Wysokie kwoty

zasiłków na dzieci

Pobieraj świadczenia

w Norwegii

Sprawdź
Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Rok 2017 był ostatnim rokiem podatkowym, za który można było się rozliczyć z uwzględnieniem drugiej klasy podatkowej z tytułu niskich zarobków małżonka.

Osoby rozliczające się z podatku w Norwegii mogły uzyskać dodatkową korzyść z tytułu osiągnięcia niskiego dochodu przez współmałżonka tzw. drugą klasę podatkową, jeżeli tylko spełnią poniższe warunki:

 • współmałżonek osiągnął zerowy dochód lub nie przekroczył minimalnego progu na dany rok,

 • związek małżeński został zawarty nie później niż w październiku roku poprzedzającego rok podatkowy, za który ubiegasz się o odpis drugiej klasy podatkowej,

 • przez cały dany rok podatkowy oboje byliście zameldowani pod jednym adresem.

Małżonek/małżonka nie może osiągnąć dochodu wyższego niż:

 • w 2017 r. : 46 640 NOK brutto, czyli około 21 296 PLN brutto

 • w 2016 r. : 45 870 NOK brutto, czyli około 21 540 PLN brutto

 • w 2015 r. : 44 751 NOK brutto, czyli około 20 912 PLN brutto

 • w 2014 r. : 43 664 NOK brutto, czyli około 21 832 PLN brutto

 • w 2013 r. : 42 102 NOK brutto, czyli około 22 635 PLN brutto

 • w 2012 r. : 40 577 NOK brutto, czyli około 22 707 PLN brutto

 • w 2011 r. : 39 012 NOK brutto, czyli około 20 586 PLN brutto

 • w 2010 r. : 37 361 NOK brutto, czyli około 18 634 PLN brutto

WAŻNE: Kwiecień i maj to gorący okres rozliczeń podatkowych. Poza nim preferowane jest składanie odwołań za dany rok. Można ubiegać się o korektę zeznania nawet do 10 lat wstecz, natomiast szansa na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku maleje po upływie 3 lat podatkowych. Prawidłowo odwołanie powinno zostać złożone do 6 tygodni od daty wystawienia wyniku zeznania (dokument Skatteoppgjør/Tax Assessment Notice). Jeśli jednak zdecydujemy się na złożenie odwołania w terminie późniejszym, musimy liczyć się z tym, że na odpowiedź urzędu poczekamy znacznie dłużej niż 3 miesiące. Skuteczność odwołania złożonego po upływie 6 tygodni od publikacji wyniku, zależy m.in. od dobrego uzasadnienia czy przedłożonej dokumentacji.

Najważniejszym dokumentem, bez którego wykonanie odwołania nie będzie możliwe jest wynik zeznania podatkowego za dany rok (Skatteoppgjør/Tax Assessment Notice), wysyłany przez norweski urząd skarbowy pocztą lub dostępny (dla użytkowników kodów PIN) na profilu Altinn.no .

 • Skattemelding / Tax Return – wstępne rozliczenie podatkowe, wysyłane przez Skatteetaten pocztą lub do pobrania (dla użytkowników kodów PIN) z profilu Altinn,

 • Zestawienie roczne dochodów i pobranych zaliczek - dokument wystawiany przez pracodawcę oraz NAV, jeśli były pobierane zasiłki (uwaga: jeśli miałeś więcej niż jednego pracodawcę w danym roku, załącz zestawienie roczne od każdego z nich),

 • Kody PIN (MinID/Altinn), niezbędne do elektronicznego złożenia rozliczenia podatkowego (więcej informacji: Co to są kody PIN i jak je uzyskać?),

 • Akt małżeństwa na druku unijnym lub standardowy odpis przetłumaczony na j. norweski lub angielski,

 • Aktualnie wydane zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną, przetłumaczone na jęz.norweski lub angielski.

 • Zaświadczenie o dochodach współmałżonka – dokument wydawany w polskim urzędzie skarbowym (nie PIT-11), tłumaczony na jęz. norweski lub angielski. Jeśli współmałżonek również przebywał w Norwegii, należy załączyć jego Skattemelding (wstępne rozliczenie).

Ulga drugiej klasy podatkowej może być łączona ze statusem pendler bądź zniżką 10%.
Odzyskaj podatek z Norwegii i złóż korektę podatkową z uwzględnieniem drugiej klasy podatkowej.