Zasiłki dla bezrobotnych w Norwegii

Złóż wniosek

Sprawdź, w jakim kraju powinieneś pobierać zasiłek rodzinny

15.01.2021

Może się wydawać, że posiadanie zatrudnienia na terenie Norwegii automatycznie daje nam prawo do pobierania świadczeń socjalnych z tego kraju. Niestety nie jest to jedyny warunek do spełnienia. Chcąc określić prawo do pobierania zasiłku rodzinnego na dziecko przebywające w Polsce, niezbędne jest określenie, jaki kraj ma do tego pierwszeństwo. Kluczową rolę odgrywa tu także status zawodowy matki dziecka – czy posiada ona zatrudnienie, pobiera opodatkowany zasiłek lub czy opłaca składki w KRUS.

Powrót do Norwegii: nie zapomnij o ważnych formalnościach

Może się wydawać, że posiadanie zatrudnienia na terenie Norwegii automatycznie daje nam prawo do pobierania świadczeń socjalnych z tego kraju. Niestety nie jest to jedyny warunek do spełnienia. Chcąc określić prawo do pobierania zasiłku rodzinnego na dziecko przebywające w Polsce, niezbędne jest określenie, jaki kraj ma do tego pierwszeństwo. Kluczową rolę odgrywa tu także status zawodowy matki dziecka – czy posiada ona zatrudnienie, pobiera opodatkowany zasiłek lub czy opłaca składki w KRUS.

Czym jest zasiłek rodzinny?

Jest to świadczenie przyznawane na dziecko od jego urodzenia, do osiągnięcia przez nie pełnoletności i wynosi 1 354 kr do 6 roku życia oraz 1 054 kr po tym czasie. Za jego wypłatę odpowiedzialny jest NAV. Istotne jest również to, że o jego spłatę możesz wnioskować nawet do 3 lat wstecz. Dotyczy to również tych osób, które już zakończyły pracę w Norwegii. Prawo do pobierania świadczenia nabywa każda osoba, która pracuje na terenie Norwegii lub pobiera świadczenie zastępujące dochód, jak np. zasiłek rodzicielski, zasiłek dla bezrobotnych czy chorobowe. Ma to związek z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (trygdeavgift) w Norwegii. Obowiązkowe jest również posiadanie zameldowania z dzieckiem, na które wnioskujesz o przyznanie świadczenia rodzinnego.

 

Jeżeli jesteś osobą, która samotnie wychowuje dziecko, masz prawo do otrzymania rozszerzonego zasiłku rodzinnego, który wynosi dodatkowo 1 054 kr miesięcznie. Pamiętaj jednak, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że NAV będzie chciał sprawdzić, czy rzeczywiście masz do tego prawo i mogą wymagać z tego powodu dodatkowych dokumentów.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Podstawowymi są: akty urodzenia dzieci - na dokumentach widoczne są dane rodziców, oraz akt małżeństwa, jeżeli jesteś w związku małżeńskim. Dodatkowo niezbędne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego nabycie prawa do wnioskowania o świadczenia socjalne, czyli umowa o pracę lub decyzja o przyznaniu zasiłku zastępującego dochód. Kolejne z nich to roczne zestawienia dochodów z poprzednich lat, jeżeli chcesz otrzymać świadczenie wstecz. Chcąc udokumentować ciągłość otrzymywania dochodów i opłacania składek, powinieneś przygotować wszystkie odcinki z pensji za bieżący rok podatkowy. Jeżeli nie jesteś pracownikiem rotacyjnym, dodatkowo należy dołączyć kopię rejestracji pobytu z policji, potwierdzającą prawo do przebywania na terenie Norwegii.

 

Pierwszeństwo wypłaty świadczenia

Ze względu na przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, niezbędne jest określenie, jaki kraj ma pierwszeństwo wypłaty świadczenia, jeżeli ty pracujesz w Norwegii, natomiast twoja rodzina pozostaje w Polsce. Możesz znaleźć się w poniżej wymienionych sytuacjach:

 

  • pracujesz w Norwegii, dziecko wraz z matką przebywają w Polsce – matka dziecka pracuje/pobiera opodatkowany zasiłek zastępujący dochód/ opłaca składki w KRUS – pierwszeństwo wypłaty świadczenia leży po stronie Polski,
  • pracujesz w Norwegii, dziecko wraz z matką przebywają w Polsce – matka nie jest aktywna zawodowo – pierwszeństwo wypłaty świadczenia leży po stronie Norwegii.

 

W związku z powyższym, pamiętaj, że jeżeli sytuacja zawodowa matki twojego dziecka ulegnie zmianie, niezbędne jest niezwłoczne określenie, w jakim kraju powinieneś pobierać zasiłek rodzinny. Dzięki temu unikniesz konieczności zwrotu błędnie wypłaconego świadczenia. Chcąc zrezygnować z pobierania zasiłku z NAV, powinieneś złożyć pismo, z którego wynika utrata prawa do pobierania tego dodatku na dziecko.

 

Umów konsultację online
Wybierz temat rozmowy:
Podatki
Zasiłki
Helfo
Inne

Proszę wybrać temat rozmowy

Podaj numer telefonu:

Podaj poprawny numer telefonu

Zapisz się teraz!

Administratorem Twoich danych osobowych jest MultiNOR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-393) przy ul. Krynickiej 1, KRS 0000546209, NIP: 584-273-49-23. Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w prosty i przejrzysty sposób w Polityce Prywatności. Warunkiem przesłania danych w formularzu jest zapoznanie się i akceptacja Polityki Prywatności. Wysyłając swoje dane w formularzu oświadczasz, że zapoznałeś się tym dokumentem i akceptujesz go w całości.