Zasiłek ojcowski – co zrobić, kiedy matka dziecka wraca do pracy

08.09.2019

Przyjęło się, że po urodzeniu dziecka to matka sprawuje nad nim opiekę. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Dla tych rodzin, w których to matka musi jak najszybciej wrócić do pracy, umożliwiono ubieganie się o zasiłek ojcowski w Norwegii. Nie przysługuje on jednak wszystkim oraz istnieje kilka form pobierania tego świadczenia.

Przejść na zasiłek ojcowski, gdy matka wraca do pracy

Przyjęło się, że po urodzeniu dziecka to matka sprawuje nad nim opiekę. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Dla tych rodzin, w których to matka musi jak najszybciej wrócić do pracy, umożliwiono ubieganie się o zasiłek ojcowski w Norwegii. Nie przysługuje on jednak wszystkim oraz istnieje kilka form pobierania tego świadczenia.

Przede wszystkim mogą o nie wnioskować wyłącznie ci, którzy osiągnęli dochód minimalny w wysokości 0,5 stawki G – na rok 2019 wynosi ona 49 929 NOK. Oprócz tego kolejnym wymogiem jest przepracowanie minimum 6 z ostatnich 10 miesięcy. Co do form pobierania świadczenia, wszystko zależy od tego, czy tylko matka, matka i ojciec lub tylko ojciec wypracowali sobie prawo do pobierania tego zasiłku.

 

Oboje rodziców ma prawo do pobierania zasiłku rodzicielskiego

Matka dziecka już 3 tygodnie przed planowanym terminem porodu powinna przejść na zasiłek macierzyński. Jego kontynuacja następuje po porodzie – w tym okresie matka musi wykorzystać obowiązkowe 6 tygodni, po czym jej zasiłek dzieli się na dwa okresy:

  • 9 tygodni do wykorzystania od razu lub później (100% stawki dotychczasowego wynagrodzenia),
  • 13 tygodni do wykorzystania później (80% stawku dotychczasowego wynagrodzenia).

 

Kolejny etap pobierania zasiłku rodzicielskiego można podzielić na dwa okresy: ojcowski (fedrekvote) oraz okres wspólny (fellesperiode), które są ruchome. Mogą być one wykorzystane zamiennie. Ojciec może jako pierwszy przejść na swoją część zasiłku, i później rodzice mogą dzielić się tygodniami okresu wspólnego, lub jedno z nich może pobierać go w całości. Fedrekvote to 15 tygodni ze 100% dotychczasowej stawki wynagrodzenia lub 19 tygodni z 80% stawki wynagrodzenia. Okres wspólny natomiast dzieli się na 16 tygodni ze 100% stawką lub 18 tygodni z 80% dotychczasowego wynagrodzenia.

 

Istotnym warunkiem przy pobieraniu przez ojca świadczenia w okresie wspólnym jest to, że matka dziecka musi pracować w tym czasie na minimum 75% etatu. Nie dotyczy to odwrotnej sytuacji, gdy to matka pobiera świadczenie z tego okresu.

 

Tylko ojciec ma prawo do pobierania zasiłku rodzicielskiego

Jeżeli matka nie wypracowała prawa do pobierania zasiłku – 7 tygodni po porodzie wraca do pracy na minimum 75% etatu lub dziennej nauki, to ojciec ma prawo do pobierania pełnego wymiaru zasiłku ojcowskiego, który wynosi 50 tygodni z 80% stawki dotychczasowego wynagrodzenia lub 40 tygodni ze 100% stawką dotychczasowego wynagrodzenia. Można o niego wnioskować bez względu na to, w jakim kraju przebywa dziecko wraz z matką. Dodatkowo ułatwieniem jest to, że NAV daje możliwość elastycznego pobierania tego świadczenia do ukończenia przez dziecko 3 roku życia. Ważne jednak jest, że w momencie, kiedy ojciec odracza pobieranie zasiłku ojcowskiego, aby wrócić do pracy, matka dziecka również musi być zatrudniona lub nadal się uczyć.

 

Jakie dokumenty należy złożyć wraz z podaniem?

  • podstawowy dokument to akt urodzenia dziecka, na którym widoczne są dane rodziców,
  • rejestracja pobytu w Norwegii lub pozwolenie na pobyt,
  • odcinki z pensji z ostatnich 6 przepracowanych miesięcy,
  • dokumentacja potwierdzająca powrót drugiego rodzica do pracy. W przypadku wnioskowania o zasiłek wyłącznie przez ojca, zaświadczenie to powinno zawierać dane, takie jak: imię, nazwisko matki dziecka, dokładną datę planowanego powrotu do pracy, procentowy (np. 100%) wymiar czasu pracy oraz stanowisko, na którym będzie zatrudniona.

 

Ojcowie wnioskujący o zasiłek rodzicielski na dziecko, które pozostaje w Polsce, muszą liczyć się z tym, że NAV będzie wymagał dostarczenia dodatkowej dokumentacji do rozpatrzenia podania. Najczęściej urząd prosi o uzyskanie zaświadczenia z ZUS o tym, że matka dziecka nie pobiera w tym samym czasie zasiłku macierzyńskiego oraz czy na pewno widnieje jako osoba aktywna zawodowo. NAV również wielokrotnie dokonuje kontroli podczas trwania pobierania zasiłku ojcowskiego, prosząc o comiesięczne dosyłanie odcinków z wynagrodzenia matki dziecka dla potwierdzenia tego, że jest ona nadal aktywna zawodowo i wyłącznie ojciec sprawuje opiekę nad dzieckiem.