Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Uwzględniłeś w rozliczeniu wszystkie przysługujące tobie ulgi podatkowe? Sprawdź, do czego możesz mieć prawo

27.05.2020

Tylko kilka dni zostało na złożenie zeznania podatkowego osobom, które wnioskowały w systemie Altinn o wydłużenie terminu do końca maja. Pomagamy ci upewnić się, że uwzględniłeś wszystkie ulgi, do których masz prawo.

Uwzględniłeś wszystkie ulgi podatkowe? Sprawdź!

Tylko kilka dni zostało na złożenie zeznania podatkowego osobom, które wnioskowały w systemie Altinn o wydłużenie terminu do końca maja. Pomagamy ci upewnić się, że uwzględniłeś wszystkie ulgi, do których masz prawo.

To już naprawdę ostatni dzwonek na rozliczenie się za rok 2019. Osoby, które nie złożyły wniosku o przedłużenie terminu, miały na to czas do końca kwietnia – podobnie jak podatnicy, którzy rozliczają się na papierze. Ci, którzy ten wniosek wysłali, muszą to zrobić do końca maja. Pamiętaj, że złożenie zeznania podatkowego jest twoim obowiązkiem. Wiąże się ono nie tylko z możliwością uzyskania korzystnych ulg podatkowych. Istotne jest także, by upewnić się, że pracodawca ani urząd nie popełnili błędu i dane na skattemeldingu (wstępnym rozliczeniu) są poprawne. Jeśli uzyskałeś dochód, który nie został wyszczególniony na tym dokumencie, musisz go zaraportować. W przeciwnym wypadku urząd może upomnieć się o zaległy podatek w późniejszym terminie – nakaże również zapłatę odsetek.

 

Czy odpisałeś wydatki na zakwaterowanie oraz koszty wyżywienia podróży między Polską a Norwegią?

 

Pamiętaj, że osoby rozliczające się w statusie pendler mają prawo do trzech rodzajów odpisów, o które nie mogą ubiegać się pozostali podatnicy. Upewnij się, czy na pewno odpisałeś poniesione koszty:

  • za zakwaterowanie – można odpisać całość kosztów poniesionych na mieszkanie oraz energię elektryczną. Te koszty musisz być w stanie udowodnić – np. potwierdzeniami przelewów z banku, umową najmu i fakturami za prąd. W sytuacji, gdy koszty zakwaterowania były potrącane z wynagrodzenia przez pracodawcę, powinieneś przedstawić odcinki z pensji.
  • za podróże – odliczone mogą być koszty podróży lotniczych, według przyjętej przez urząd kilometrówki, o ile przekroczyły one 22 700 NOK. Znaczenie mają lądowe odległości między miejscem pobytu w Norwegii a miejscem zamieszkania w Polsce. Poniższa stawka zawiera dokładne stawki tej kilometrówki:
Łączna ilość kilometrów w ciągu roku Ile można odliczyć?
do 50 000 km 1,56 NOK/km
powyżej 50 000 km do 75 000 km 0,76 NOK/km
powyżej 75 000 km brak możliwości odliczenia

 

Do odpisu dodaje się także koszty podróży między miejscem zamieszkania w Norwegii a miejscem pracy, według tej samej stawki kilometrowej (niezależnie od środka transportu).

 

Poza tym można także odliczyć rzeczywiste koszty biletów promowych oraz opłat drogowych (bompenger), jeśli ich suma przekroczyła 3300 NOK. Te wydatki trzeba udokumentować biletami lub fakturami, na których widnieje twoje nazwisko. Obowiązuje wkład własny w wysokości 22 700 NOK – odliczyć można tylko różnicę między wyliczonymi kosztami podróży a wkładem własnym.


za wyżywienie – te koszty mogą odpisać osoby, które nie miały w swoim miejscu pobytu w Norwegii możliwości gotowania (tj. dostępu do prądu oraz bieżącej wody poza łazienką). Również w tym przypadku obowiązuje z góry ustalona stawka (jeśli twój pracodawca zapewniał ci dietę na wyżywienie, odpis wynosi różnicę między ustaloną przez urząd poniższą stawką a otrzymywaną przez ciebie dietą):

 

Sytuacja mieszkaniowa Stawka ulgi za dzień
Mieszkanie/barak bez możliwości gotowania 161 NOK
Hotel bez zapewnionego wyżywienia 578 NOK
Hotel z zapewnionym śniadaniem 462 NOK
Kierowcy TIR-ów 300 NOK
Podróż służbowa z możliwością gotowania 462 NOK

 

Kredyt w Norwegii i w Polsce

Każdy podatnik w Norwegii ma prawo odpisać koszty zapłaconych odsetek od kredytu.

Jeśli chodzi o kredyty zaciągnięte w norweskich bankach, zazwyczaj będzie to automatycznie uwzględnione w skattemeldingu, ale warto upewnić się, że tak właśnie się stało.

 

Inną sytuacją jest odpis kosztów kredytu spłacanego w Polsce – można zrobić to tylko w przypadku kredytu hipotecznego. Niezbędne jest także spełnienie dodatkowych warunków:

  • mieszkasz na stałe w Norwegii i tam posiadasz znaczną część swojego majątku;
    lub
  • nie mieszkasz w Norwegii na stałe, nie jesteś jej rezydentem podatkowym, ale dochód uzyskany przez ciebie w Norwegii stanowi co najmniej 90% twoich ogólnych zarobków.

Tutaj znajdziesz dokładne informacje na temat odpisu za odsetki od kredytu.

 

Odpis rodzicielski

Ulga ta przysługuje rodzicom dzieci do 12 roku życia. Umożliwia odliczenie kosztów poniesionych na przedszkole, świetlicę lub niektóre zajęcia dodatkowe. Musisz być w stanie udowodnić poniesione koszty. Tutaj przeczytasz o tym więcej.

 

Koszty uzyskania przychodu

Podstawowy odpis podatkowy, który przysługuje każdemu podatnikowi. Stanowi on 45% dochodu brutto, ale nie więcej niż 100 800 kr. Jeśli nie przebywałeś w Norwegii cały rok, odpis ten jest proporcjonalnie pomniejszany, w zależności od ilości spędzonych tam miesięcy. Osoby, które posiadają stały numer personalny, otrzymują odpis za cały rok. Ten odpis ma bardzo duże znaczenia dla wysokości ostatecznego zwrotu podatku, dlaczego należy upewnić się, że urząd przyznał go we właściwej wysokości.

 

Pozostałe ulgi

Warto upewnić się, że wzięliśmy pod uwagę pozostałe należne nam odpisy:

  • za zapłacone składki na związki zawodowe – maksymalnie 3850 NOK;
  • za składki na fundusz emerytalny;
  • za pracę na północy Norwegii – w Finnmarku i niektórych gminach północnego Troms – maksymalnie 15 000 NOK;
  • dla marynarzy i rybaków – do 30% dochodów brutto, ale nie więcej niż 80 000 NOK w przypadku marynarzy i 150 000 NOK dla rybaków.

 

Pamiętaj, że większość powyższych ulg nie jest naliczana automatycznie i trzeba samemu o nie wnioskować. Jest jeszcze kilka dni, by gruntownie przejrzeć skattemelding i upewnić się, że wzięliśmy pod uwagę wszystkie przysługujące nam odpisy. Zwrot podatku z Norwegii może wynieść nawet 30 000 koron – nie warto przepuścić takiej okazji.

 

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Rodzinny kapitał opiekuńczy w Polsce a zasiłek opiekuńczy w Norwegii

Idź do artykułu