Masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii? Możesz szukać pracy także w Polsce

04.03.2020

Po utracie pracy w Norwegii możesz liczyć na pomoc ze strony państwa, jeśli tylko spełniasz odpowiednie warunki. To duże wsparcie, biorąc pod uwagę, jak drogie jest życie w tym kraju. Co jednak ważne, możesz także kontynuować otrzymywanie norweskiego świadczenia, szukając pracy w Polsce.

Zasiłek dla bezrobotnych i przeniesienie zasiłku do Polski

Po utracie pracy w Norwegii możesz liczyć na pomoc ze strony państwa, jeśli tylko spełniasz odpowiednie warunki. To duże wsparcie, biorąc pod uwagę, jak drogie jest życie w tym kraju. Co jednak ważne, możesz także kontynuować otrzymywanie norweskiego świadczenia, szukając pracy w Polsce.

Zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger) przysługuje pracownikom, którzy utracili pracę w rezultacie wypowiedzenia, wygaśnięcia kontraktu czy za porozumieniem stron.

 

Możesz ubiegać się o zasiłek, jeśli:

 • twój czas pracy uległ zmniejszeniu o co najmniej połowę i w związku z tym straciłeś część dochodu,
 • w ciągu ostatnich 12 zamkniętych miesięcy kalendarzowych (patrz niżej) twój dochód wynosił co najmniej 149 787 koron, lub w ciągu ostatnich 36 miesięcy co najmniej 299 574 koron (dokładnie jest to odpowiednio półtorakrotność i trzykrotność tak zwanej stawki G),
 • jesteś członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych i legalnie przebywasz w Norwegii,
 • pracowałeś w Norwegii na umowie o pracę, nawet jeśli tylko przez jeden dzień,
 • zamieściłeś w systemie NAV swoje CV oraz wypełniasz plan aktywności zawodowej – gdzie informujesz NAV o tym, jakie działania podejmujesz w celu poszukiwania pracy i jakie masz cele.

 

Dwie uwagi:

Do wyżej wspomnianego minimalnego dochodu możesz wliczyć także wynagrodzenie wypracowane w Polsce (lub innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Unii Europejskiej, w tym w Polsce, oraz Szwajcarii i Islandii).

Co to znaczy „zamknięty miesiąc kalendarzowy”? Chodzi o ostatnie 12 pełnych miesięcy, które upłynęły od pierwszego do ostatniego dnia według kalendarza. Czyli jeśli teraz jest 15 stycznia, to ostatni miesiąc, który upłynął w pełni to grudzień. w tym przypadku zatem 12 ostatnich zamkniętych miesięcy kalendarzowych będzie obejmowało okres od 1 stycznia do 31 grudnia.

 

Aby ubiegać się o zasiłek w NAV-ie, musisz w pierwszej kolejności zarejestrować się jako bezrobotny. Można to zrobić na stronie NAV-u, logując się za pomocą BankID. Dopiero wtedy możesz złożyć wniosek. Obydwie te czynności najlepiej zrobić na tydzień przed dniem, kiedy staniesz się bezrobotny (najwcześniej 14 dni przed datą, kiedy staniesz się bezrobotny, ale nie później niż w pierwszy dzień po utracie pracy – niedotrzymanie tych terminów grozi przepadnięciem części zasiłku).

 

Do wniosku niezbędne jest dołączenie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie oraz dochód. Są to:

 • wypowiedzenia umowy, świadectwo pracy i umowa o pracę,
 • rejestracja pobytu w Norwegii,
 • informacja o aktualnej karcie podatkowej,
 • Lønnsoppgave za poprzedni rok kalendarzowy oraz odcinki pensji z ostatnich 3 miesięcy.

 

Kiedy możesz spodziewać się zasiłku? Ile możesz dostać?

