Uzyskanie rejestracji pobytu krok po kroku

29.09.2019

Obowiązkiem każdej osoby pochodzącej z kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest uzyskanie rejestracji pobytu w sytuacji, gdy ktoś chce przebywać w Norwegii dłużej niż 3 miesiące. Ma to umożliwić norweskim władzom kontrolę liczby osób zamieszkujących Norwegię.

Sprawdź jak uzyskać rejestrację pobytu

Obowiązkiem każdej osoby pochodzącej z kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest uzyskanie rejestracji pobytu w sytuacji, gdy ktoś chce przebywać w Norwegii dłużej niż 3 miesiące. Ma to umożliwić norweskim władzom kontrolę liczby osób zamieszkujących Norwegię.

Należy jednak pamiętać, że rejestracja pobytu nie oznacza nadania automatycznego prawa do pobytu w Norwegii. W celu udowodnienia, że ma się prawo do przebywania na terenie Norwegii, należy przedstawić dokumenty, takie jak: umowa o pracę, odcinki z pensji czy zaświadczenie o nauce w Norwegii. Prawo do pobytu stałego można uzyskać po 5 latach mieszkania w kraju fiordów.

 

Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, jest utworzenie konta w UDI, czyli Urzędzie ds. cudzoziemców. Po jego założeniu niezbędne jest złożenie podania o pozwolenie na pobyt. Poza wprowadzeniem danych personalnych, należy podać przyczynę chęci uzyskania tego dokumentu.

Do podstawowych danych niezbędnych do wprowadzenia należą m.in.:

  • adres zamieszkania w Norwegii,
  • chęć pobytu w Norwegii z powodu zawartej umowy o pracę, prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej czy przyjazdu do członka rodziny, który już posiada to pozwolenie (łączenie rodzin).

 

Po wysłaniu podania do odpowiedniego oddziału policji względem zamieszkałej przez siebie gminy, należy umówić się na wizytę. Podczas niej niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości, którego dane wprowadzono w podaniu, oraz dokumentu dającego prawo pobytu, np. umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu.

 

Konieczność rejestracji występuje tylko raz. Można ewentualnie zmienić swój status z ucznia np. na osobę zatrudnioną. W przypadku zgubienia rejestracji pobytu należy kontaktować się z lokalnym oddziałem policji w celu uzyskania kopii. Brak posiadania rejestracji pobytu może skutkować nałożeniem na daną osobę grzywny.

 

Łączenie rodzin

Istotną kwestią dla wielu zagranicznych mieszkańców Norwegii jest możliwość przeprowadzenia procesu łączenia rodzin. Jeżeli członek rodziny mieszka w Norwegii ze względu na to, że jest zatrudnionym lub prowadzi działalność gospodarczą, może zarejestrować w Norwegii:

  • małżonka lub zarejestrowanego partnera,
  • samboera – partnera, który jest pełnoletni i wspólnie mieszka się z nim od co najmniej 2 lat lub posiada się/spodziewa się wspólnego dziecka,
  • dziecko/wnuka/prawnuka poniżej 21 roku życia,
  • narzeczonego, w przypadku planowanego ślubu w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

 

Oczywiście wyżej wymienione informacje również należy podeprzeć odpowiednią dokumentacją podczas wizyty na policji. Należy okazać: dokument tożsamości, akt małżeństwa/ akt urodzenia, apostille, dokument potwierdzający nadanie prawa pobytu w Norwegii.

 

Rejestracja pobytu jest dokumentem potwierdzającym, że dana osoba została zarejestrowana przez policję. Uprawnia to nie tylko do pobytu na terenie Norwegii, ale także do korzystania z pełni zasiłków, które gwarantuje ten kraj. Należą do nich między innymi zasiłek rodzinny, opiekuńczy czy zasiłek dla bezrobotnych. Brak tego dokumentu może uniemożliwić przyznanie wyżej wymienionych świadczeń. Wyjątkiem są osoby zatrudnione jako pracownicy rotacyjni, których jednorazowy pobyt w Norwegii nie przekracza 3 miesięcy. Ci, w przypadku skierowania na permittering, nie muszą posiadać rejestracji pobytu.