Wyższa kwota dodatku

na dzieci do 6. roku życia

Zasiłki na dzieci

w Norwegii

Sprawdź

Obowiązki osoby pobierającej zasiłek - to musisz wiedzieć!

30.09.2020

Pobieranie zasiłków oraz świadczeń zastępujących dochód w Norwegii, to nie tylko przywileje, ale także obowiązki. W zależności od rodzaju pobieranego zasiłku obowiązki podatnika są inne. Należy mieć świadomość, czego wymaga od nas urząd, żeby uniknąć niemiłej niespodzianki w postaci listu z NAV o wstrzymaniu zasiłku wraz z fakturą do zapłaty niesłusznie wypłaconego świadczenia za okres, w którym nie dotrzymaliśmy swoich obowiązków.

Pobieranie zasiłków oraz świadczeń zastępujących dochód w Norwegii, to nie tylko przywileje, ale także obowiązki. W zależności od rodzaju pobieranego zasiłku obowiązki podatnika są inne. Należy mieć świadomość, czego wymaga od nas urząd, żeby uniknąć niemiłej niespodzianki w postaci listu z NAV o wstrzymaniu zasiłku wraz z fakturą do zapłaty niesłusznie wypłaconego świadczenia za okres, w którym nie dotrzymaliśmy swoich obowiązków.

Ogólne obowiązki każdej osoby pobierającej jakikolwiek zasiłek

Jeżeli pobierasz z NAV jakikolwiek zasiłek lub świadczenie, to ta zasada dotyczy właśnie Ciebie. Każda osoba, bez względu na wszystko, musi:

 • informować NAV o wszystkich zmianach, które mogłyby mieć wpływ na prawo do pobierania świadczenia,
 • wywiązywać się z próśb urzędu np. o dosłanie dodatkowych dokumentów/informacji lub wypowiedzenie się w danej kwestii,
 • samodzielnie rezygnować z zasiłku, gdy wiemy, że straciliśmy do niego prawo.

Jeżeli nie spełnisz powyższych wymogów, ryzykujesz nie tylko wstrzymaniem zasiłku, ale także koniecznością zwrotu całości wypłaconej kwoty.

 

Dodatkowe obowiązki osoby pobierającej zasiłek dla bezrobotnych

NAV przypomina o tym na każdym kroku – począwszy od informacji pojawiających się na stronie aż po pisma z decyzją o przyznaniu zasiłku. Każda osoba, która pobiera zasiłek dla bezrobotnych musi wywiązywać się ze swoich obowiązków oraz przestrzegać określonych zasad. Bez względu na to czy przyznany został zasiłek z powodu utraty pracy czy z powodu permitteringu należy przede wszystkim:

 • zarejestrować się w NAV jako osoba poszukująca pracy w systemie nav.no,
 • zarejestrować swoje CV w systemie nav.no,
 • wypełnić profil pracy w systemie nav.no,
 • uzupełniać plan aktywności i wypełniać pojawiające się w nim zadania,
 • regularnie, co 14 dni, wysyłać karty meldunkowe, które są podsumowaniem minionych 2 tygodni na zasiłku dla bezrobotnych.

 

Dodatkowo, osoba skierowania na zasiłek dla bezrobotnych z powodu utraty pracy lub osoba skierowana na permittering, która nie pracuje w rotacji i na stałe mieszka w Norwegii, musi pamiętać o obowiązku przebywania na terenie kraju we wszystkie dni robocze. Każda osoba pobierająca ten zasiłek musi także aktywnie poszukiwać pracy. Nie może zatem odrzucać wszystkich propozycji pracy, które otrzymuje poprzez portal nav.no oraz musi stawiać się w siedzibie NAV gdy jest taka potrzeba. NAV regularnie wzywa na spotkania i szkolenia. Jeżeli nie przedstawisz szczegółowego powodu, dla którego nie możesz się pojawić, zasiłek zostanie wstrzymany. To samo tyczy się pozostałych obowiązków. Jeżeli nie spełnisz któregoś z nich, to albo zostanie Ci wstrzymane świadczenie albo po prostu nie zostanie przyznane.

 

Dodatkowe obowiązki osoby pobierającej zasiłek chorobowy

Wysyłając do pracodawcy lub do NAV swoje pierwsze zwolnienie lekarskie nie zakładasz pewnie, że nie będziesz w stanie pracować przez najbliższe tygodnie. Właśnie dlatego wiele osób zapomina o swoich obowiązkach, jako osoba pobierająca zasiłek chorobowy. Najważniejszymi z nich to:

 • prowadzenie dialogu z pracodawcą, który powinien zrobić wszystko, żeby umożliwić Ci jak najszybszy powrót do pracy,
 • wypełnianie planu powrotu do pracy,
 • stawienie się na spotkanie z pracodawcą, pracownikiem z NAV oraz ewentualnie z lekarzem,
 • wysłanie po 8 tygodniach zwolnienia chorobowego wypełnionego przez lekarza formularza,
 • regularne dosyłanie zwolnień lekarskich.

 

Dodatkowo w przypadku gdy zwolnienia wystawiane są przez lekarza polskiego, należy pamiętać o dodatkowym dosłaniu:

 • oświadczenia własnego d zagranicznego zwolnienia,
 • formularza E-115 z ZUS,
 • zwolnienia lekarskiego.

 Podanie o zasiłek chorobowy jest nieważne dopóki NAV nie otrzyma wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.

 

Lista obowiązków, które należy spełnić, może wydawać się dosyć długa, ale w rzeczywistości nie jest tak trudno się z niej wywiązać. Jeżeli masz jakieś pytania, to oczywiście zostajemy do Twojej dyspozycji.

Umów konsultację online
Wybierz temat rozmowy:
Podatki
Zasiłki
Helfo
Inne

Proszę wybrać temat rozmowy

Podaj numer telefonu:

Podaj poprawny numer telefonu

Zapisz się teraz!

Administratorem Twoich danych osobowych jest MultiNOR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, KRS 0000546209, NIP: 584-273-49-23. Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w prosty i przejrzysty sposób w Polityce Prywatności. Warunkiem przesłania danych w formularzu jest zapoznanie się i akceptacja Polityki Prywatności. Wysyłając swoje dane w formularzu oświadczasz, że zapoznałeś się tym dokumentem i akceptujesz go w całości.