Zadbaj o bezpłatną opiekę
medyczną w Polsce

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

4 korzyści z rozliczenia w statusie pendler

16.05.2019

Mimo że w roku 2018 zmieniły się niektóre z kryteriów dotyczących rozliczenia w statusie pendler, nadal wiele osób spełnia wymienione przez urząd wymagania i może starać się o dodatkowe odpisy. Proces gromadzenia niezbędnej do rozliczenia dokumentacji może być pracochłonny, jednak odpowiednie dopełnienie formalności pozwala na uzyskanie wysokich zwrotów podatku. W dzisiejszym artykule przybliżymy korzyści płynące z rozliczenia w statusie pendler.

Każdy chce być pendlerem

Mimo że w roku 2018 zmieniły się niektóre z kryteriów dotyczących rozliczenia w statusie pendler, nadal wiele osób spełnia wymienione przez urząd wymagania i może starać się o dodatkowe odpisy. Proces gromadzenia niezbędnej do rozliczenia dokumentacji może być pracochłonny, jednak odpowiednie dopełnienie formalności pozwala na uzyskanie wysokich zwrotów podatku. W dzisiejszym artykule przybliżymy korzyści płynące z rozliczenia w statusie pendler.

Status pendler przysługuje osobom, które mieszkają i pracują w Norwegii oraz tam ponoszą koszty utrzymania, a w tym samym czasie regularnie podróżują do rodziny w Polsce. Norweski Urząd Podatkowy dokładnie wyznaczył, jakie dodatkowe kryteria muszą zostać spełnione. Najważniejsze z nich to:

  • odbycie min. 3 podróży do Polski w ciągu roku,
  • posiadanie wspólnego zameldowania z rodziną w Polsce,
  • samodzielne ponoszenie kosztów podroży do Polski i/lub zakwaterowania/wyżywienia na terenie Norwegii.

Rozliczenie przy uwzględnieniu odpisów z tytułu podróży i zakwaterowania w Norwegii pozwala w większości przypadków na osiągnięcie wysokich zwrotów, dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i sprawdzenia, czy status pendler będzie opłacalny.

 

1. Odpis za podróże

Poprzez podróż urząd rozumie dwa przejazdy – z Norwegii do Polski oraz z Polski do Norwegii. Minimalna liczba podróży pozwalająca na uzyskanie statusu pendler uzależniona jest od długości pobytu w Norwegii – im krótszy pobyt, tym mniej wymaganych przejazdów. Dla osób, które w kraju fiordów spędziły cały rok podatkowy, minimum wynosi 3 podróże.

Uwaga! Podróże nie gwarantują dodatkowych odpisów. Warunkiem uzyskania odpisu z tytułu podróży do rodziny jest przekroczenie tzw. wkładu własnego, który w roku 2018 wynosił 22350 NOK.


Warto pamiętać o tym, że im więcej podróży w danym roku, tym lepiej. Samo spełnienie kryterium trzech podróży w roku nie gwarantuje zwiększenia odpisu. Urząd oblicza wartość odpisu, korzystając z tzw. kilometrówki – pod uwagę brana jest odległość od miejsca zamieszkania w Polsce do miejsca zamieszkania w Norwegii, a otrzymaną wartość mnoży się przez 1,56 NOK (przy wartości mniejszej niż 50 000 km) lub 0,76 NOK (przy wartości wyższej niż 50 000 km). Dopiero w momencie przekroczenia wkładu własnego – 22350 NOK – urząd przyznaje odpis w wysokości wyliczonej nadwyżki. Podsumowując, im więcej przejazdów w danym roku, tym większa szansa na uzyskanie odpisu z tytułu podróży.

 

2. Odpis kosztów za zakwaterowanie

Dodatkową korzyścią płynącą z rozliczenia w statusie pendler jest możliwość uzyskania odpisu z tytułu kosztów zakwaterowania w Norwegii. Można uwzględnić opłaty poniesione zarówno na poczet wynajmu, jak i opłat za prąd. Warunkiem jest ponoszenie wskazanych płatności samodzielnie – czasami zdarza się, że pracodawca pokrywa opłaty za zakwaterowanie pracownika. W takim wypadku nie ma możliwości uzyskania odpisu. Najczęściej jednak pracownik sam opłaca swoje zakwaterowanie lub pracodawca potrąca należną za czynsz wartość z pensji – w obu przypadkach podatnik ma prawo uwzględnić w rozliczeniu poniesione koszty.

 

3. Odpis kosztów poniesionych na wyżywienie

W 2018 roku zmieniły się przepisy dotyczące odpisu z tytułu diet. W zależności od rodzaju zakwaterowania rozliczającemu przysługuje inna stawka dzienna diety. Odpis mogą uzyskać osoby, które zamieszkiwały:

  • w lokalu bez dostępu do kuchni (159 NOK),
  • w hotelu z wyżywieniem (455 NOK),
  • w hotelu bez wyżywienia (569 NOK)

lub pracują jako kierowcy TIR-ów (300 NOK).

Osoby mieszkające w lokalu z dostępem do kuchni nie mogą ubiegać się o odpis z tytułu diety.

 

4. Dodatkowe odpisy

Wspomniane wyżej odpisy są bardzo atrakcyjne i mogą znacznie podnieść wartość zwrotu podatku, który otrzymamy za dany rok rozliczeniowy. Warto jednak pamiętać o dodatkowych opcjach.

Status pendler nie wyklucza innych odpisów - takich jak odsetki od kredytu hipotecznego w Polsce lub odpis rodzicielski

Wynik rozliczenia podatkowego uzależniony jest od wielu czynników, jak np. złożona w urzędzie karta podatkowa czy długości naszego pobytu w Norwegii w danym roku podatkowym, od którego uzależniona jest przysługująca nam kwota kosztów uzyskania przychodu. Jednak statystycznie status pendler pozwala na wprowadzenie do rozliczenia wysokich odpisów, co najczęściej skutkuje uzyskaniem wysokiego zwrotu podatku. Osoby, które spełniają wymogi do rozliczenia w tym statusie, muszą się liczyć z koniecznością przygotowania dokumentacji potwierdzającej prawo do odpisów.

 

Zaczekaj. Przeczytałeś już?

Ostatnie dni na odzyskanie nadpłaconego podatku w Norwegii

Idź do artykułu