Bezpłatna opieka medyczna w Polsce

Złóż wniosek
Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Co powinieneś wiedzieć o rencie wdowiej/sierocej?

21.09.2021

Odejście najbliżej osoby jest bardzo trudne samo w sobie. Natomiast odejście jedynego żywiciela rodzinny tylko dokłada dodatkowych zmartwień. Jeżeli znalazłeś się w takiej sytuacji lub znasz kogoś, kto jest w takiej sytuacji, przeczytaj ten artykuł.

Co powinieneś wiedzieć o rencie wdowiej/sierocej?

Odejście najbliżej osoby jest bardzo trudne samo w sobie. Natomiast odejście jedynego żywiciela rodzinny tylko dokłada dodatkowych zmartwień. Jeżeli znalazłeś się w takiej sytuacji lub znasz kogoś, kto jest w takiej sytuacji, przeczytaj ten artykuł.

Renta pośmiertna – komu przysługuje?

Świadczenie pośmiertne w Norwegii przysługuje małżonkowi lub dziecku osoby zmarłej, pod warunkiem, że przynależała ona do systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii przez co najmniej 5 lat w momencie śmierci.

 

Małżonek może zawnioskować o rentę wdowią, gdy:

  • małżeństwo trwało co najmniej 5 lat w momencie śmierci drugiej osoby, ale małżonkowie nie mają wspólnych dzieci,
  • małżonkowie mają wspólne dzieci (nawet gdy małżeństwo trwało krócej niż 5 lat),
  • od rozwodu minęło mniej niż 5 lat, a małżeństwo trwało co najmniej 25 lat lub co najmniej 15 lat, gdy małżonkowie mieli wspólne dzieci oraz gdy małżonek nie wstąpił w tym czasie w nowy związek małżeński.

 

Renta wdowia zostanie wstrzymana, gdy małżonek wstąpi w nowy związek małżeński, będzie miał wspólne dziecko z inną osobą lub przejdzie na wcześniejszą emeryturę/osiągnie wiek emerytalny.

 

Podczas pobierania renty można pracować, ale wysokość świadczenia będzie pomniejszona o różnicę między przysługującą rentą, a dochodem, który się osiąga miesięcznie.

 

Dziecku przysługuje renta sieroca, gdy:

  • jest niepełnoletnie i straciło jednego lub oboje rodziców,
  • ma mniej niż 20 lat, straciło jednego lub oboje rodziców i nadal się uczy,
  • ma mniej niż 21 lat, nadal się uczy, a jeden z rodziców zmarł na wskutek wypadku w pracy.

 

Jeżeli dziecko jest niepełnoletnie, to o rentę zawnioskować może jedynie prawny opiekun. Po skończeniu 18 lat przez dziecko wnioskuje ono samodzielnie. Jeżeli dziecko podejmie się pracy, musi poinformować o tym NAV, a wysokość renty zostanie wtedy zredukowana.

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Dopłata podatku – skąd się wzięła i jak ją uregulować?

Idź do artykułu