależne od tego czy wnioskujesz o pobyt jako osoba poszukująca pracę, zatrudniona czy członek rodziny osoby przebywającej już legalnie w Norwegii.

 

Uwaga!
W ostatnich tygodniach jedynym miejscem, w którym można stawić się na policji jest Trondheim. W pozostałych miejscach pojawiają się pojedyncze godziny, wyłącznie gdy inna osoba odwoła wcześniej zaplanowaną wizytę!

 

 

Osoba poszukująca pracę

W sytuacji, gdy nie znalazłeś jeszcze pracy, po złożeniu wniosku do UDI, powinieneś stawić się w urzędzie dla imigrantów (norw. Services for Utenlandske arbeidstakere) i odebrać rejestrację pobytu. Na samą wizytę powinieneś stawić się wyłącznie z dokumentem tożsamości. Najlepiej, aby był to paszport. Pamiętaj jednak, że jeżeli znalazłeś zatrudnienie, musisz przejść przez ten proces ponownie, wnioskując o rejestrację dla osoby zatrudnionej.

 

Ważne!
Chcąc wnioskować o rejestrację pobytu, zadbaj o to, aby Twój dokument tożsamości był ważny przez co najmniej kilka miesięcy! Terminy wizyt są odległe, a musisz mieć ze sobą dokument, którego dane zostały zawarte w wysłanym przez Ciebie wniosku.

 

Osoba zatrudniona

Ci, którzy znaleźli zatrudnienie na terenie Norwegii i wiedzą, że ich pobyt w Norwegii przekroczy 3 miesiące, powinny wnioskować o zarejestrowanie pobytu. W tym celu, podobnie jak zostało wspomniane wcześniej, należy zarejestrować się w UDI, złożyć wniosek o rejestrację pobytu, umówić miejsce i termin wizyty oraz stawić się na policji. Na wizytę musisz stawić się z niżej wymienionymi dokumentami:

  • umowa o pracę lub potwierdzenie zatrudnienia,
  • dokument tożsamości, najlepiej paszport.


Twoja rejestracja pobytu powinna mieć ważność 5 lat. Jeżeli po tym czasie, nadal masz zamiar przebywać w Norwegii, powinieneś uzyskać pozwolenie na pobyt stały.

 

 

Łączenie rodzin

Jeżeli pracujesz w Norwegii i masz zarejestrowany swój pobyt, masz prawo sprowadzić do siebie członków rodziny, czyli małżonka, dziecko/wnuka/prawnuka poniżej 21 roku życia oraz narzeczoną/narzeczonego jeżeli planujecie zawrzeć związek małżeński w ciągu najbliższych 6 miesięcy w Norwegii. Formalności są takie same jak w poprzednich sytuacjach. Podanie musi składać każda osoba ubiegająca się o zarejestrowanie pobytu w procesie łączenia rodzin. Podczas wizyty musisz mieć ze sobą:

  • dokumenty tożsamości wszystkich osób oraz osoby zamieszkałej już w Norwegii,
  • akt małżeństwa lub akt urodzenia się dziecka, w zależności czy sprowadzasz do siebie małżonka czy dziecko,
  • akt małżeństwa i akt urodzenia muszą posiadać Apostille,
  • dokument potwierdzający status zawodowy osoby, która mieszka już w Norwegii np. Umowę o pracę, odcinki z pensji, zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu.


Każdy dokument będący w innym języku niż norwesku lub angielski powinny być przetłumaczone.

 

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Przebywasz rok na chorobowym? Wnioskuj o AAP

Idź do artykułu