Nawet 15% rabatu na S1 i EKUZ

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Skatteoppgjør, czyli wynik rozliczenia podatkowego. Czym jest, do czego służy i jak go czytać?

12.05.2021

Mimo że sezon rozliczeń podatkowych jeszcze w pełni, to wiele osób, które wysłało swoje zeznanie w marcu lub kwietniu, otrzymało już swój skatteoppgjør, a wraz z nim zwrot podatku lub fakturę do zapłaty niedopłaconego podatku. Jednak wiele ludzi do dzisiaj nie wie, w jaki sposób czytać ten dokument i jakie korzyści mogą płynąć z posiadania go. Podpowiadamy.

Wszystko, co musisz wiedzieć o Skatteoppgjør

Mimo że sezon rozliczeń podatkowych jeszcze w pełni, to wiele osób, które wysłało swoje zeznanie w marcu lub kwietniu, otrzymało już swój skatteoppgjør, a wraz z nim zwrot podatku lub fakturę do zapłaty niedopłaconego podatku. Jednak wiele ludzi do dzisiaj nie wie, w jaki sposób czytać ten dokument i jakie korzyści mogą płynąć z posiadania go. Podpowiadamy.

Skatteoppgjør for 2020 / Tax assessment notice for 2020

Wynik rozliczenia podatkowego może przyjść do ciebie w 4 różnych wersjach językowych, jednakże najpopularniejsze są dwie z nich – norweska (bokmål) i angielska. Jeżeli rozliczenie podatkowe wysłane zostało elektronicznie, to wynik rozliczenia również powinien przyjść elektronicznie na skrzynkę Altinn, o czym zostaniesz poinformowany mailowo lub smsowo. Dokument ten składa się zawsze z 4 stron.

 

Pierwsza i druga strona skatteoppgjør

Na pierwszej stronie widnieją dane oddziału urzędu, który wygenerował dokument, a także twoje dane kontaktowe: imię, nazwisko, numer personalny oraz zarejestrowany w Folkeregisteret adres.

 

Wersja norweska

 

Wersja angielska 

 

W kolejnej części strony pierwszej podane są informacje, na podstawie których wyliczony został należny podatek. Następnie podana jest kwota należnego podatku, zaliczki na poczet podatku zapłaconej przez podatnika oraz wynik rozliczenia podatkowego. Informacja o zwrocie bądź dopłacie widnieje również na zielonym pasku.

 

Wersja norweska (dopłata podatku)

 

Wersja norweska (zwrot podatku)

 

Na drugiej stronie wyniku rozliczenia podatkowego widnieje wyjaśnienie poszczególnych fraz.

 

Pierwsza strona skatteoppgjør – norweska i angielska wersja

Poniżej przedstawiamy najważniejsze frazy występujące na pierwszej stronie wyniku rozliczenia podatkowego.

 

Słowo po polsku Odpowiednik po norwesku Odpowiednik po angielsku
Wynik rozliczenia podatkowego Skatteoppgjør Tax assessment notice
Adres zwrotny Returadresse Return address
Twój numer personalny Ditt fødselsnummer Your national ID no.
Dopłata podatku (do zapłaty) Å betale Amount due
Zaliczka na podatek Forskuddstrekk Withholding tax
Zwrot podatku (do zwrotu) Til gode Balance in your favour
Nadpłata Overskytende Excess
Niedopłata Restskatt Underpaid tax

 

Trzecia i czwarta strona skatteoppgjør

Na trzeciej stronie wyniku rozliczenia podatkowego mamy informacje o osiągniętym dochodzie, kosztach uzyskania dochodu, nieruchomościach/ruchomościach, kredytach oraz odpisach podatkowych. Strona czwarta i ostatnia zawiera wyjaśnienie fraz wykorzystanych na stronie trzeciej.

 

Wersja norweska

 

Trzecia strona skatteoppgjør – norweska i angielska wersja

Poniżej przedstawiamy najważniejsze frazy występujące na trzeciej stronie wyniku rozliczenia podatkowego.

 

Słowo po polsku Odpowiednik po norwesku Odpowiednik po angielsku
Podstawa do wyliczenia podatku Grunnlag for skatt 2020 Basis for tax
Dochody Personinntekt og alminnelig inntekt Personal income and net income
Odpisy Fradrag Deductions
Ruchomości/nieruchomości Formue Wealth
Kredyty Gjeld Debt
Pensja, dodatki do wypłaty itd. Lønn, naturalytelser m.v. Salary, payments in kind etc.
Odpis kosztów uzyskania dochodu Minstefradrag i egen inntekt Minimum standard deduction from own income
Odpis za podróże Fradrag for reisekostnader ved besøk i hjemmet (besøksreiser) Deduction for travel expenses for home visits
Odpis pendlera (zakwaterowanie + wyżywienie) Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet Extra expenses for food (subsistence) and accommodation (lodging) in connection with work-related stays away from the home
Odpis odsetek od kredytu Gjeldsrenter Interest on debt
Odpis rodzicielski Foreldrefradrag Child care deduction
Kredyty w Norwegii Gjeld til norske fordringshavere Debt to Norwegian creditors

 

O TYM MUSISZ PAMIĘTAĆ!

Każda osoba, która chciałaby zawnioskować o kredyt w Norwegii, musi wiedzieć, że banki wyliczają zdolność kredytową przy pomocy Norwskiego Rejestru Zadłużeń (Gjeldsregisteret). W tym rejestrze widnieją informacje o twoich kredytach, zaległościach z płatnościami, twoje dane osobowe oraz informacja od kiedy przebywasz w Norwegii. Informacja ta pozyskiwana jest na podstawie zarejestrowanych w systemie wyników rozliczenia podatkowego – skatteoppgjør. Bez informacji o skatteoppgjør z trzech ostatnich lat, trudno ci będzie uzyskać korzystną ofertę kredytową. Dlatego, jeżeli otrzymałeś już wynik rozliczenia za rok 2020, to przypilnuj, żeby widniała o nim informacja w Gjeldsregisteret. W innym razie możesz dostać odmowę przyznania kredytu