Kalendarz

Kalendarz 2021   PROMOCJA: 2 w cenie 1

Kalendarz 2021
PROMOCJA: 2 w cenie 1
Kup kalendarz

Oświadczenie własne do zagranicznego zwolnienia a zwolnienie lekarskie z Polski

12.07.2020

Podczas pobytu w Polsce może zdarzyć się, że doznasz urazu lub zachorujesz. Jeżeli wypracowałeś prawo do zasiłku chorobowego w Norwegii, nawet posiadając zwolnienie od lekarza z Polski, będziesz mógł ubiegać się o przyznanie świadczenia. Dotyczy to zarówno tych, którzy wyjechali na urlop, pobierają zasiłek dla bezrobotnych z tytułu skierowania na permittering, jak i tymczasowo bezrobotnych. Ważne jest jednak, abyś dopilnował wszystkich formalności.

Zasiłek chorobowy a zwolnienie lekarskie z Polski

Podczas pobytu w Polsce może zdarzyć się, że doznasz urazu lub zachorujesz. Jeżeli wypracowałeś prawo do zasiłku chorobowego w Norwegii, nawet posiadając zwolnienie od lekarza z Polski, będziesz mógł ubiegać się o przyznanie świadczenia. Dotyczy to zarówno tych, którzy wyjechali na urlop, pobierają zasiłek dla bezrobotnych z tytułu skierowania na permittering, jak i tymczasowo bezrobotnych. Ważne jest jednak, abyś dopilnował wszystkich formalności.

Kto ma prawo do ubiegania się o zasiłek chorobowy?

Każdy, kto przynależy do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii, był zatrudniony u jednego pracodawcy minimum 4 tygodnie przed wystąpieniem niezdolności do pracy oraz jego roczny dochód wyniósł minimum 0,5 stawki G przed przejściem na zasiłek.

 

Jeżeli byłeś zatrudniony u aktualnego pracodawcy dłużej niż 2 miesiące, jako pierwsze, z czego powinieneś skorzystać, to egenmelding. W praktyce jest to własne zwolnienie, które możesz użyć 4 razy w roku przez maksymalnie 3 dni. Po tym czasie powinieneś przedstawić pracodawcy zwolnienie lekarskie.

 

Oświadczenie własne do zagranicznego zwolnienia

Podczas wizyty u lekarza w Polsce powinieneś upewnić się, że twoje zwolnienie zostanie wystawione na druku E-116 oraz wysłane do Norwegii. ZUS w twoim imieniu powinien wnioskować o świadczenie chorobowe na druku E-115. Często zdarza się, że poza wcześniej wspomnianymi drukami lekarz wystawi zwykłe zwolnienie lekarskie. Po przekazaniu do NAV druku E-115 powinieneś we własnym zakresie wypełnić oświadczenie własne do zagranicznego zwolnienia oraz przekazać je do norweskiego urzędu. Poza powyższym, aby NAV przyznał tobie zasiłek, twój dotychczasowy pracodawca powinien przesłać do urzędu informacje na temat twojego dochodu.

 

Kwota zasiłku i feriepenger

Przez pierwsze 16 dni od momentu przejścia na zwolnienie chorobowe twój pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% wynagrodzenia. Kolejne dni są finansowane przez NAV, który oblicza kwotę wypłacanego świadczenia na podstawie ostatnich 3 miesięcy. Pamiętaj jednak, że wysokość jest również określana względem tego, na ile twój stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie pracy. Niezdolność może być ustalana od 20% do 100%.

 

Dla wielu osób ważne jest to, czy będąc na zasiłku, nabywa prawo do feriepenger. Będzie ono wyliczone z pierwszych 48 dni zasiłku chorobowego. Stawka jest obliczana według stałej wartości, mianowicie 10,2%.

 

Osoba tymczasowo bezrobotna a zwolnienie chorobowe

Jeżeli zachorowałeś w ciągu miesiąca od utraty pracy, możesz wnioskować o zasiłek chorobowy dla osoby tymczasowo bezrobotnej. Przysługuje on od 15 tego dnia zwolnienia lekarskiego. Jego wysokość to 65% podstawy do wyliczenia świadczenia, jeżeli choroba nastąpiła w ciągu miesiąca po utracie pracy lub 100%, jeżeli nastąpiła w ostatnim dniu obowiązywania umowy. Niezbędne jest także udowodnienie, że z powodu choroby twój przewidywany roczny dochód zmniejszy o co najmniej 1 stawkę G.

 

Będąc na zasiłku chorobowym, powinieneś również wypełniać plan powrotu do pracy. Wiąże się to z koniecznością stałego kontaktu z pracodawcą lub osobą do tego wyznaczoną, z którą ustalasz, czy jesteś w stanie zacząć wykonywać część lub wszystkie swoje dotychczasowe obowiązki. Jeżeli w ciągu roku nie wrócisz do zdrowia, tracisz prawo do zasiłku chorobowego. Powinieneś od tego momentu wnioskować o zasiłek rehabilitacyjny – AAP. W ostatnim czasie został również zniesiony obowiązek pobytu na terenie Norwegii podczas zwolnienia chorobowego. Jednak to, czy możesz wyjechać, będąc na zasiłku, powinieneś ustalić ze swoim lekarzem. To on powinien udzielić tobie informacji, czy wyjazd nie wpłynie negatywnie na stan twojego zdrowia.

 

Zostaw swój numer, oddzwonimy:

Podaj poprawny numer telefonu

Proszę o kontakt

Administratorem Twoich danych osobowych jest MultiNOR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-393) przy ul. Krynickiej 1, KRS 0000546209, NIP: 584-273-49-23. Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w prosty i przejrzysty sposób w Polityce Prywatności. Warunkiem przesłania danych w formularzu jest zapoznanie się i akceptacja Polityki Prywatności. Wysyłając swoje dane w formularzu oświadczasz, że zapoznałeś się tym dokumentem i akceptujesz go w całości.