 • Wysokość zasiłku to 62,4% dochodu, jaki otrzymywałeś, kiedy pracowałeś.
 • NAV nie wypłaca zasiłku za pierwsze 3 dni po utracie pracy. Za ten okres nie przysługuje także żaden zwrot.
 • Jeśli utraciłeś pracę nie z twojej winy, zasiłek przysługuje zatem od czwartego dnia bez zatrudnienia, o ile złożyłeś wniosek na czas. Warto jednak pamiętać, że rozpatrzenie wniosku może nastąpić później – otrzymasz w takim razie zwrot za odpowiedni okres.
 • Jeśli sam jesteś odpowiedzialny za utratę pracy (bo np. sam złożyłeś wypowiedzenie lub zostałeś zwolniony dyscyplinarnie), musisz wnioskować o zasiłek w wyżej wymienionych terminach, ale NAV zacznie go wypłacać dopiero po 12 tygodniach. Nie przysługuje wtedy żaden zwrot.
 • Okres, na który przyznawany jest zasiłek, zależy od łącznego wynagrodzenia uzyskanego w ciągu ostatnich 12 (zamkniętych) miesięcy kalendarzowych, lub średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat – w zależności od tego, która z tych liczb jest większa. Jeśli wynosi ona 199 716 koron lub więcej, dostaniesz zasiłek na 104 tygodnie. w przeciwnym wypadku – na 52 tygodnie.
 • Dodatkowo możesz ubiegać się o 17 koron dziennie na każde dziecko, także mieszkające w Polsce.

 

Kiedy można utracić prawo do zasiłku?

Warunkiem dalszego otrzymywania zasiłku jest aktywne poszukiwanie pracy i gotowość do jej podjęcia. Nie możesz bez dobrego powodu odmówić NAV, jeśli zaoferują ci jakąś pracę lub szkolenie. Wiąże się to z koniecznością przebywania na terenie Norwegii (przynajmniej w dni robocze), bo w każdej chwili możesz zostać wezwany przez NAV na spotkanie. Jeśli NAV stwierdzi, że przebywasz poza Norwegią, zostaniesz wezwany do zwrotu zasiłku. Ale: istnieje możliwość przeniesienia świadczenia do Polski – patrz niżej.

 

Niezbędne jest regularne, co 2 tygodnie, wypełnianie kart meldunkowych (meldekort). Są to formularze, w których informujesz o swojej sytuacji życiowej – np. ewentualnym podjętym zatrudnieniu czy chorobie. Informację o dacie, kiedy należy wypełnić kolejną kartę meldunkową znajdziesz zawsze na stronie internetowej NAV-u. Pamiętaj, że karta meldunkowa to nie to samo, co plan aktywności zawodowej.

 

Oczywiście wypłata świadczenia zostaje wstrzymana, gdy zaczniesz pracować (przez co najmniej 50 procent zwykłego czasu pracy). Dodatkowo warto jeszcze wspomnieć, że zasiłek nie przysługuje, jeśli chodzisz do szkoły lub jesteś studentem albo otrzymujesz niektóre inne świadczenia (np. chorobowe, rodzicielskie) oraz po przekroczeniu wieku emerytalnego.

 

Przeniesienie zasiłku do Polski:

Jeśli masz prawo do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii i jesteś całkowicie bezrobotny, możesz także zdecydować, że wolisz poszukiwać pracy w Polsce (cały czas otrzymując norweskie świadczenie!). w tym celu musisz przez co najmniej 4 spośród ostatnich 12 tygodni być zarejestrowany jako osoba bezrobotna w Norwegii. Musisz wówczas wnioskować do NAV-u o dokument PD U2, podając datę planowanego wyjazdu z Norwegii (ale nie wcześniejszą niż za kolejne 4 tygodnie). Nie możesz wyjechać z kraju fiordów przed tym terminem. z otrzymanym dokumentem powinieneś udać się do wojewódzkiego urzędu pracy. Zasiłek możesz przenieść na maksymalnie 3 miesiące. Po tym okresie, żeby dalej otrzymywać świadczenie, musisz wrócić do Norwegii i wnioskować o jego wznowienie.

 

Jest wiele norweskich świadczeń, które można przenieść do Polski, a o czym można nie wiedzieć. Tymczasem zasiłek dla bezrobotnych z Norwegii jest ogromnym wsparciem w czasie poszukiwania pracy w Polsce. Dlatego warto sobie zdawać sprawę z możliwości jego przeniesienia.

 

Chcesz otrzymywaćnajważniejsze informacjedotyczące pracy i życia w Norwegii?