Nie otrzymałeś zasiłku rodzinnego pod koniec września? Sprawdź, czy musisz wnioskować ponownie

06.10.2019

Norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej (NAV) wysłał do osób pobierających świadczenie rodzinne w Norwegii pismo w dniu 16.08.2019. W piśmie tym zawarta była informacja o wstrzymaniu wypłaty zasiłku z powodu wprowadzenia 500+ na wszystkie dzieci w Polsce. Pisma otrzymały także osoby, które nadal mają prawo do pobierania zasiłku rodzinnego z Norwegii. Jeżeli nie otrzymałeś wypłaty świadczenia z NAV do 30 września, najprawdopodobniej będziesz musiał ponownie wnioskować o świadczenie

Nie otrzymałeś zasiłku rodzinnego pod koniec września?

Norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej (NAV) wysłał do osób pobierających świadczenie rodzinne w Norwegii pismo w dniu 16.08.2019. W piśmie tym zawarta była informacja o wstrzymaniu wypłaty zasiłku z powodu wprowadzenia 500+ na wszystkie dzieci w Polsce. Pisma otrzymały także osoby, które nadal mają prawo do pobierania zasiłku rodzinnego z Norwegii. Jeżeli nie otrzymałeś wypłaty świadczenia z NAV do 30 września, najprawdopodobniej będziesz musiał ponownie wnioskować o świadczenie

Czas na odwołanie się od decyzji NAV o wstrzymaniu zasiłku upłynął 27.09.2019. Jeżeli więc nie zdążyłeś złożyć odwołania oraz zauważyłeś, że zasiłek rodzinny za wrzesień nie został ci wypłacony, musisz ponownie złożyć wniosek o to świadczenie. Nie jesteś pewien, czy masz do niego prawo? Przypominamy zasady przyznawania zasiłku na dzieci w Polsce i w Norwegii.

 

Zasiłek rodzinny pobierasz w Norwegii, gdy:

 • twoje dzieci mieszkają z tobą w Norwegii,
 • pracujesz w Norwegii, a twoje dzieci mieszkają w Polsce z drugim rodzicem/opiekunem, który nie jest aktywny zawodowo.

 

Zasiłek 500+ pobierasz z Polski, gdy:

 • pracujesz w Norwegii, a twoje dzieci mieszkają w Polsce z drugim rodzicem/opiekunem, który jest aktywny zawodowo.

 

Co to znaczy „aktywny zawodowo”?

Aktywną zawodowo jest osoba, która jest zatrudniona, pobiera opodatkowane świadczenie zastępujące dochód lub świadczenie uniemożliwiające podjęcie pracy.

 

Aktywną zawodowo osobą jest:

 • osoba zatrudniona,
 • osoba zatrudniona przebywająca na bezpłatnym urlopie wychowawczym,
 • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą,
 • osoba pobierająca zasiłek rodzicielski (macierzyński/ojcowski),
 • osoba pobierająca zasiłek dla osób bezrobotnych,
 • osoba pobierająca rentę rodzinną,
 • osoba pobierająca zasiłek opiekuńczy dla rodzica dziecka niepełnosprawnego,
 • osoba pobierająca emeryturę,
 • osoba opłacająca składki KRUS.

 

Natomiast nieaktywną zawodowo jest osoba, która:

 • nie wypracowała sobie prawa do zasiłku rodzicielskiego i pobiera tzw. kosiniakowe,
 • osoba bezrobotna bez prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

 

Jeżeli urząd przestał wypłacać zasiłek na twoje dzieci, mimo że nadal masz do niego prawo w Norwegii, powinieneś ponownie wysłać podanie o świadczenie. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 • akt urodzenia,
 • akt małżeństwa,
 • umowę o pracę,
 • rejestrację pobytu,
 • dokumentację potwierdzającą dochód (zestawienia roczne, odcinki z pensji lub bilans/rezultat, næringsoppgave),
 • dokument tożsamości.

 

Pamiętaj, że o zasiłek rodzinny wnioskować można do 3 lat wstecz za okres, w którym przynależało się do systemu ubezpieczeń w Norwegii, tj. ten, w którym pracowałeś lub prowadziłeś działalność gospodarczą.

 

Chcesz otrzymywaćnajważniejsze informacjedotyczące pracy i życia w Norwegii?