Zadbaj o bezpłatną opiekę
medyczną w Polsce

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Pamiętaj o ubezpieczeniu nie tylko podczas wakacji

28.08.2019

To już ostatni tydzień wakacji, jednak ważne jest, aby zadbać o posiadanie ubezpieczenia dla siebie i rodziny nawet w kolejnych miesiącach. Norwegia rozróżnia trzy możliwości ubezpieczenia dla obcokrajowców oraz ich rodzin. Są to: karta EKUZ, uzyskanie druku E-106 oraz druku E-109.

Ubezpieczenie nie tylko podczas wakacji

To już ostatni tydzień wakacji, jednak ważne jest, aby zadbać o posiadanie ubezpieczenia dla siebie i rodziny nawet w kolejnych miesiącach. Norwegia rozróżnia trzy możliwości ubezpieczenia dla obcokrajowców oraz ich rodzin. Są to: karta EKUZ, uzyskanie druku E-106 oraz druku E-109.

Karta EKUZ

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to nic innego jak potwierdzenie ubezpieczenia w kraju, w którym jest się aktywnym zawodowo. Umożliwia ona uzyskanie opieki medycznej podczas krótkiego pobytu poza Norwegią. Nie daje ona niestety możliwości skorzystania z ubezpieczenia przy zaplanowanych zabiegach lub leczeniu chorób przewlekłych. Każdy z członków rodziny powinien wnioskować o tę kartę indywidualnie. Osoba, która posiada stały numer personalny oraz token bankowy, może tego dokonać, logując się bezpośrednio na stronę HELFO. Pozostałe osoby, czyli te, które posiadają tymczasowy numer personalny, powinny to zrobić, wysyłając do urzędu odpowiedni wniosek.

 

Druki E-106 i E-109

E-106 oraz E-109 to druki, dzięki którym osoba wnioskująca może objąć ubezpieczeniem: siebie, siebie oraz rodzinę lub wyłącznie rodzinę pozostającą w Polsce. Helfo, czyli norweski odpowiednik Narodowego Funduszu Zdrowia, określa szereg warunków, które należy spełnić, aby móc o nie wnioskować.

 

Kryteria do ubiegania się o druk E-106:

  1. praca na terenie Norwegii lub pobieranie zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii,
  2. odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne w Norwegii,
  3. posiadanie centrum interesu życiowego w Polsce oraz odbywanie do Polski regularnych podróży.

 

Kryteria do ubiegania się o druk E-109:

  1. praca na terenie Norwegii lub pobieranie zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii,
  2. odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne w Norwegii,
  3. posiadanie centrum interesu życiowego w Norwegii, natomiast członkowie rodziny, których chce się objąć ubezpieczeniem muszą na stałe mieszkać w Polsce.

 

WAŻNE!

W przypadku członków rodziny pozostających w Polce, którzy są objęci drukiem E-106, należy pamiętać, że mogą oni również uzyskać kartę EKUZ. Warunkiem jednak jest kontakt telefoniczny z norweskim Helfo. Nie ma innej możliwości zamówienia dla nich tego blankietu.

 

Poza złożeniem wniosku, wymagana jest również dodatkowa dokumentacja, która potwierdzi np. przynależność do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. W jej skład wchodzą:

  1. Umowa o pracę/ kontrakt lub decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych,
  2. Kopia dowodu osobistego, paszportu lub norweskiego prawa jazdy,
  3. W przypadku gdy wnioskujący podpisał ze swoim obecnym pracodawcą umowę wcześniej niż rok temu, należy dołączyć aktualne potwierdzenie zatrudnienia.

 

Co należy zrobić po wypełnieniu odpowiedniego druku?

Podania wraz z odpowiednią, wymaganą dokumentacją należy złożyć do Helfo. Urząd ten ma 8 tygodni na jego rozpatrzenie. Helfo wystawia dwa druki (E-106 lub E-109) i przesyła je zwrotnie do wnioskującego. Ten natomiast, aby były one skuteczne, musi udać się z nimi do Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ po przyjęciu druków stempluje je. Jeden pozostawiają sobie, drugi jest oddawany osobie, która złożyła odpowiednie druki. Drugi egzemplarz należy odesłać zwrotnie do Helfo. Zazwyczaj druki te przyznawane są na 2 lata, po czym, aby utrzymać ubezpieczenie, należy złożyć dokumenty ponownie.

 

Biorąc po uwagę kończące się wakacje, nie można zapomnieć, że załatwianie formalności urzędowych jest czasochłonne. Planując wyjazd do rodziny w ciągu najbliższych tygodni, należy pamiętać, że uzyskanie ubezpieczenia lub opieki medycznej podczas pobytu poza Norwegią również może być długotrwałe. Teoretycznie rozpatrywanie podań trwa 8 tygodni, jednak praktyka pokazuje, że warto zająć się uzyskiwaniem ubezpieczenia jak najszybciej, aby nie pozostać bez niego w chwili wyjazdu przez wydłużenie czasu rozpatrywania wniosku.

Potwierdź swoje wykształcenie w Norwegii!

Sprawdź, czy HK-dir uzna Twój zawód. Wpisz jego nazwę i prześlij do weryfikacji.

Czy HK-dir uzna
Twój zawód?

W jakich latach chodziłeś do szkoły?

Podaj adres e-mail, na który prześlemy Ci informację zwrotną, czy HK-dir uzna Twój zawód

Dziękujemy

Nasi specjaliści przeanalizują Twój przypadek i wyślą odpowiedź na podany adres email.

Idź do naszego bloga